Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Formularz zgłoszeniowy

Konkurs grantowy #MamyWspólneCele edycja 2018 r.

Konkurs grantowy #MamyWspólneCele edycja 2018 r. to wyjątkowa szansa dla organizacji pozarządowych na zdobycie grantu w wysokości do 30 tysięcy złotych brutto na realizację autorskiego projektu.

Santander Bank Polska aktywnie angażuje się we wspieranie wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), zapraszając do współpracy różnych partnerów. W tym roku wspólnie z Fundacją Santander Bank Polska, w ramach konkursu #MamyWspólneCele oferuje swoje wsparcie organizacjom pozarządowym realizującym działania w zakresie SDGs!

Do konkursu organizacje mogły zgłaszać autorskie projekty, których realizacja będzie dotyczyła jednego z Celów Zrównoważonego Rozwoju wspieranych przez Santander Bank Polska, a są to:

 • cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia

  Cel 3. Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu

 • 4 dobra jakość edukacji

  Cel 4. Zapewnienie wszystkim równego dostępu do powszechnej i wystandaryzowanej edukacji oraz możliwości uczenia się przez całe życie

 • 5 równość płci

  Cel 5. Zagwarantowanie równości płci oraz wspieranie możliwości rozwoju i aktywności kobiet oraz dziewcząt

 • 8 wzrost gospodarczy i godna praca

  Cel 8. Promocja trwałego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju gospodarczego oraz godnej i produktywnej pracy dla wszystkich

 • 9 innowacyjność, przemysł, infrastruktura

  Cel 9. Budowa trwałej i wydajnej infrastruktury, wspieranie zrównoważonego przemysłu oraz rozwijanie innowacyjności

 • cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności

  Cel 11. Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

 • 13 działania w dziedzinie klimatu

  Cel 13. Natychmiastowe przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ich skutkom

 • 17 partnerstwa na rzecz celów

  Cel 17. Wzmocnienie środków wdrażania i ożywiania globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Zgłoszenia pomysłów na projekty można było przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie raport2017.santander.pl/formularz-zgloszeniowy, w terminie od 17 października do 12 listopada 2018 r do godziny 12:00

Regulamin konkursu #MamyWspólneCele 2018

Maksymalnie 3 projekty, które zakwalifikują się do etapu II, zostaną poddane pod ocenę internautów w terminie od 19 listopada do 6 grudnia 2018 r.

Organizacja, której projekt zdobędzie największą liczbę głosów internautów, otrzyma od Fundacji Santander Bank Polska grant w wysokości do 30 tysięcy złotych brutto na jego realizację!

Wspólnie działajmy na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju!

 

Pierwszy etap konkursu grantowego #MamyWspólneCele edycja 2018 r został zakończony 12.11.

Informacje o kolejnych krokach zostaną opublikowane wkrótce.