Różne oblicza zaangażowania społecznego w nowej kampanii Santander Bank Polska

Najnowsza kampania reklamowa Santander Bank Polska prezentuje pozafinansowe i społeczne działania banku, które wspierają ludzi w realizacji pasji, marzeń oraz w pokonywaniu barier. Po raz pierwszy pojawia się w niej nowy ambasador banku – Piotr Adamczyk.

Nowy spot prezentuje zaangażowanie społeczne Santander Bank Polska oraz Fundacji. W filmie przedstawione są wyjątkowe programy – Santander Universidades, Finansiaki czy Obsługa bez barier. Ich odbiorcami są klienci, studenci, dzieci na oddziałach szpitalnych, osoby z niepełnosprawnościami, a także społeczności lokalne.

Jesteśmy bankiem, który pomaga w codziennych sukcesach. Taka jest nasza misja i każdego dnia realizujemy ją w obszarze bankowania, ale to nie wszystko. Dzielimy się również swoimi umiejętnościami i zaangażowaniem, aby wspierać naszych klientów i lokalne społeczności w realizacji ich planów, marzeń oraz pasji. Jesteśmy przekonani, że nasze działania przynoszą realną korzyść. Teraz pokazujemy je w najnowszej kampanii.

Michał Gajewski

CEO Santander Bank Polska

Santander Bank Polska od lat jest zaangażowany społecznie. Walka z nierównościami i wykluczeniem finansowym, a także pomoc potrzebującym to elementy jego strategii odpowiedzialnej bankowości. Bank ułatwia swoim klientom dostęp do finansowania, projektuje oddziały przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami, dba o edukację finansową najmłodszych, a także oferuje kursy i szkolenia dla studentów oraz osób wchodzących na rynek pracy. Własne programy realizuje też Fundacja.

Pomoc od Santander Bank Polska ma wiele twarzy – w najnowszej reklamie dodatkowo twarz popularnego i lubianego aktora, Piotra Adamczyka. Najnowsza kampania prezentuje wyjątkowe obszary zaangażowania społecznego:

Fundacja Santander pomaga potrzebującym od 25 lat. W programie „Klub Płomyka” remontuje i wyposaża pokoje w szpitalach i domach dziecka tak, by zyskały komfortową przestrzeń do nauki, wypoczynku, rehabilitacji i oczywiście zabawy. Wspiera również młodych sportowców i utalentowaną młodzież przez programy stypendialne. W wolontariat pracowniczy Fundacji zaangażowanych jest ponad 1,5 tys. pracowników, którzy realizują akcje na rzecz lokalnych społeczności.

Santander Universidades wspiera rozwój studentów i osób poszukujących ścieżek rozwoju kariery zawodowej. Program obejmuje stypendia, bezpłatne kursy i intensywne programy edukacyjne z zakresu umiejętności cyfrowych, rozwoju osobistego, rozwoju kompetencji przywódczych wśród kobiet oraz języków obcych (w tym języka angielskiego w British Council).

Program edukacji ekonomicznej Finansiaki ułatwia rodzicom i nauczycielom wprowadzanie dzieci w świat finansów i przedsiębiorczości. Pomaga zdobyć umiejętności zarządzania finansami osobistymi oraz budowania podstaw przedsiębiorczości w dorosłym życiu. Tylko w minionym roku przekazy edukacyjne dotarły do ponad 460 tys. rodziców i nauczycieli.

Program Obsługa bez barier umożliwia korzystanie z bankowości osobom ze szczególnymi potrzebami. Obejmuje m.in. rozwiązania dla niesłyszących, dzięki którym mogą zdalnie rozmawiać z doradcami w polskim języku migowym. Santander Bank Polska aranżuje swoje placówki w taki sposób, aby zwiększać dostępność, tworząc tym samym „oddziały bez barier”. W minionym roku powstała m.in. placówka wyposażona w ścieżki dotykowe, mapę tyflograficzną (plan oddziału z wypukłościami odzwierciedlającymi obiekty z otoczenia i opisami w alfabecie Braille’a) czy system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT.

Akcje „Podwójna Moc Pomagania”, z których środki zebrane wspólnie z klientami i pracownikami trafiają do dziecięcych oddziałów psychiatrii, dla Uchodźców z Ukrainy, a także na rzecz walki z pandemią.

Bank jest ważną częścią lokalnych społeczności. Oddziały w formacie Work/Cafe oferują, poza obsługą bankową, także co-workingową przestrzeń do pracy, organizacji spotkań biznesowych czy wydarzeń kulturalnych. Klienci Santander Bank Polska mogą rezerwować salki na swoje spotkania bez żadnych opłat.

Więcej o zaangażowaniu społecznym Santander Bank Polska na: https://www.santander.pl/ws-pomagamy/.