Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wstęp

GRI:
 • [103-1, 103-2 i 103-3] dla Aspektów: Jakość obsługi klientów i poziom ich satysfakcji; Etyczna komunikacja marketingowa i rzetelne, zrozumiałe dla klientów informowanie o produktach i usługach; Zgodność z regulacjami, m.in. w zakresie produktów i usług; Bankowość mobilna i internetowa oraz podejście do bezpośredniego kontaktu z klientem (sieć placówek); Odpowiedzialna sprzedaż i przeciwdziałanie misselingowi; Bezpieczeństwo usług, transakcji i danych klientów. dla Aspektów: Jakość obsługi klientów i poziom ich satysfakcji; Etyczna komunikacja marketingowa i rzetelne, zrozumiałe dla klientów informowanie o produktach i usługach; Zgodność z regulacjami, m.in. w zakresie produktów i usług; Bankowość mobilna i internetowa oraz podejście do bezpośredniego kontaktu z klientem (sieć placówek); Odpowiedzialna sprzedaż i przeciwdziałanie misselingowi; Bezpieczeństwo usług, transakcji i danych klientów.

  Przejdź do listy GRI

Cele Zrównoważonego Rozwoju 2015-2030 ONZ, o które szczególnie dbamy w relacjach z klientami

cel 8: wzrost gospodarczy i godna praca

cel 9: innowacyjność, przemysł, infrastruktura

cel 11: zrównoważone miasta i społeczności

Przyczyniamy się do wprowadzania w życie powyższych celów:

 • dbając by nasze usługi były dostępne dla wszystkich osób, w tym starszych i niepełnosprawnych,
 • nieustannie poszerzając ofertę o innowacyjne produkty i podejmując inicjatywy wspierające rozwój społeczności i infrastruktury,
 • oferując nowoczesne, dostosowane do zmieniających się potrzeb i wymogu czasów, kanały dystrybucji,
 • edukując naszych klientów w czasie współpracy z nimi oraz przez inicjowanie i udział w projektach o charakterze edukacyjnym,
 • pracując nad opracowaniem instrumentów finansowych służących np. finansowaniu inwestycji o charakterze proekologicznym.

W 2017 roku pracowaliśmy dla 4 mln 412 tys. klientów biznesowych i indywidualnych[1].

1Stan na 31.12.2017 r. Dana uwzględnia klientów indywidualnych oraz podmioty gospodarcze.

,,Budowa zaufania i długoterminowych relacji w oparciu o dialog, dostosowanie oferty bankowej do potrzeb klientów i odpowiedzialną sprzedaż”

– tak brzmi jeden z naszych priorytetów CSR ustanowionych na najbliższe lata.

Klienci Santander Bank Polska i piony odpowiedzialne z ich obsługę

 • Klienci
  indywidualni

  Pion Bankowości Detalicznej
 • Firmy
  sektora MŚP

  Pion Bankowości Detalicznej, Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej
 • Duże podmioty gospodarcze,
  samorządy

  Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej
 • Najwięksi
  klienci instytucjonalni

  Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej 1

1 W 2017 r. Pion Globalnej Bankowości Korporacyjnej

Naszym klientom chcemy zapewniać ,,Bank Jaki Chcesz”, dlatego rozwijamy ofertę pod kątem przejrzystości, prostoty, cyfryzacji, samoobsługi i dowolności konfigurowania odpowiednich parametrów. Nasz bank rzetelnie odpowiada na potrzeby klienta indywidualnego, małej firmy, korporacji czy międzynarodowej instytucji.

Dotrzymujemy naszej obietnicy:
w Santander Bank Polska
,,Bankujesz Jak Chcesz”.