Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Interesariusze Santander Bank Polska

GRI:
 • [102-40] Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą

  Przejdź do listy GRI
 • [102-42 ] Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację

  Przejdź do listy GRI
 • [102-43] Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy

  Przejdź do listy GRI
 • [102-44] Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji

  Przejdź do listy GRI

Wciąż się rozwijamy utrzymując pozycję w ścisłej czołówce polskiej bankowości. Bierzemy udział w kształtowaniu naszej branży m.in. wspierając procesy konsolidacyjne. Możemy pochwalić się pozytywnymi wynikami finansowymi, dzięki skutecznej realizacji przyjętej przez nas strategii biznesowej, ale równie istotne są dla nas nasza rola społeczna i sposób, w jaki chcemy wzmacniać kapitał obywatelski Polski.

W naszych działaniach cenimy, w sposób szczególny, możliwość budowania trwałych relacji i korzystanie z różnorodnych metod dialogu z naszymi interesariuszamiPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływemPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływem. Mapa interesariuszy jest dla nas jednym z ważnych narzędzi zarządzania rolą społeczną i biznesową, a usystematyzowane podejście do dialogu z interesariuszamiPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływemPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływem jednym ze źródeł naszych planów i metod ich realizacji.

Aktywnie i przy wykorzystaniu wielu kanałów, komunikujemy się z naszymi partnerami społecznymi i biznesowymi. Uważnie słuchamy ich opinii o nas i cenimy rekomendacje działań na przyszłość.

GRI:
 • [102-40] Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą

  Przejdź do listy GRI

Mapa interesariuszy Santander Bank Polska

Dialog to fundament dobrych decyzji

Z naszym otoczeniem komunikujemy się otwarcie i po partnersku. Uważamy, że dialog to fundament dobrych decyzji, dlatego wśród licznych form relacji z naszym otoczeniem znaczące miejsce ma formuła paneli interesariuszy prowadzonych w oparciu o wytyczne międzynarodowego standardu AA1000SES.

Pierwszy panel interesariuszyPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływemPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływem przeprowadziliśmy w 2014 roku i systematycznie powtarzamy te wyjątkowe spotkania z przedstawicielami naszych partnerów społecznych i biznesowych.

Zgłaszane wówczas sugestie i uwagi dotyczące działalności banku uwzględniamy w naszej strategii, planach bieżących działań i w procesach raportowania danych niefinansowych.

2014 r. – pierwsza sesja dialogowa Santander Bank Polska poprowadzona wg standardu dialogu z interesariuszamiPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływemPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływem AA1000

7 sesji dialogowych przeprowadziliśmy do 31 grudnia 2017 r.

Nasz ostatni panel interesariuszyPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływemPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływem dotyczył znaczenia „17 Celów Zrównoważonego Rozwoju 2015-2030 ONZ” dla branży finansowej i roli, jaką w ich realizacji może odegrać nasz bank. W czasie panelu partnerzy społeczni i biznesowi proponowali inicjatywy, dzielili się swoimi opiniami i oczekiwaniami dotyczącymi naszych działań i ich raportowania.