Pierwszy konkurs grantowy na stacje ładowania dla samorządów „Razem dla eko-zmiany” rozstrzygnięty

Pierwsza edycja konkursu grantowego dla samorządów „Razem dla eko-zmiany” została rozstrzygnięta. Łączna wartość przyznanych grantów to 1 mln zł.

W programie Fundacja Santander Bank Polska i Santander Leasing sfinansują co najmniej 17 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Przyznany grant pokryje kosztów budowy, serwisu i obsługi stacji ładowania pojazdów elektrycznych AC o mocy 2 x 11kW przez 24 miesiące.

Stacje ładowania powstaną w centrach miast, często w lokalizacjach atrakcyjnych turystycznie, w sąsiedztwie budynków użyteczności publicznej lub w takich rejonach, gdzie aktualnie nie ma ani jednej stacji ładowania. To bardzo istotne z punktu widzenia użytkowników samochodów elektrycznych, zwłaszcza, że projekt kierowaliśmy do mniejszych jednostek samorządu terytorialnego, których liczba mieszkańców nie przekracza 100 tys.

Marzena Atkielska

prezes zarządu Fundacji Santander

Jesteśmy świadomi, że jedną z głównych barier, która ogranicza wzrost udziału samochodów elektrycznych jest dostępność stacji ładowania. Wierzymy, że każdy projekt, każda inicjatywa, która zwiększa ich liczbę to krok w stronę popularyzacji elektromobilności. A to z kolei oznacza mniej spalin i hałasu w miejscach, w których mieszkamy, pracujemy, jeździmy na wakacje. Dlatego serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim samorządom, które wzięły udział w programie.

Krzysztof Kowalewski

wiceprezes zarządu Santander Leasing

Infrastruktura ładowania w naszym kraju rozwija się dynamicznie (w I połowie 2023 r. odnotowaliśmy wzrost nowo zainstalowanych, szybkich stacji ładowania DC o 150% r/r), ale w różnym tempie w zależności od regionu i poszczególnych samorządów. Na podstawie najnowszej edycji raportu PSPA „Polish EV Outlook 2023” aż 56% wszystkich ogólnodostępnych stacji w Polsce jest zainstalowane w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. Z kolei 1/10 wszystkich ładowarek funkcjonuje wzdłuż sieci TEN-T. W mniejszych miejscowościach często brakuje infrastruktury ładowania, bez której kierowcy nieposiadający możliwości ładowania w domu lub w pracy nie przesiądą się do samochodów elektrycznych. Rozstrzygnięcie konkursu „Razem dla eko-zmiany” to ważny krok na drodze do zmiany tego stanu rzeczy.

Maciej Mazur

dyrektor zarządzający PSPA

Wsłuchując się w potrzeby mieszkańców, nie możemy zaprzeczyć, że budowa stacji ładowania potrzebna jest nie tylko w dużych metropoliach czy przy drogach szybkiego ruchu, ale także w mniejszych miejscowościach. Nawiązanie współpracy z sektorem JST szczególnie nas cieszy ze względu na duże potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania w przestrzeniach dotychczas niezagospodarowanych pod tym kątem.

Rafał Czyżewski

prezes GreenWay Polska

Program grantowy „Razem dla eko-zmiany” wspiera dążenia do poprawy jakości powietrza, redukcji emisji gazów cieplarnianych, osiągnięcie neutralności klimatycznej w UE do 2050 roku, obniżenie poziomu hałasu oraz zużycia energii i paliw w transporcie.

Projekt został przygotowany wspólnie przez Fundację Santander Bank Polska i Santander Leasing. Partnerami akcji są GreenWay Polska oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).

Wyniki konkursu znajdują się na stronie www.fundacja.santander.pl.