Zaangażowanie społeczne

Edukacja

Edukacja jest podstawowym filarem naszego zaangażowania społecznego, a flagowym programem w tym obszarze jest Santander Universidades.

To szeroko zakrojona inicjatywa, której głównym celem jest wsparcie:

 • edukacji – chcemy wyrównywać szanse młodych ludzi na dostęp do dobrej jakości wykształcenia;
 • przedsiębiorczości – chcemy wspierać ludzi w przekuwaniu pomysłów na udane biznesy;
 • młodych ludzi wchodzących na rynek pracy – chcemy pomagać w zdobywaniu kompetencji poszukiwanych przez pracodawców.

Santander Universidades w liczbach w 2022 r.:

Polska

 • Liczba uczelni: 61

 • Budżet przeznaczony na działania w 2022 roku: 1,9 mln zł

 • Liczba stypendiów w 2021 r.:
  5 915

 • Liczba użytkowników platformy stypendialnej Santander Scholarship: 96 551

Świat

 • Liczba uczelni: ponad 1 tys. uczelni w 15 krajach

 • Budżet przeznaczony na działania od początku trwania programu:
  2,1 mld euro

 • Liczba stypendiów od początku trwania programu:
  790 tys.

Więcej informacji znajdziesz w Raporcie ESG.

Cyberbezpieczeństwo

Od 2017 roku nasz Bank jest partnerem projektu edukacyjnego „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni” koordynowanego przez Warszawski Instytut Bankowości. Celem tego projektu jest poprawa świadomości bezpieczeństwa w sieci oraz rozwijanie praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem nowych technologii.

Finansiaki

Finansiaki to autorski projekt Santander Bank Polska wspierający edukację finansową dzieci i młodzieży. Jego głównym celem jest zwiększenie wiedzy na temat finansów wśród dzieci i młodzieży, a także kompetencji rodziców i nauczycieli w kwestii nauczania podstaw wiedzy o przedsiębiorczości.

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy rozwijamy w Santander Bank Polska S.A. już od 2010 roku. Realizujemy go na trzech płaszczyznach: wolontariat czasu, kompetencyjny i edukacja ekonomiczna. Jesteśmy dumni z tego, jak bardzo program wolontariatu pracowniczego wrył się w naszą kulturę organizacyjną przez te wszystkie lata.

Wolontariat pracowniczy w liczbach w 2022 r.

 • Liczba zrealizowanych projektów wolontariatu pracowniczego: 210

 • Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego: 11 430

 • Liczba pracowników wolontariuszy: 1 972

 • Kwota przeznaczona przez Fundację Santander na
  wolontariat pracowniczy: 104 249,70 zł

Fundacja Santander Bank Polska

Fundacja Santander Bank Polska realizuje większość programów społecznych Banku oraz wspiera organizacyjnie i finansowo wolontariat pracowniczy.

Fundacja Santander w liczbach w 2022 r.

 • Liczba organizacji, które otrzymały wsparcie w ramach programów grantowych: 73

 • Kwota przeznaczona na wszystkie programy grantowe:
  1 450 000,00 zł

 • Liczba beneficjentów programów grantowych: 49 753

Do najważniejszych projektów zrealizowanych przez Fundację w 2022 roku należą:

 • Program grantowy „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”
 • Program grantowy „Haki na cyberataki”

Więcej informacji o projektach realizowanych przez Fundację znajdziesz w naszym Raporcie ESG.