Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Rola Fundacji Santander Bank Polska

Myślimy o przyszłości naszego kraju i dlatego inwestujemy w młodych, ambitnych i odpowiedzialnych ludzi. Promujemy postawy społeczne, inspirujemy do działania, stwarzamy możliwości.

Fundacja działa nieprzerwanie od 1997 roku, realizując m.in. programy grantowe dla organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą.

28 listopada 2017 roku w Warszawie odbyła się Gala Fundacji z okazji 20-lecia działalności. Obecni na niej byli członkowie Zarządu Santander Bank Polska, członkowie Rady Fundacji, przedstawiciele samorządu terytorialnego, organizacje współpracujące z Fundacją, pracownicy oraz wolontariusze banku, a także laureaci edycji konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” z 2017 roku. Gości przybyłych na galę powitała Dorota Strojkowska, członek Zarządu Santander Bank Polska, głównego fundatora Fundacji.

W obecnych czasach niezwykle istotne jest, aby tak ważna instytucja jaką jest bank, wspierała rozwój lokalnych społeczności. Ogromną rolę w tym wsparciu odgrywa Fundacja, ponieważ to między innymi jej działalność, prowadzona już 20 lat, wzmacnia pozytywny wizerunek Santander Bank Polska, także jako pracodawcy. Bardzo dziękuję również wszystkim wolontariuszom. Dzięki Waszej ciężkiej pracy i zaangażowaniu wiemy, że to co robimy ma sens” – powiedziała Dorota Strojkowska podczas swojego wystąpienia. W trakcie uroczystości zostały nagrodzone najlepsze projekty wolontariatu pracowniczego oraz najaktywniejsi wolontariusze.

GRI:
 • [Wskaźnik własny 17] Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w danym roku przez bank i/lub Fundację banku Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w danym roku przez bank i/lub Fundację banku

  Przejdź do listy GRI

W 2017 roku:

 • 1,1

  mln zł
  Fundacja przeznaczyła na granty

 • 201

  organizacji uzyskało wsparcie Fundacji

 • Fundacja uruchomiła nowy program grantowy ,,Bank Młodych Mistrzów Sportu” – Programy grantowe Fundacji

Programy grantowe Fundacji

GRI:
 • [Wskaźnik własny 17] Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w danym roku przez bank i/lub Fundację banku Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w danym roku przez bank i/lub Fundację banku

  Przejdź do listy GRI

Liczba beneficjentów

Liczba przyznanych grantów

Łączna wartość grantu (zł)

Bank Młodych Mistrzów Sportu

Program ma na celu krzewienie wśród młodzieży idei sportowej rywalizacji oraz zasad fair play. Zachęcamy młodych ludzi do drużynowej aktywności sportowej oraz aktywnego stylu życia. Umożliwiamy popularyzowanie dyscyplin sportowych wśród lokalnej społeczności. Więcej nt. projektu znajdziesz TUTAJ.

Bank Ambitnej Młodzieży

Pomagamy w rozwijaniu pasji i talentów młodych ludzi. Wspieramy działania, które są niestandardowe, wymagają wyobraźni i odwagi. Dofinansowujemy projekty, które w przyszłości mogą otworzyć uczestnikom drzwi do dalszej kariery. Do udziału w konkursie uprawnione są instytucje budżetowe i organizacje non-profit, które współpracują z młodzieżą w wieku pomiędzy 13 a 26 rokiem życia.

Tu mieszkam, tu zmieniam

Program wspiera projekty usprawniając życie w lokalnych społecznościach, wprowadzające realne, odczuwalne zmiany. Nasz program stawia na integrację środowisk lokalnych przy realizacji wspólnych pomysłów. Mogą one dotyczyć wielu aspektów życia mieszkańców, np.: tworzenia i wyposażania miejsc wspólnych, bibliotek, placów zabaw czy parków. Chcemy promować działania na rzecz ochrony środowiska, pogłębiania więzi lokalnych, integracji międzypokoleniowej.

Rola Fundacji
NAZWA PROGRAMU CEL LICZBA BENEFICJENTÓW W 2017 r. ŁĄCZNA WARTOŚĆ GRANTU (ZŁ) LICZBA PRZYZNANYCH GRANTÓW
W 2017 r.
Bank Młodych Mistrzów Sportu Program ma na celu krzewienie wśród młodzieży idei sportowej rywalizacji oraz zasad fair play. Zachęcamy młodych ludzi do drużynowej aktywności sportowej oraz aktywnego stylu życia. Umożliwiamy popularyzowanie dyscyplin sportowych wśród lokalnej społeczności. Więcej nt. projektu znajdziesz TUTAJ 5727 300 000 60
Bank Ambitnej Młodzieży Pomagamy w rozwijaniu pasji i talentów młodych ludzi. Wspieramy działania, które są niestandardowe, wymagają wyobraźni i odwagi. Dofinansowujemy projekty, które w przyszłości mogą otworzyć uczestnikom drzwi do dalszej kariery. Do udziału w konkursie uprawnione są instytucje budżetowe i organizacje non-profit, które współpracują z młodzieżą w wieku pomiędzy 13 a 26 rokiem życia. 2849 300 000 41
Tu mieszkam, tu zmieniam Program wspiera projekty usprawniając życie w lokalnych społecznościach, wprowadzające realne, odczuwalne zmiany. Nasz program stawia na integrację środowisk lokalnych przy realizacji wspólnych pomysłów. Mogą one dotyczyć wielu aspektów życia mieszkańców, np.: tworzenia i wyposażania miejsc wspólnych, bibliotek, placów zabaw, czy parków. Chcemy promować działania na rzecz ochrony środowiska, pogłębiania więzi lokalnych, integracji międzypokoleniowej. 124 781 500 000 100

Programy grantowe to tylko część projektów realizowanych przez naszą fundację.

Fundacja dla bezpieczeństwa

bezpieczni-1

Już kolejny rok fundacja była partnerem Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy realizacji projektu, którego celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń płynących z obecności w sieci. Metodycy z wielkopolskiej policji wraz z pracownikami naszego banku zrealizowali cykl lekcji. W zajęciach wzięło udział 6 256 uczniów.

Fundacja, wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Sądem Okręgowym w Poznaniu, zorganizowała konferencję ,,Seniorze nie daj się”, w której udział wzięło 300 osób. Tak zainaugurowano współpracę w ramach kampanii „Na wnuczka, na policjanta”, mającej uświadomić,  jak wiele niebezpieczeństw czyha na seniorów (m.in. przestępstwa na tzw. ,,wnuczka”, ,,policjanta” itp.) poprzez wskazanie sposobów zapewnienia im bezpieczeństwa oraz postępowania w potencjalnie ryzykownych sytuacjach. Jednym z elementów kampanii było przygotowanie ulotek informacyjnych z ostrzeżeniami dla seniorów. Ponadto na wszystkich monitorach w oddziałach naszego banku, na terenie całej Polski, były wyświetlane materiały video dotyczące tematu. W ramach projektu wielkopolscy policjanci, wspólnie z innymi instytucjami, realizują działania z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa seniorów.

Fundacja dla społecznie aktywnej młodzieży

Ten ogólnopolski program, organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przy współpracy z naszą Fundacją oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnym oraz opiekunów grup młodzieżowych z instytucji oświatowych w całej Polsce. Celem programu jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów aktywnego działania w swoim najbliższym otoczeniu. Dzięki inicjatywom lokalnym młodzi ludzie nie tylko lepiej poznają miejsce, w którym żyją, ale też zdobywają kompetencje przydatne w dorosłym życiu, zyskują poczucie sprawczości i pewność siebie. Udział w programie wzięło 740 uczniów.

Kontakt do Fundacji Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego