Santander Bank Polska w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki”

10 dobrych praktyk stosowanych przez bank i Fundację Santander zostało wyróżnionych w tegorocznej edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Podczas 9. Edycji targów CSR pod hasłem Klimat – Rozwój – Biznes, które odbyły się 25 maja br., zaprezentowano publikację „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Raport jest najważniejszą cykliczną publikacją wydawaną co roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Stanowi on podsumowanie działań podjętych przez firmy, na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz niesienia pomocy i wsparcia. W najnowszym raporcie opublikowanych zostało 10 inicjatyw realizowanych przez Santander Bank Polska oraz Fundację Santander Bank Polska.

Wśród 10 dobrych praktyk Santander Bank Polska, które zostały opublikowane w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” znalazły się m.in.: programy „Tu mieszkam tu zmieniam EKO”, „Podwójna moc pomagania”, „Bank bez barier”, projekty „Różnosprawni” i „Finansiaki”, „Santander Universidades” i „YOUniversity”, inicjatywy „Tydzień Risk Pro” i „Bohaterzy Ryzyka”, a także działania związane z dobrostanem pracowników i zagadnieniami ESG.

 

Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie:

https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/raport-odpowiedzialnego-biznesu-2021-z-rekordowa-liczba-firm/