Bezpłatne szkolenia z cyfrowych kompetencji od Santander Bank Polska

Wiedza z zakresu cyberbezpieczeństwa, programowania i analityki danych to pożądane i potrzebne umiejętności na rynku pracy. Dlatego Santander Bank Polska wraz z uczelniami wyższymi uruchomił bezpłatne szkolenia rozwijające te kompetencje. Kursy dotyczą cyberbezpieczeństwa, programowania w języku Python, SQL dla analityków danych oraz Business Intelligence.

Stypendia są przygotowane z myślą o osobach, które skończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i chcą rozwijać swoje kompetencje. Pierwsze z nich, czyli Stypendium Santander | Podstawy cyberbezpieczeństwa, to organizowane wraz z Politechniką Poznańską szkolenie dotyczące wprowadzenia do cyberbezpieczeństwa. Jest to 16 godzinny kurs online z zakresu m.in.: haseł i sieci, zasad bezpiecznego i właściwego korzystania z komputera, bezpieczeństwa danych i zagrożenia dla ich bezpieczeństwa. Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz budowanie umiejętności radzenia sobie z cyberzagrożeniami. Żeby wziąć udział w bezpłatnym kursie, do 20 maja 2023 roku trzeba wypełnić formularz aplikacyjny, który znajduje się na platformie stypendialnej Santander Scholarships. Na chętnych czeka 250 miejsc.

Szczegóły dot. tego kursu można znaleźć na stronie: https://app.becas-santander.com/pl/program/cyberbezpieczenstwo_pp_2023.

Drugie szkolenie Stypendium Santander | Python, SQL i BI skierowane jest do osób, które chcą rozwijać swoje cyfrowe kompetencje dot. programowania w języku Python, języku SQL czy związane z analizą biznesową. Bezpłatne kursy są orgaznizowane we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Na chętnych czeka 300 miejsc na 1 z 3 dostępnych szkoleń online.

  • Na kursie związanym z podstawami programowania w języku Python będzie można nauczyć się tworzenia prostych algorytmów, podstawy składni języka Python, korzystania z bibliotek czy pisania własnych funkcji.
  • Na kursie z języka SQL dla analityków danych poruszone zostaną tematy związane z podstawami baz danych (co to jest: tabela, encja, standard ANSI 92 i inne), propedeutyką języka SQL (tabele systemowe, interfejs, edytory zapytań SQL: graficzny, tekstowy i webowy) i podstawami języka SQL (omówienie wszystkich klauzul DQL, podstawy DML i DDL).
  • Kurs pod tytułem „Business Intelligence i komunikacja w dziale analitycznym” pokaże przykłady zastosowania raportów BI w procesie podejmowania decyzji. Zaprezentuje też przegląd dostępnych narzędzi Business Intelligence (BI) na rynku i ich zastosowania. Wyjaśni, kiedy używać Power BI web service, a kiedy Power BI desktop.

Nabór na szkolenie jest prowadzony do 5 sierpnia 2023 roku na platformie stypendialnej Santander Scholarships. Szczegóły dot. tego kursu można znaleźć na: https://app.becas-santander.com/pl/program/psb_uew-2023.