Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wywiad z Michałem Gajewskim, Prezesem Zarządu Santander Bank Polska S.A.

wywiad z Michałem Gajewskim, Prezesem Zarządu Santander Bank Polska S.A.
GRI:
  • [102-14] Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla

    Przejdź do listy GRI
  • [102-15] Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

    Przejdź do listy GRI

„Planując nasze aktywności w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu mamy proste założenie – chcemy być wszędzie tam, gdzie widzimy potrzebę i możemy realnie wpłynąć na życie naszych interesariuszy”.

Jakie znaczenie mają działania społecznej odpowiedzialności biznesu w Santander Bank Polska?

Wydaje mi się, że nie byłoby dużą przesadą, gdybym powiedział, że odpowiedzialność społeczna jest w Santander Bank Polska tak samo ważna jak podstawowa działalność biznesowa. To dwie strony jednego medalu. Bank działa dzięki klientom i uważamy, że powinniśmy odwdzięczać się im za zaufanie, poprawiając jakość życia i rozwój społeczności, w których żyją. To zresztą jest podejście całej Grupy Santander, do której należymy.

Misją Grupy jest pomaganie klientom w osiąganiu codziennych sukcesów. Nie chodzi tylko o to, że firmy mają szybciej się rozwijać a osoby indywidualne łatwiej zarządzać swoimi finansami osobistymi. Chcemy sprawić, aby codzienne życie w społecznościach lokalnych było lepsze, ciekawsze. Chcemy inspirować i wspierać indywidualną przedsiębiorczość. Chcemy, aby młodzi ludzie mogli rozwijać swoje talenty. Chcemy, aby ci, przed którymi życie postawiło więcej trudności niż przed nami, mogli w pełni z niego korzystać.

Na jakie wydarzenia lub projekty dotyczące działań Santander Bank Polska w 2017 roku chciałby Pan zwrócić szczególną uwagę czytelników raportu?

Planując nasze aktywności w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu mamy proste założenie – chcemy być wszędzie tam, gdzie widzimy potrzebę i możemy realnie wpłynąć na życie naszych interesariuszy. Mamy świadomość, że sektor, w którym działamy, ze względu na specyfikę świadczonych usług, cieszy się zaufaniem społecznym. Staramy się przekuć to zaufanie w zaangażowanie społeczne w ważnych obszarach, zwłaszcza tych, które wspierają realizację siedemnastu celów wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Warto zwrócić uwagę na Konto Jakie Chcę – produkt, który powstał we współpracy i w oparciu o oczekiwania naszych klientów. Jeśli chodzi o obszar naszej działalności społecznej, to m.in. uczyliśmy bezpiecznego zachowania na drogach w akcji „Jak jeździsz”, promowaliśmy lokalne zakupy poprzez „Kupuj u sąsiada”, wspieraliśmy edukację młodych muzyków poprzez Akademię Santander Orchestra czy dokładaliśmy kolejną cegiełkę do zwiększania ekologiczności naszych biur. Działania banku w obszarze społecznym wspiera nasza Fundacja. To jednak zaledwie część aktywności. Wszystkie są warte uwagi oraz pokazują nasze zaangażowanie społeczne i wrażliwość na globalne problemy.

Czy można obecnie mówić o odpowiedzialnej bankowości bez odniesienia do pojęcia zrównoważonego rozwoju i globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju?

Żyjemy w zglobalizowanym świecie, w którym problemy się uniwersalizują i wykraczają poza jednostkowe przypadki czy lokalny kontekst. W sferze biznesowej zjawiskiem globalnym jest na przykład digitalizacja usług finansowych. Tak samo globalne są problemy w sferze społecznej. Cele Zrównoważonego Rozwoju ogłoszone przez ONZ wskazują ważne wyzwania, które musimy rozwiązywać na poziomie lokalnym.

Jak podejmowane są decyzje co do działań społecznej odpowiedzialności biznesu w Santander Bank Polska?

Od lat prowadzimy otwartą, partnerską komunikację z otoczeniem, regularnie organizując m.in. sesje dialogowe i warsztaty. Dzięki temu wiemy, gdzie potrzebne jest wsparcie. Z drugiej strony w społeczną odpowiedzialność biznesu włączona jest cała kadra zarządzająca, która planując strategiczne działania, ocenia je pod kątem siedemnastu celów wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Jak ocenia Pan rolę sektora bankowego w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 2015-2030 wytyczonych przez ONZ?

Santander Bank Polska był jedną z pierwszych instytucji sektora finansowego, która opracowała i wdrożyła szeroki pakiet polityk społeczno-środowiskowych i myślę, że taki sposób działania przejmą także inne instytucje z naszego sektora. Wynika to z coraz większej świadomości tej strategii, ale też rosnących oczekiwań wobec sektora bankowego.

W czerwcu 2016 roku przyjęliśmy Politykę Zrównoważonego Rozwoju, która definiuje nasze podejście do odpowiedzialnego biznesu. Dokument obejmuje szereg dobrowolnych, wykraczających poza zapisy prawne, zobowiązań etycznych, społecznych i środowiskowych. To właśnie na tym dokumencie opiera się nasz zarząd i menedżerowie, podobnie jak na celach wyznaczonych przez ONZ.

Ale czy na polu społecznej odpowiedzialności biznesu Santander Bank Polska aktywny jest tylko Zarząd?

Nie, na pewno nie. Organizujemy seminaria i warsztaty dla naszej kadry zarządzającej, ale też pracowników niższych szczebli. Wszystko po to, aby budować długoterminową wartość dla wszystkich naszych interesariuszy: pracowników, klientów, partnerów biznesowych, udziałowców i społeczności.

A jak postrzega Pan potencjał i rolę banków w dążeniu do zrównoważonego rozwoju w Polsce? Czy widzi Pan cele, na które sektor bankowy może wpłynąć w Polsce w największej mierze?

Często zapomina się o ważnej kwestii. Działalność bankowa z definicji jest pracą na rzecz zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia ludzi. Bez naszych usług, np. kredytowania inwestycji, gospodarka nie mogłaby się rozwijać. Banki uczestniczą też aktywnie w dystrybucji środków unijnych. Dużo mówi się np. o e-Państwie, nie aż tak dużo o tym, że to właśnie banki umożliwiają jego powstawanie. Sektor płaci również olbrzymie podatki. Nasz Bank był 5-tym co do wielkości płatnikiem CIT w 2017 r. w Polsce. Łącznie z Santander Consumer Bankiem znaleźliśmy się na trzecim miejscu.

Które Cele Zrównoważonego Rozwoju mają dla Państwa szczególne znaczenie i dlaczego?

W naszych działaniach koncentrujemy się na realizacji kilku celów, które są najbardziej spójne z naszą działalnością biznesową i na których realizację mamy największy wpływ jako organizacja finansowa.

Po pierwsze, przyczyniamy się do zapewnienia równego dostępu do powszechnej i wystandaryzowanej wiedzy. W ślad za całą Grupą Santander, olbrzymie znaczenie nadajemy wspieraniu szkolnictwa wyższego, czego dowodem jest olbrzymi projekt Santander Universidades. Młodzi ludzie mają dzięki nam więcej szans na podejmowanie ambitnych projektów naukowych czy pracę w międzynarodowym otoczeniu. Po drugie, dbamy o nasz wizerunek jako pracodawcy, odnosząc się do celów trzeciego oraz ósmego wyznaczonych przez ONZ, czyli promocji trwałego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju gospodarczego oraz godnej i produktywnej pracy dla wszystkich. Po trzecie, budujemy trwałą i wydajną infrastrukturę, wspieramy zrównoważony przemysł oraz rozwijamy innowacyjność. Po czwarte, staramy się tak planować nasze działania, żeby przeciwdziałać zmianom klimatycznym i ich skutkom. Zużycie energii i paliw jest przez nas szczegółowo monitorowane, a efekty wdrożenia nowych technologii przekładają się na oszczędności w kWh.

Inwestują Państwo w wiedzę o zrównoważonym rozwoju, łączą swoją strategię z celami SDG’s. A na ile można mówić o korzyściach takiego podejścia dla samego banku? W jaki sposób perspektywa celów zrównoważonego rozwoju pomaga bankowi i jego strategii biznesowej?

Wrócę do tego, o czym powiedziałem na początku. Mamy ponad 4 miliony klientów. Ci klienci nam ufają i to zaufanie jest naszym najcenniejszym aktywem. Bez niego bank nie miałby racji bytu. To zaufanie nie rodzi się jednak w próżni. Bierze się z najlepszej jakości usług, innowacji, zapewniających wygodne bankowanie, z uczciwości i rzetelności oraz ze społecznej odpowiedzialności biznesu.