Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Zatrudnienie

GRI:
 • [102-8] Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji

  Przejdź do listy GRI
 • [103-1, 103-2 i 103-3] dla Aspektu raportowania: Skala zatrudnienia i zapewnianie miejsc pracy dla Aspektu raportowania: Skala zatrudnienia i zapewnianie miejsc pracy

  Przejdź do listy GRI

W Santander Bank Polska zatrudniamy na umowę o pracę ponad 11 tys. osób, które pracującą w centralach banku oraz jego oddziałach na terenie całego kraju. Dzięki zaangażowaniu i kompetencjom naszego zespołu jesteśmy silną organizacją, dlatego nie szczędzimy wysiłku oraz nakładów, by zapewnić przyjazne i wspierające środowisko pracy.

Nasi pracownicy obsługują klientów w 576 oddziałach rozmieszczonych we wszystkich województwach kraju.

 • >11 tys.

  osób zatrudnionych na umowę o pracę

 • 576

  oddziałów

GRI:
 • [102-8] Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji

  Przejdź do listy GRI

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w podziale na płeć (w przeliczeniu na osoby)

Zatrudnienie Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w podziale na płeć
Łącznie Kobiety Mężczyźni
Liczba pracowników 11 489 8 330 3 159

Większość naszych pracowników to kobiety. Stanowią one zdecydowaną większość osób pracujących w oddziałach banku. Kobiety to także 61% pracowników Centrum Wsparcia Biznesu.

Liczba pracowników i współpracowników w podziale na miejsce pracy:

Zatrudnienie Liczba pracowników i współpracowników w podziale na miejsce pracy
Łącznie Kobiety Mężczyźni
Zatrudnienie w Centrum Wsparcia Biznesu 5 664 3 469 2 195
Zatrudnienie w oddziałach banku 5 825 4 861 964

Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wymiar etatu:

Zatrudnienie Liczba pracowników w podziale na wymiar etatu
Łącznie Kobiety Mężczyźni
Pełny etat 11 190 8 124 3 066
Niepełny etat 299 206 93

 

Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wymiar etatu w podziale na geolokalizację
Stolica Aglomeracje Duże Miasta Pozostałe
Pełny etat 1734 4640 2091 2725
Niepełny etat 72 190 27 10

Liczba pracowników i współpracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na czas zatrudnienia:

Zatrudnienie Liczba pracowników i współpracowników w podziale na czas zatrudnienia:
Łącznie Kobiety Mężczyźni
Czas nieokreślony 9 853 7 193 2 660
Czas określony 1 636 1 137 499

 

Liczba pracowników i współpracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na czas zatrudnienia w podziale na geolokalizację
Stolica Aglomeracje Duże miasta Pozostałe
Na czas nieokreślony 1 531 4 156 1 816 2 350
Na czas określony 275 674 302 385

Liczba pracowników i współpracowników zatrudnionych na podstawie umów innych niż umowy o pracę (w przeliczeniu na osoby), w podziale na formę zatrudnienia:

Zatrudnienie Liczba pracowników w podziale na formę zatrudnienia
Łącznie Kobiety Mężczyźni
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia 1 035 697 338
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło 15 7 8

Fluktuacja i rekrutacje

GRI:
 • [401-1] Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania

  Przejdź do listy GRI

14% naszej kadry to osoby, które dołączyły do zespołu Santander Bank Polska  w 2017 roku[1]. Ponad połowa z nich to osoby mające mniej niż 30 lat, 44% to osoby pomiędzy 30 a 50 rokiem życia.

 • 64%

  osób, które do nas dołączyły
  w 2017 roku, to kobiety

 • 55,6%

  zrekrutowanych pracowników
  to osoby do 30 roku życia,
  43,5% to osoby pomiędzy 30 a 50 rokiem życia

 • 52%

  odejść z pracy w 2017 roku
  to odejścia osób pomiędzy 30 a 50 rokiem życia,
  32% osób do 30 roku życia

[1] Stan na 31.12.2017 roku

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników w 2017 roku, w podziale na płeć:

Zatrudnienie Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników w 2017 roku, w podziale na płeć
Łącznie Kobiety Mężczyźni
Liczba wszystkich pracowników 11 489 8 330 3 159
Liczba nowo zatrudnionych pracowników 1 582 1 022 560
Udział nowo zatrudnionych pracowników w liczbie pracowników odpowiadającej grupie płci 14% 12% 18%

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników w 2017 roku (w przeliczeniu na osoby), w podziale na grupy wiekowe:

Zatrudnienie Łączna liczba nowo zatrudnionych w podziale na grupy wiekowe
Pracownicy
<30
Pracownicy
30-50
Pracownicy
>50
Liczba wszystkich pracowników 2 138 7 909 1 442
Liczba nowo zatrudnionych pracowników 879 690 13
Udział nowo zatrudnionych pracowników w liczbie pracowników odpowiadającej grupie wiekowej 41% 9% 1%

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników w 2017 roku (w przeliczeniu na osoby), w podziale na lokalizację:

 

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników w 2017 roku, (w przeliczeniu na osoby) w podziale na grupy i lokalizację
Stolica Aglomeracje Duże miasta Pozostałe
Liczba wszystkich pracowników 1806 4830 2118 2735
Liczba nowych pracowników 302 668 241 371
Udział nowo zatrudnionych pracowników w liczbie pracowników odpowiadającej lokalizacji 17% 14% 11% 14%

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć:

Zatrudnienie Łączna liczba odejść pracowników w podziale na płeć
Łącznie Kobiety Mężczyźni
Liczba wszystkich pracowników 11 489 8 330 3 159
Liczba odejść pracowników 2 013 1 466 547
Udział odejść pracowników w łącznej liczbie pracowników, w podziale na płeć 18% 18% 17%

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na kategorie wiekowe:

Łączna liczba odejść pracowników w podziale na kategorie wiekowe
Liczba pracowników
<30
Liczba pracowników
30-50
Liczba pracowników
>50
Liczba wszystkich pracowników 2 138 7 909 1 442
Liczba odejść pracowników w danej grupie 646 1 048 319
Udział odejść pracowników w łącznej liczbie pracowników w danej grupie wiekowej 30% 13% 22%

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na lokalizację:

 

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na lokalizację
Stolica Aglomeracje Duże Miasta Pozostałe
Liczba wszystkich pracowników 1806 4830 2118 2735
Liczba odejść pracowników w danej grupie 352 695 465 501
Udział odejść pracowników w liczbie pracowników w danej grupie lokalizacji 19% 14% 22% 18%
GRI:
 • [102-41] Pracownicy objęci umowami zbiorowymi Pracownicy objęci umowami zbiorowymi

  Przejdź do listy GRI

W Santander Bank Polska nie funkcjonują układy zbiorowe pracy.