Zaangażowanie społeczne

Edukacja

Edukacja jest podstawowym filarem naszego zaangażowania społecznego, a flagowym programem w tym obszarze jest Santander Universidades.

To szeroko zakrojona inicjatywa, której głównym celem jest wsparcie:

 • edukacji – chcemy wyrównywać szanse młodych ludzi na dostęp do dobrej jakości wykształcenia;
 • przedsiębiorczości – chcemy wspierać ludzi w przekuwaniu pomysłów na udane biznesy;
 • młodych ludzi wchodzących na rynek pracy – chcemy pomagać w zdobywaniu kompetencji poszukiwanych przez pracodawców.

Santander Universidades w liczbach:

Polska

 • 10 lat w Polsce

 • Liczba uczelni: 59

 • Budżet przeznaczony na działania w 2021 roku: 1,5 mln zł

 • Liczba stypendiów w 2021 r.:
  6 422

 • Liczba użytkowników platformy stypendialnej Santander Scholarship: 42 047, w tym 30 528 w 2021 r.

Świat

 • 25 lat na świecie

 • Liczba uczelni: ponad 1 tys. uczelni w 15 krajach

 • Budżet przeznaczony na działania od początku trwania programu:
  2,1 mld euro

 • Liczba stypendiów od początku trwania programu:
  630 tys.

Więcej informacji znajdziesz w Raporcie ESG.

Prowadzimy również edukację na rzecz bezpieczeństwa. Nasze kluczowe projekty edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa to:

 • Projekt edukacyjny „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”
 • Projekt „Jak jeździsz”

Więcej informacji o realizowanych przez nas projektach edukacyjnych znajdziesz w naszym Raporcie ESG.

Finansiaki

Finansiaki to autorski projekt Santander Bank Polska wspierający edukację finansową dzieci i młodzieży. Jego głównym celem jest zwiększenie wiedzy na temat finansów wśród dzieci i młodzieży, a także kompetencji rodziców i nauczycieli w kwestii nauczania podstaw wiedzy o przedsiębiorczości.

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy rozwijamy w Santander Bank Polska S.A. już od 2010 roku. Realizujemy go na trzech płaszczyznach: wolontariat czasu, kompetencyjny i edukacja ekonomiczna. Jesteśmy dumni z tego, jak bardzo program wolontariatu pracowniczego wrył się w naszą kulturę organizacyjną przez te wszystkie lata.

Wolontariat pracowniczy w liczbach w 2021 r.

 • Liczba zrealizowanych projektów wolontariatu pracowniczego: 126

 • Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego: 22 145

 • Liczba pracowników wolontariuszy: 1 891*

 • Kwota przeznaczona przez Fundację Santander na
  wolontariat pracowniczy: 94 606,58 zł

*Dane na koniec grudnia 2021. Liczba wolontariuszy zmniejszyła się z uwagi na rotację i proces zwolnień.

Fundacja Santander Bank Polska

Fundacja Santander Bank Polska realizuje większość programów społecznych Banku oraz wspiera organizacyjnie i finansowo wolontariat pracowniczy.

Fundacja Santander w liczbach w 2021 r.

 • Liczba organizacji, które otrzymały wsparcie w ramach programów grantowych: 102

 • Kwota przeznaczona na wszystkie programy grantowe: 600 000 zł

 • Liczba beneficjentów programów grantowych: 544 872

Do najważniejszych projektów zrealizowanych przez Fundację w 2021 roku należą:

 • Program grantowy „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”
 • Program grantowy „Bank Dziecięcych Uśmiechów”
 • Program grantowy „Bank Młodych Mistrzów Sportu”
 • Program grantowy „Haki na cyberataki”

Więcej informacji o projektach realizowanych przez Fundację znajdzieszw naszym Raporcie ESG

Mecenat kultury

Santander Orchestra –  to autorski projekt Santander Bank Polska wspierający rozwój karier najzdolniejszych młodych muzyków.

Edycja 2021 zaowocowała współpracą z Warner Music Poland przy projekcie „Szymon Komasa – Piosenki z Kabaretu Starszych Panów. Laboratorium”. Autorami nowych aranżacji kultowych piosenek duetu Jerzy Wasowski – Jeremi Przybora byli m.in.: Aleksander Dębicz, Krzysztof Herdzin, Paweł Mykietyn, Hania Rani, Bartek Wąsik. Oprócz Szymona Komasy piosenki zaśpiewali: Joanna Kulig, Hanna Banaszak, Mary Komasa, Vito Bambino i Błażej Król, a towarzyszyła im Santander Orchestra pod dyrekcją Krzysztofa Herdzina i Radosława Labahua.

Dodatkowo w czasie nagrań 40 młodych muzyków wzięło udział w dwóch warsztatach edukacyjnych o zarządzaniu budżetem osobistym i biohackingu.

Po więcej informacji zapraszamy do naszego Raportu ESG.