UNICEF Polska i Fundacja Santander Bank Polska wspierają zaangażowanie, społeczną świadomość i umiejętność współpracy uczniów

Młodzi ludzie dysponują ogromnym potencjałem, siłą sprawczą i mnóstwem doskonałych pomysłów, ale nie zawsze mają możliwość ich realizacji. Naprzeciw takim potrzebom wychodzi projekt edukacyjno-społeczny TO(działa)MY!, organizowany przez UNICEF Polska i Fundację Santander Bank Polska. W trzeciej edycji szkoły mogą pozyskać dofinansowanie projektu przygotowanego we współpracy z uczniami.

Młodych ludzi charakteryzuje zapał, chęć zmiany świata i brak lęku przed nieznanym. Dzięki temu są otwarci na wszelkie nowości i gotowi podejmować wyzwania, jakie stawia przed nimi rzeczywistość. Uczą się angażując w działania społeczne, sami inicjują wiele aktywności, zapraszają rówieśników i dorosłych do udziału. Umożliwienie im podejmowania odważnych decyzji to najlepsza metoda kształtowania kompetencji tak niezbędnych we współczesnym świecie. UNICEF wraz z Fundacją Santander Bank Polska ponownie wspierają młodych ludzi w ramach projektu TO(działa)MY! i dają im szansę na działanie.

 

Celem akcji jest kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży, a także zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzeby najbliższego otoczenia. W ten sposób buduje się świadomość młodych ludzi w obszarach związanych z ekologią, środowiskiem, edukacją, kulturą i rozrywką. Wreszcie, akcja ma za zadanie wspierać szkoły darowiznami na realizację wybranego projektu, w wysokości 2, 5, 10 lub 15 tys. zł, w zależności od pomysłu, zakresu działań i zakładanego budżetu.

Udział w projekcie daje uczniom poczucie rzeczywistej sprawczości i wpływu na ich najbliższe otoczenie i społeczność. Projektowe podejście oznacza też, że zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności, które z pewnością przydadzą im się w dorosłym życiu. Wierzę, że zainspirowani taką formułą, jeszcze chętniej będą się angażować w działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Renata Bem

Dyrektor Generalna UNICEF Polska

Zakres tematyczny projektu jest całkiem spory, od kultury poprzez edukację i ekologię, aż po rozrywkę. Jestem więc przekonana, że każdy szkolny zespół projektowy znajdzie temat, który jest mu szczególnie bliski i który będzie miał wpływ albo na społeczność szkolną albo szerzej, na społeczność lokalną. Bardzo mocno trzymam kciuki za młodych ludzi i ich kreatywne pomysły. W tegorocznej edycji na projekty, zgłoszone przez placówki oświatowe do konkursu grantowego TO(działa)MY!, przeznaczyliśmy 50 tysięcy złotych.

Marzena Atkielska

Prezes Zarządu Fundacji Santander Bank Polska

Tegoroczna, trzecia już edycja wyjątkowego projektu edukacyjno-społecznego TO(działa)MY! będzie przebiegała w zmienionej i uproszczonej formule. Udział wymaga od szkół przygotowania wspólnie z uczniami opisu projektu według wytycznych zawartych w regulaminie, z uwzględnieniem wszystkich założeń i kryteriów oceny. To właśnie ten etap wspólnej pracy, jaką młodzi ludzie będą wykonywać w grupach, pod okiem i przy wsparciu opiekunów, jest ogromną wartością całego przedsięwzięcia. Wymyślając projekt, który chcieliby zrealizować, diagnozując potrzeby w swoim najbliższym otoczeniu i planując działania angażujące różne grupy odbiorców w swojej społeczności, młodzi ludzie mogą osobiście przekonać się, jakie znaczenie ma zmiana społeczna, która ma szansę się zadziać przy ich udziale. Dodatkowo zdobędą kompetencje i umiejętności, które z pewnością niejednokrotnie jeszcze wykorzystają w życiu.

Szczegółowy opis projektu oraz mechanizmu konkursowego znajduje się na stronie akcji, a sam proces aplikacji odbywać się będzie na stronie Fundacji Santander Bank Polska.

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane jest na luty przyszłego roku.