Santander Bank Polska na liście Diversity IN Check

Santander Bank Polska został wpisany na listę Diversity IN Check – najbardziej zaawansowanych pracodawców w Polsce pod względem różnorodności oraz tworzenia inkluzywnych miejsc pracy.

To już kolejny rok, kiedy Santander Bank Polska znalazł się w zestawieniu najbardziej zaawansowanych pracodawców w Polsce, jeśli chodzi o różnorodność i inkluzywność. Diversity IN Check jest narzędziem, które ma za zadanie zbadać poziom dojrzałości organizacji w zarządzaniu różnorodnością i budowaniu włączającego środowiska pracy. Warunkiem zakwalifikowania się jest uzyskanie określonej liczby punktów w badaniu przeprowadzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które koordynuje Kartę Różnorodności w Polsce.  Kwestionariusz zawiera pytania z pięciu obszarów jakimi są: podstawy zarządzania, programy i działania organizacji, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów oraz dodatkowe związane z COVID-19. W tegorocznym badaniu Diversity IN Check 39 firm i organizacji zostało uznanych za najbardziej zaawansowane w zarządzaniu różnorodnością, dbaniu o inkluzję i dążeniu do osiągnięcia spójności społecznej. Łącznie w tym roku w badaniu wzięło udział 47 organizacji.

Jedną z podstawowych wartości w naszej organizacji jest promowanie różnorodności i inkluzywności w miejscu pracy. Poszanowanie indywidualności, równe traktowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji są wpisane w strategię naszego banku. Poprzez podejmowane inicjatywy chcemy wspierać różnorodne grupy społeczne w realizacji celów i tworzyć dla nich przestrzeń do rozwoju, podnoszenia kwalifikacji. Realizowane przez nas programy są wyrazem odpowiedzialności społecznej, mamy nadzieję, że będą stanowiły inspirację dla innych firm do wprowadzania tego typu zmian.

Dorota Strojkowska

członkini zarządu Santander Bank Polska