Santander X Global Challenge – Grupa Santander rozwija współpracę ze start-upami, by promować inkluzywność w świecie finansów

Jednym z elementów misji Grupy Santander jest tworzenie produktów i usług, które przeciwdziałają wykluczeniu finansowemu. Bankowość inkluzywna ma zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia nierówności społecznych i tworzenia nowych perspektyw rozwoju w różnych grupach społecznych.

Aby ten rozwój pogłębić i jeszcze szybciej dostarczyć produkty finansowe dostosowane do potrzeb osób młodych, seniorów i grup dotąd nieubankowionych, Grupa Santander i Fundacja Oxentia zapraszają do współpracy firmy i start-upy, które podejmą wyzwanie Santander X Global Challenge I Finance for All.

To globalny konkurs, w którym Grupa chce wyłonić spółki typu startup i scaleup z całego świata posiadające największy potencjał rozwoju i stosujące najbardziej innowacyjne strategie dot. rozwiązań, które wspierają bankowość inkluzywną i pomagają wyrównać szanse w dostępie do świata finansów dla różnych grup społecznych

Projekty konkursowe muszą przedstawiać rozwiązania, które spełniają co najmniej jeden z poniższych trzech celów:

W niektórych regionach świata dynamicznie rośnie segment ludności w wieku 15-24 lat wchodzących na rynek pracy, co stanowi ogromną szansę na przyspieszenie wzrostu gospodarczego tych krajów.

Twórcy projektów zgłaszanych do tej kategorii powinni być w stanie odpowiedzieć m.in na pytania:

  • W jaki sposób oferowane rozwiązanie może zoptymalizować i uprościć obsługę klienta, zwiększając wiarygodność, aby pozyskać i utrzymać młodszych klientów?
  • W jaki sposób oferowane rozwiązanie może zoptymalizować ofertę produktową i poszerzyć możliwości finansowania, aby młodsi klienci mogli z nich korzystać bardziej efektywnie i aby rozwiązania te pomagały im w uzyskaniu dostępu do edukacji i  w dalszym rozwoju?

Osoby powyżej 65 roku życia stanowią najszybciej rosnący segmentem światowej populacji. Ich rola w społeczeństwie i gospodarce również musi zyskać na znaczeniu – jednak aby się tak stało, należy w większym stopniu włączyć je w gospodarkę cyfrową. Musimy dostosować systemy edukacji, opieki zdrowotnej i ochrony socjalnej, aby zapewnić siatkę bezpieczeństwa dla tej rosnącej grupy wiekowej i włączyć ją w gospodarkę cyfrową.

Autorzy projektów zgłaszanych w tej kategorii powinni być w stanie odpowiedzieć m.in. na pytania:

  • W jaki sposób oferowane rozwiązanie może pomóc w dostarczaniu produktów umożliwiających osobom starszym łatwe zarządzanie swoimi finansami i bieżącymi sprawami?
  • W jaki sposób rozwiązania te popularyzują bankowość cyfrową wśród osób starszych poprzez bardziej sprawną i spersonalizowaną obsługę świadczoną na zrozumiałych warunkach?

Dostęp do produktów finansowych i korzystanie z nich stanowi wielkie wyzwanie dla tysięcy osób pozostających poza systemem finansowym.

Twórcy rozwiązań w tej kategorii powinni być w stanie m.in. odpowiedzieć na pytania:

  • W jaki sposób Państwa firma może pomóc w dostarczaniu produktów finansowych osobom nieubankowionym i zwiększyć tempo ich popularyzacji wśród potencjalnych klientów?
  • W jakim sposób proponowane rozwiązanie może pomóc osobom nieubankowionym w rozpoczęciu korzystanie z produktów finansowych?

Konkurs skierowany jest do spółek typu scaleup i startup prowadzących działalność w krajach,  w których obecna jest Grupa Santander – Polska, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, USA, Meksyk, Brazylia, Chile, Argentyna.

Wymogiem jest oferowanie rozwiązania, które odpowiada na jedną z powyższych kategorii, wyróżnia się czynnikiem innowacyjności a jego formuła jest skalowalna.

W trakcie konkursu 20 wybranych finalistów będzie mogło skorzystać z pomocy sieci ekspertów Fundacji Oxentia, aby przygotować prezentację konkursową (pitch). Do zdobycia jest nagroda o łącznej sumie 120 000 EUR na dalszy rozwój dla 6 najlepszych rozwiązań.

Rejestracja uczestników wyzwania trwa do 16 listopada 2021r. na platformie online. 9 grudnia 20 wybranych finalistów zaprezentuje swoje rozwiązania przed jury złożonym z międzynarodowych liderów w dziedzinie finansów, przedsiębiorczości, innowacji i inwestycji (Pitch day). Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się 14 grudnia br.

Formularz rejestracyjny i szczegóły wyzwania Santander X Global Challenge I Finance for All znaleźć można na stronie