Santander Bank Polska w partnerstwie z Fundacją Widzialni tworzy forum dyskusji o dostępności towarów i usług

Business Accessibility Forum (BAF) to inicjatywa partnerska Fundacji Widzialni, Santander Bank Polska, Allegro, Microsoft Polska i Orange Polska. Forum będzie płaszczyzną do dyskusji i wymiany doświadczeń, aby lepiej odpowiedzieć na zobowiązania wynikające z Europejskiego Aktu o Dostępności.

Do czerwca 2022 r. Polska zobowiązana jest do opracowania i przyjęcia nowych przepisów dotyczących dostępności towarów i usług podmiotów komercyjnych, nakładanych na wszystkie kraje członkowskie UE przez Europejski Akt o Dostępności (European Accessibility Act – EAA). Rozszerza on obowiązki dostosowania produktów i usług do standardów dostępności na wiele obszarów biznesowych, takich jak: bankowość, transport, telekomunikacja, handel elektroniczny, usługi audiowizualne, e-książki, łączność alarmowa, system nadzoru rynku i obszar cyfrowy.

Celem BAF jest współpraca i wzajemna inspiracja w wypracowywaniu i promowaniu najlepszych standardów oraz dobrych praktyk w dostępie do usług oferowanych za pośrednictwem Internetu dla osób z indywidualnymi potrzebami, w tym edukacja w tym zakresie. Oprócz organizacji założycielskich wśród członków BAF znajdą się także liderzy różnych sektorów rynkowych, objętych EAA.

Wdrożenie nowych przepisów dotyczących dostępności to wielkie wyzwanie dla biznesu, ale również dla legislatorów. W ramach BAF chcemy doprowadzić do sytuacji win-win, aby na dostępności skorzystali wszyscy. Z jednej strony biznes dostosowując swoje towary i usługi, powiększa liczbę klientów, do których może dotrzeć, z drugiej strony klienci otrzymują bardziej dostępne produkty

Artur Marcinkowski

Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni

„Naszą intencją jest, aby BAF był miejscem wzajemnego uczenia się dostępności, tak aby lepiej realizować przesłanie, że dostępność jest prawem człowieka do swobodnego i wolnego od barier dostępu”, dodaje Marcinkowski.

 

Aktualnie BAF pracuje nad narzędziem BAFORUM do badania dostępności w organizacji. Jest to ankieta, zawierająca pytania dotyczące dostępności cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Ambicją BAF jest, aby było to odpowiednie narzędzie dla każdej organizacji zainteresowanej wdrożeniem dostępności i przygotowaniem się do wdrożenia EAA.

 

Więcej o nowej inicjatywie BAF: https://baforum.pl/

Fundacja Widzialni (www.widzialni.eu) już od ponad 20 lat zajmuje się przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu. Głównym celem Widzialnych jest umożliwienie wszystkim obywatelom swobodnego dostępu do zasobów internetowych niezależnie od ich wieku, niepełnosprawności, zamożności, sprzętu i oprogramowania. Fundacja od samego początku swojej działalności, kieruje uwagę opinii publicznej, administracji i biznesu na problem dostępności stron internetowych, aplikacji mobilnych i dokumentów cyfrowych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.