Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Struktura Zarządcza Santander Bank Polska

GRI:
 • [102 - 18] Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy

  Przejdź do listy GRI

Skład Zarządu Santander Bank Polska S.A.

(w dniu publikacji raportu)

 • https://esg.santander.pl/2017/wp-content/uploads/sites/9/2018/09/a16.jpg

  Andrzej Burliga

  Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska S.A.
  zarządzający Pionem Zarządzania Ryzykiem

 • https://esg.santander.pl/2017/wp-content/uploads/sites/9/2018/09/a15.jpg

  Michael McCarthy

  Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska S.A.
  zarządzający Pionem Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej

 • https://esg.santander.pl/2017/wp-content/uploads/sites/9/2018/09/a14.jpg

  Juan de Porras Aguirre

  Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska S.A.
  zarządzający Pionem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

 • https://esg.santander.pl/2017/wp-content/uploads/sites/9/2018/09/a13.jpg

  Arkadiusz Przybył

  Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska S.A.
  zarządzający Pionem Bankowości Detalicznej

 • https://esg.santander.pl/2017/wp-content/uploads/sites/9/2018/09/a12-1.jpg

  Feliks Szyszkowiak

  Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska S.A.
  zarządzający Pionem Transformacji Cyfrowej

 • https://esg.santander.pl/2017/wp-content/uploads/sites/9/2018/09/a10.jpg

  Maciej Reluga

  Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A.
  zarządzający Pionem Zarządzania Finansami,
  Główny Ekonomista Banku

 • https://esg.santander.pl/2017/wp-content/uploads/sites/9/2018/09/a22-1.jpg

  Dorota Strojkowska

  Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A.
  zarządzający Pionem Partnerstwa Biznesowego

 • https://esg.santander.pl/2017/wp-content/uploads/sites/9/2018/09/a11.jpg

  Carlos Polaino Izquierdo

  Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A.
  zarządzający Pionem Rachunkowości i Kontroli Finansowej

Zmiany w składzie Zarządu w roku 2017:

O zmianach, jakie nastąpiły w okresie od 31 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. w składzie Zarządu Santander Bank Polska  informujemy TUTAJ.

Skład Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.

 • https://esg.santander.pl/2017/wp-content/uploads/sites/9/2018/09/a4.jpg

  José Luis de Mora

  Zastępca Przewodniczącego
  Rady Nadzorczej
  Santander Bank Polska S.A.

 • https://esg.santander.pl/2017/wp-content/uploads/sites/9/2018/09/a5.jpg

  José Manuel Campa

 • https://esg.santander.pl/2017/wp-content/uploads/sites/9/2018/09/a7.jpg

  Jose Garcia Cantera

 • https://esg.santander.pl/2017/wp-content/uploads/sites/9/2018/09/a9.jpg

  Danuta Dąbrowska

 • https://esg.santander.pl/2017/wp-content/uploads/sites/9/2018/09/14.jpg

  David R. Hexter

 • https://esg.santander.pl/2017/wp-content/uploads/sites/9/2018/09/a1.jpg

  dr Witold Jurcewicz

 • https://esg.santander.pl/2017/wp-content/uploads/sites/9/2018/09/a2.jpg

  John Power

 • https://esg.santander.pl/2017/wp-content/uploads/sites/9/2018/09/a3.jpg

  Jerzy Surma

 • https://esg.santander.pl/2017/wp-content/uploads/sites/9/2018/09/a08.jpg

  Marynika Woroszylska-Sapieha

Głównym ciałem zarządczym odpowiadającym za kwestie CSR w banku jest Komitet ds. Odpowiedzialnego Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju Santander Bank Polska, któremu przewodniczy Prezes Zarządu. Jego zadaniem jest wyznaczanie standardów i zarządzanie zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem. Komitet stanowi główne forum do dyskusji na temat problematyki zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, wyznacza kierunek strategicznych działań z tego zakresu oraz ustala i monitoruje cele zarządzania tym tematem w odniesieniu do wszystkich obszarów działalności Santander Bank Polska.

Kompetencje Komitetu ds. Odpowiedzialnego Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju Santander Bank Polska

określa cele roczne z zakresu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności biznesu;

zarządza polityką zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w grupie Santander Bank Polska

zapewnia realizację postanowień Polityki Odpowiedzialnego Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju

zatwierdza długoterminowe plany działań z zakresu społecznej odpowiedzialności w banku;

koordynuje strategię odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, sprawuje nad nią nadzór i dopasowuje ją do celów biznesowych grupy;

monitoruje i prowadzi ewaluację wdrażanych w ramach strategii przedsięwzięć i projektów;

prowadzi analizę organizacji pod kątem odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

W skład Komitetu ds. Odpowiedzialnego Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju Santander Bank Polska wchodzą:

 • Prezes Zarządu Santander Bank Polska
  Przewodniczący Komitetu

 • Członek Zarządu Banku zarządzający Pionem Bankowości Detalicznej

 • Członek Zarządu Banku zarządzający Pionem Partnerstwa Biznesowego

 • Członek Zarządu Banku zarządzający Pionem Zarządzania Finansami

 • Członek Zarządu Banku zarządzający Pionem Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej

 • Członek Zarządu Banku zarządzający Pionem Globalnej Bankowości Korporacyjnej

 • Członek Zarządu Banku zarządzający Pionem Zarządzania Ryzykiem

 • Członek Zarządu Banku zarządzający Pionem Transformacji Cyfrowej

 • Członek Zarządu Banku zarządzający Pionem Rachunkowości i Kontroli Finansowej

 • Dyrektor Banku zarządzający Pionem Prawnym i Zapewnienia Zgodności

 • Dyrektor Obszaru Zapewnienia Zgodności

 • Dyrektor Obszaru Komunikacji, Marketingu i Zarządzania Jakością

 • Menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu