Santander Bank Polska ponownie na liście Diversity IN Check

Santander Bank Polska już po raz trzeci znalazł się na liście Diversity IN Check. Jest to zestawienie polskich pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzywnością.

Diversity IN Check to narzędzie przeznaczone do badania dojrzałości organizacji, jeśli chodzi o zarządzanie różnorodnością i tworzenie inkluzywnego środowiska pracy. Warunkiem zakwalifikowania się do zestawienia jest uzyskanie określonej liczby punktów w badaniu przeprowadzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Kwestionariusz zawiera pytania z takich obszarów jak: podstawy zarządzania, programy i działania organizacji, budowanie zaangażowania i wskaźniki rezultatów. W tym roku na listę Diversity IN Check zakwalifikowało się 36 firm. Santander Bank Polska znalazł się wśród 11 organizacji które uzyskały wynik powyżej 80% punktów.

W naszym banku kładziemy duży nacisk na tworzenie inkluzywnej i przyjaznej przestrzeni, gdzie każdy może rozwijać swoje talenty i podnosić kompetencje. Poszanowanie indywidualności, propagowanie równego traktowania i przeciwdziałanie dyskryminacji są integralną częścią strategii całej Grupy Santander. Nasze działania nie ograniczają się do projektów wewnętrznych. Czujemy społeczną odpowiedzialność, aby poprzez realizowane programy i inicjatywy wspierać różnorodne grupy społeczne oraz zachęcać innych do podobnych inicjatyw.

Dorota Strojkowska

członkini zarządu Santander Bank Polska

Kultura różnorodności i inkluzywności wspierana jest w banku przez wiele inicjatyw, m. in: Ambasadorzy Różnorodności dla kadry najwyższego szczebla, Sieci Pracownicze, akcje edukacyjne, szkolenia, webinaria (np. Miesiąc Różnorodności) i podcast Santander Women.

Santander Bank Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską. Bank realizuje cele związane z różnorodnością i inkluzywnością m.in. redukuje różnicę w poziomie wynagrodzeń między kobietami i mężczyznami oraz zwiększa udział kobiet w kadrze zarządzającej. Prowadzi także program „Różnosprawni” i realizuje  działania edukacyjne. Ich cel to przygotowanie organizacji do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i zwiększanie świadomości w zakresie potrzeb tej grupy pracowników. Santander Bank Polska wdraża kolejne udogodnienia w oddziałach dla osób z niepełnosprawnościami w ramach programu „Obsługa bez barier”. Dostosowuje też do ich potrzeb swoją komunikację reklamową. Działalność banku wzmacniana jest przez strategiczne partnerstwa z organizacjami eksperckimi takimi jak Share the Care, UN Global Compact, Vital Voices, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Więcej informacji na temat badania Diversity IN Check można znaleźć na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/diversity-in-check/.