Corporate Social Responsibility Report 2019
No notes
Empty basket
Print
Delete

Proces raportowania

GRI:
 • [102-46] Proces definiowania treści raportu Proces definiowania treści raportu

  Go to indicator list
 • [102-47] Zidentyfikowane istotne tematy Zidentyfikowane istotne tematy

  Go to indicator list
 • [102-48] zmiany dotyczące obliczania/ prezentowania danych względem poprzedniego raportu zmiany dotyczące obliczania/ prezentowania danych względem poprzedniego raportu

  Go to indicator list
 • [102-49] zmiany w podejściu i procesie raportowania względem poprzedniego raportu zmiany w podejściu i procesie raportowania względem poprzedniego raportu

  Go to indicator list
 • [102-50] okres, za który został przygotowany raport okres, za który został przygotowany raport

  Go to indicator list
 • [102-51] data wydania poprzedniego raportu data wydania poprzedniego raportu

  Go to indicator list
 • [102-52] cykl raportowania cykl raportowania

  Go to indicator list
 • [102-54] deklaracja poziomu zgodności raportu deklaracja poziomu zgodności raportu

  Go to indicator list

Raport zrównoważonego rozwoju Santander Bank Polska za 2018 rok to już szósty raport, który kompleksowo prezentuje wpływ naszej organizacji na kwestie społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Opracowaliśmy go zgodnie z najpopularniejszym, międzynarodowym standardem Global Reporting Initiative (GRI), na poziomie podstawowym (Core). Obejmuje on dane z okresu od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku. Nasze raporty publikujemy w cyklu rocznym. Poprzedni raport za 2017 rok wydaliśmy w 2018 roku.

Raport odnosi się także do UNEP Finance Principles for Responsible Banking (PRB) oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) zidentyfikowanych jako strategiczne dla Santander Bank Polska. Informacje, które fragmenty raportu dotyczą PRB, wraz ze wskazaniem odpowiedniego miejsca w treści, znajdują się w tabeli GRI. Informacje o tym, które treści raportu odnoszą się  do SDGs (wraz ze wskazaniem miejsca w treści) znajdują się w tabeli GRI oraz na stronie głównej raportu.

W celu określenia kluczowych tematów raportowania, które najlepiej zobrazują skalę naszej działalności:

 • Przeprowadziliśmy wewnętrzną analizę naszych praktyk i ich wpływu na społeczeństwo, gospodarkę oraz środowisko naturalne,
 • Przeprowadziliśmy panel interesariuszy wg wytycznych standardu dialogu z interesariuszami AA1000SES (wzięło w nim udział 37 interesariuszy Santander Bank Polska),
 • Finalne decyzje dotyczące istotności zidentyfikowanych tematów raportowania podjęli przedstawiciele najwyższej kadry zarządzającej Banku. Członkowie zarządu i menedżerowie dokonali analizy istotności raportowanych tematów

W bieżącym raporcie nie zaszły znaczące zmiany dotyczące zasięgu raportowania czy też zastosowanych metod pomiaru w stosunku do raportu poprzedniego. Odnosi się on przede wszystkim do działań spółki Santander Bank Polska oraz efektów tych działań.

Wszystkie aspekty raportowania, które zostały wyróżnione w procesie określania treści raportu jako najistotniejsze, wpływają zarówno na naszą organizację i jej cele, jak i nasze otoczenie.

Aspekty raportowania

Priorytetowe aspekty raportowania za rok 2018:

 • Wewnętrznej analizy praktyk banku oraz ich wpływu na społeczeństwo, gospodarkę oraz środowisko naturalne;
 • Analizy oczekiwań naszych kluczowych interesariuszy wobec nas i dostarczanych przez nas danych;
 • Analizy istotności raportowanych tematów dokonanej przez przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej – członków zarządu i menedżerów.

W efekcie przeprowadzonego procesu zidentyfikowaliśmy poniższą listę istotnych tematów:

l.p Aspekt Wpływ na bank Wpływ na otoczenie
1. Odpowiedzialna sprzedaż i przeciwdziałanie missellingowi Tak Tak
2. Etyczna komunikacja marketingowa i rzetelne, zrozumiałe dla klientów informowanie o produktach i usługach Tak Tak
3. Jakość obsługi klientów i poziom ich satysfakcji Tak Tak
4. Bezpieczeństwo usług, transakcji i danych klientów Tak Tak
5. Różnorodność i równość szans w miejscu pracy, w tym równe wynagrodzenie kobiet i mężczyzn Tak Tak
6. Rola wartości i etyki w kulturze organizacyjnej, w tym budowanie odpowiedzialnych postaw pracowników Tak Tak
7. Zgodność z regulacjami Tak Tak
8. Bankowość mobilna i internetowa oraz podejście do bezpośredniego kontaktu z klientem (sieć placówek) Tak Tak
9. Portfolio produktów, w tym nowe produkty i innowacje Tak Tak
10. Strategia banku i kierunki jego rozwoju Tak Tak

Pozostałe aspekty:

 • Wyniki ekonomiczne banku
 • Pośredni wpływ ekonomiczny
 • Dostępność usług i otwartość banku na różnorodnych klientów, w tym dla niepełnosprawnych, seniorów itp.
 • Wsparcie klientów w trudnych sytuacjach
 • Transparentne zasady współpracy z dostawcami, w tym zrozumiałe dla nich informowanie o kryteriach społecznych i środowiskowych wyboru.
 • Skala zatrudnienia i zapewnianie miejsc pracy
 • Benefity dla pracowników i ich rodzin
 • Przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka w miejscu pracy.
 • Przeciwdziałanie korupcji
 • Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Edukacja i szkolenia pracowników
 • Edukacja finansowa dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym klientów.
 • Zaangażowanie społeczne i wspieranie społeczności lokalnych
 • Wpływ na odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego. Emisje. Energia. Transport i jego wpływ na środowisko.
 • Produkty i inicjatywy dla MŚP Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Edukacja i szkolenia przedstawicieli banku niebędących jego pracownikami

Podziękowania

Jak co roku w proces przygotowania raportu Odpowiedzialnego Biznesu Santander Bank Polska zaangażowało się wiele osób − zarówno pracowników, jaki i interesariuszy zewnętrznych. Serdecznie dziękujemy im wszystkim!

Doceniamy, że poświęcili swój czas, aby pomóc w tworzeniu tego raportu.

W szczególności dziękujemy pracownikom Santander Bank Polska, bo raport nie powstałby bez ich zaangażowania i pomocy. Koleżanki i koledzy, dostarczyli niezbędne dane, uczestniczyli w konsultacjach oraz procesie weryfikacji przez niezależnego audytora.

Byli to:

 • Marzena Atkielska
 • Magdalena Bartkowiak
 • Agnieszka Becella
 • Katarzyna Berdych
 • Ignacy Bernaczyk-Słoński
 • Słwomir Brzeziński
 • Genowefa Brzozowska
 • Anna Brzuszkiewicz
 • Beata Budzyńska-Bartosik
 • Piotr Cander
 • Adrianna Dadej
 • Kamila Dec
 • Jolanta Deneka-Kapkowska
 • Katarzyna Dominiczak
 • Piotr Dudziński
 • Alicja Fałat-Mysior
 • Justyna Fischer-Brzeska
 • Jacek Gas
 • Kamil Gierasimowicz
 • Anieszka Glińska-Pytlarz
 • Anna Gniatkowska
 • Paulina  Gogga
 • Sylwia Gołębiowska
 • Monika Grząślewicz
 • Ewelina Ignaczak
 • Maria Janiak
 • Marek Jeruzalski
 • Piotr Józefczyk
 • Anna Kaczmarek
 • Rafał Kamiński
 • Kinga Karaszewska
 • Agnieszka Kędzierska
 • Kamil Kędzierski
 • Magdalena Konopka
 • Dariusz Kozłowski
 • Marcin Krawczuk
 • Ewa Krawczyk
 • Dariusz Kucharczyk
 • Hubert Leszczyk
 • Katarzyna Lew-Kucharska
 • Zsófia Malanczuk
 • Agata Małecka
 • Sabina Mańka
 • Monika Matuszyńska
 • Katarzyna Meissner
 • Agata Mikucka
 • Kinga Nalewaja
 • Rafał Olbrys
 • Dorota Pankiewicz-Wąsowska
 • Łukasz Piaskowski
 • Emilia Polak
 • Antoni Popis
 • Magdalena Przednowek
 • Adam Przewłoka
 • Jarosław Przybysz
 • Lidia Rukszto
 • Anna Rul-lan Bóbr
 • Przemysław Sandomierski
 • Joanna Siejka
 • Grzegorz Słowik
 • Katarzyna Sobieraj
 • Dorota Stachuła
 • Dariusz Staśczak
 • Bartosz Stebner
 • Zofia Strzyżewska
 • Dariusz Szydłowski
 • Urszula Śliwa
 • Leszek Taterka
 • Małgorzata Tomaszewska
 • Marta Walaszczyk-Szymańska
 • Barbara Witkowska
 • Maria Wlaźlak
 • Hanna Włodarczyk
 • Maciej Włodarski
 • Ewa Wolf
 • Łukasz Zembko
 • Jakub Żulewski

Raz jeszcze, wszystkim serdecznie dziękujemy.