Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Bankowość korporacyjna i inwestycyjna

Do tego segmentu należą nasi najwięksi klienci korporacyjni i instytucjonalni. W ramach globalnej bankowości świadczymy również usługi na rzecz korporacji obsługiwanych w ramach międzynarodowych struktur BKIBankowość Korporacyjna i InwestycyjnaBankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Grupy Santander.

Na koniec 2017 roku pracowaliśmy dla 250 największych spółek/grup kapitałowych reprezentujących wszystkie sektory polskiej gospodarki.

GRI:
  • [Wskaźnik własny 8] Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresie Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresie

    Przejdź do listy GRI

Nasza oferta dla tych podmiotów obejmuje pełen zakres kompleksowych usług i produktów, w tym usługi transakcyjne, bieżące oraz średnio- i długoterminowe finansowanie, gwarancje, obsługę fuzji i przejęć, zarządzanie płynnością i usługi powiernicze.

Ponadto nasza jednostka organizacyjna pracująca dla tej grupy klientów, czyli Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, prowadził w imieniu banku działalność na rynkach finansowych oraz dostarczał specjalistycznych produktów finansowych, w tym skarbowych i rynku kapitałowego. Wykorzystując możliwości wynikające z globalnego zasięgu Grupy Santander, podejmowaliśmy także współpracę z jednostkami Grupy Santander, obejmującą emisję obligacji, sprzedaż polskich obligacji zagranicznym inwestorom oraz obrót obligacjami krajów latynoamerykańskich w Polsce.

Aspirujemy do pozycji banku pierwszego wyboru dla największych klientów korporacyjnych, cenionego również za ofertę inwestycyjną. Wszyscy nasi klienci korporacyjni są obsługiwani zgodnie z klientocentrycznym podejściem. Naszym celem jest zaspokojenie specyficznych potrzeb i pozytywne doświadczenie klienta. Dlatego systematycznie doskonalimy ofertę pod kątem elastyczności rozwiązań produktowych, cyfryzacji oraz dywersyfikacji. Dbamy o profesjonalizm naszego zespołu zapewniając odpowiednio dobrane programy szkoleniowe.

GRI:
  • [203-1] Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny

    Przejdź do listy GRI

Najważniejsze innowacje i inicjatywy

SWIFT gpi zapewnia procesowanie płatności zagranicznych w czasie zbliżonym do rzeczywistego i gwarantuje natychmiastowość wykonania płatności zagranicznej we wskazanej przez klienta dacie realizacji. Santander Bank Polska przystępując do SWIFT gpi, zyskał dostęp do Trackera, nowego rozwiązania przygotowanego przez SWIFT. Tracker pozwala na śledzenie lokalizacji płatności oraz dostarcza informacji o statusie transakcji. Ponadto Tracker prezentuje informacje dotyczące pobranych opłat z tytułu prowizji i zastosowanych przez banki korespondenckie kursów F/X w przypadku przewalutowania płatności. Informacje te są istotne z punktu widzenia każdego klienta, który zleca płatność zagraniczną lub oczekuje na zaksięgowanie płatności z zagranicy. Mając dostęp do Tracker, jesteśmy w stanie  dostarczyć naszym klientom wiarygodnych informacji na temat przewidywanej daty zaksięgowania płatności na rachunku w banku beneficjenta. Posiadając informację na temat statusów transakcji, możemy poinformować klienta o przyczynach zatrzymania płatności przez banki pośredniczące. Dla banku dostęp do informacji przechowywanych w Tracker oznacza znaczącą obniżkę kosztów ponoszonych w procesie reklamacyjnym dotyczącym realizacji płatności zagranicznych.

W usługach bankowości elektronicznej doskonaliliśmy Kantor Santander, gdzie m.in. poprzez wydłużenie godziny pracy platformy zwiększyliśmy dostępność usługi wymiany walutowej dla naszych Klientów zarówno w wariancie oferowanym przez Internet, jak i poprzez aplikację mobilną. Platforma Kantor Santander uznana jest w skali Grupy Santander za model najlepszych praktyk pod względem oferty produktowej, marketingu, zarządzania relacją z Klientem oraz IT łącząc rozwiązania technologiczne i analityczne.

Rozwijaliśmy nowe usługi w obszarze produktów inwestycyjnych i instrumentów pochodnych, które będą stopniowo wprowadzane w życie w ciągu następnych trzech lat.

Pracowaliśmy również nad implementacją Dyrektywy MiFiD II oraz regulacji PRIIPs zapewniając jeszcze większą transparentność przed- i post-transakcyjną i kosztową oraz bezpieczeństwo w transakcjach na instrumentach pochodnych oferowanych w wariancie OTC.

Sukcesywnie rozszerzaliśmy możliwości bankowości transakcyjnej, w szczególności w obszarze zarządzania środkami pieniężnymi poprzez wdrożenia usługi host-to-host w szeregu grup kapitałowych.