Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wpływ społeczny i gospodarczy Santander Bank Polska

GRI:
 • [201-1] Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona

  Przejdź do listy GRI
 • [103-1, 103-2 i 103-3] dla Aspektu: „Etyka i przeciwdziałanie korupcji” dla Aspektu: „Etyka i przeciwdziałanie korupcji”

  Przejdź do listy GRI

Chcemy być inicjatorem działań zbliżających nas wszystkich do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Uważnie wsłuchujemy się w potrzeby i opinie naszych partnerów społecznych i biznesowych, którzy oczekują od nas skutecznego prowadzenia biznesu oraz zaangażowania w kwestie rynkowe, społeczne, edukacyjne oraz inne bieżące tematy ważne dla społeczności.
Regularnie analizujemy wpływ naszych działań na otoczenie. W zestawieniu trzyletnim, prezentujemy dane wskazane przez naszych interesariuszyPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływemPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływem, podczas pierwszej sesji dialogowej w 2014 r., jako najistotniejsze z perspektywy wpływu banku na poszczególne grupy z naszego otoczenia.

GRI:
 • [201-1] Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona

  Przejdź do listy GRI
 • [102-7] Skala działalności Skala działalności

  Przejdź do listy GRI
 • [Wskaźnik własny 6] Liczba punktów dostępu banku w Polsce, w tym oddziałów w podziale na placówki prowadzone bezpośrednio przez bank oraz placówki partnerskie Liczba punktów dostępu banku w Polsce, w tym oddziałów w podziale na placówki prowadzone bezpośrednio przez bank oraz placówki partnerskie

  Przejdź do listy GRI

Klienci, inwestorzy

Klienci, inwestorzy
Klienci, inwestorzy 2015 r. 2016 r. 2017 r.
Liczba punktów dostępu (bankomatów, wpłatomatów, oddziałów banku i placówek partnerskich) 2 544 2 546 2 429
Liczba klientów (w mln) 4,3 4,4 Ponad
4,4
Liczba uczestników [Akademii Przedsiębiorcy] 5 500 2 400 550
Liczba użytkowników portalu [Bank Pomysłów] 9 650 10 764 12 032
Płatności na rzecz inwestorów (w tys. zł) 1 290 049 535 866 307 627
klienci, inwestorzy – zysk
2015 r. 2016 r. 2017 r.
Dane w tys. zł
Zysk netto 1 756 210 2 081 720 1 916 156
Suma bilansowa 125 477 589 131 417 988 132 863 268
Zobowiązania 106 768 460 112 388 468 112 024 431
Kapitały 18 709 129 19 029 520 20 838 837
GRI:
 • [404-1] Liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia Liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia

  Przejdź do listy GRI
 • [201-1] Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona

  Przejdź do listy GRI
 • [202-11] Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej. Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej.

  Przejdź do listy GRI

Pracownicy

pracownicy
Pracownicy 2015 r. 2016 r. 2017 r.
Liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika w skali roku 37 41,4 63
Wysokość wynagrodzenia kobiet/mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej 190%/ 194% 176%/ 178% 125%/ 119%
Liczba pracowników angażujących się w wolontariat 487 660 580
Koszty świadczeń socjalnych (w tys. zł) 30 055 28 431 30 252
Koszty szkoleń (w tys. zł) 16 428 15 163 14 170
GRI:
 • [Wskaźnik własny 20] Łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznego / rok Łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznego / rok

  Przejdź do listy GRI
 • [Wskaźnik własny 11] Liczba oddziałów banku z certyfikatem Obsługa Bez Barier Liczba oddziałów banku z certyfikatem Obsługa Bez Barier

  Przejdź do listy GRI

Otoczenie społeczne

Otoczenie społeczne
Otoczenie społeczne 2015 r. 2016 r. 2017 r.
Liczba oddziałów z certyfikatem Obsługa Bez Barier 149 153 167
Liczba szkół wyższych uczestniczących w programie Santander Universidades 60 55 57
Inwestycje w społeczności (w tys. zł) 21 229 14 549 12 456
GRI:
 • [102-13 ] Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach

  Przejdź do listy GRI

Jesteśmy aktywnym członkiem wielu organizacji i inicjatyw

Nasze członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach:

 • logo związek banków polskich
 • logo forum odpowiedzialne biznesu

Partnerstwa:

 • logo partnerstwo na rzecz realizacji środowiska celów zrównoważonego rozwoju razem dla środowiska

  Partnerstwo „Razem dla Środowiska” powołanego przez UNEP/GRID

 • logo global company network poland

  Program Partnerstwa „Standard Etyki w Polsce” Global Compact

 • logo Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

  Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

W ramach współpracy ze Związkiem Banków Polskich, w 2017 roku byliśmy zaangażowani w prace:

 • Rady ds. Podatków
 • Komitetu ds. Regulacji Nadzorczych
 • Komitetu Standardów Kwalifikacyjnych
 • Rady Wydawców Kart Bankowych
 • Rady ZBP ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Polskiego Komitetu Użytkowników SWIFT
 • Rady Bankowości Elektronicznej od 2012 do teraz
 • Forum Technologii Bankowych
 • Rady ds. Public Relations

Od 21.04.2017 w skład Rady Związku Banków Polskich został wybrany Michał Gajewski – obecny Prezes Zarządu Banku. Rada związku sprawuje stały nadzór nad działalnością Zarządu ZBP.

Ponadto:

 •  Jesteśmy partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Przystąpiliśmy do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
GRI:
 • [102-12] Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy

  Przejdź do listy GRI
Bank jest również sygnatariuszem:
 • Sygnatariuszem „Karty Różnorodności”
 • Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach projektu „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”
 • Dobrej Praktyki Bankowej
 • Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego
 • Międzynarodowej inicjatywy Equator PrinciplesMiędzynarodowa inicjatywa dotycząca ryzyka społecznego i środowiskowego, skupiająca instytucje finansoweMiędzynarodowa inicjatywa dotycząca ryzyka społecznego i środowiskowego, skupiająca instytucje finansowe w ramach Grupy Santander