Santander Bank Polska wspiera najzdolniejszych i najbardziej zaangażowanych studentów w Polsce

Santander Bank Polska współpracuje z polskimi uczelniami od ponad 10 lat, oferując stypendia naukowe w kraju i zagranicą. W tym roku osoby wykazujące się największą aktywnością, zaangażowaniem społecznym i najlepszymi wynikami naukowymi mogą liczyć także na indywidualne nagrody pieniężne ufundowane przez Santander Bank Polska.

Studenci, absolwenci i pracownicy polskich uczelni co roku mogą ubiegać się o różnorodne stypendia naukowe w kraju i zagranicą oferowane przez bank w programie Santander Universidades. W tym roku, obok projektów globalnych i ogólnopolskich bank zaangażował się w promocję indywidualnych osiągnięć najlepszych studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Dla najbardziej zaangażowanych kandydatów, bank przygotował nagrody pieniężne.

Każda z uczelni dostosowuje do lokalnych uwarunkowań kryteria naboru i oceny aplikacji oraz wysokość nagród dla kandydatów. Kryteria, które najczęściej brane są pod uwagę to zaangażowanie społeczne i indywidulane osiągnięcia naukowe kandydatów.

Podpisana umowa daje nam kolejną możliwość nagrodzenia studentów i doktorantów szczególnie aktywnych w działalności np. naukowej lub społecznej. Dzięki tej współpracy poszerzają się finansowe możliwości wsparcia najmłodszych członków naszej społeczności akademickiej. To bardzo dobra wiadomość już na początku nowego roku akademickiego.

Arnold Kłonczyński

prof. UG, Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia

Uczelnie, które biorą udział w projekcie to:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie‐Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański

W poprzednich kwartałach były to:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • ASP Kraków
 • Uniwersyetet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Aby ubiegać się o nagrody naukowe ufundowane przez Santander Universidades, należy zarejestrować się na platformie santander-grants.com/pl, na podstronie programów oferowanych przez wybraną uczelnię.

Celem nagród Santander dla społeczności akademickich jest nie tylko docenienie za dotychczasową pracę, ale także motywacja do dalszego rozwoju. To też potwierdzenie słuszności podjętych działań i uznanie dla obranego przez beneficjenta kierunku. Wierzę, że warto jest dostrzegać i wyróżniać osoby, którym „chce się więcej”, dla których czas na uczelni jest okazją by nie tylko poszerzać wiedzę, ale też angażować się w tematy ważne dla naszego społeczeństwa.

Wojciech Leśniewski

dyrektor Santander Universidades

Programy stypendialne w Polsce

W 2021 r. Santander Bank Polska rozdał ponad 6 700 grantów dla studentów i przedsiębiorców. Programy Santander Scholarships w Polsce i innych krajach, w których bank prowadzi działalność promują ideę kształcenia przez całe życie. O stypendia, które przede wszystkim zwiększają szanse uczestników na rynku pracy poprzez doskonalenie i nabywanie nowych kompetencji zawodowych i biznesowych mogą ubiegać się wszystkie osoby powyżej 18 roku życia.

Grupa Santander oraz jej wsparcie dla szkolnictwa wyższego

Grupa Santander wyróżnia się na tle światowych instytucji finansowych swoją działalnością na rzecz wspierania edukacji, przedsiębiorczości oraz zatrudnienia. Inicjatywy w tym zakresie realizuje przez program Santander Universidades.  Od początku swojej działalności Grupa przeznaczyła na ten projekt ponad 2,100 mld EUR, współpracując z ponad tysiącem uniwersytetów i instytucji z 15 krajów, udzielając wsparcia ponad 790 tysiącom studentów, specjalistów oraz projektów biznesowych.