Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Strategia i wyniki finansowe

GRI:
 • [103-1, 103-2, 103-3] Kluczowy Aspekt raportowania: Strategia banku i kierunki jego rozwoju Kluczowy Aspekt raportowania: Strategia banku i kierunki jego rozwoju

  Przejdź do listy GRI
 • [Wskaźnik własny 1] Opis strategii banku, w tym podejścia do zarządzania kwestiami odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju Opis strategii banku, w tym podejścia do zarządzania kwestiami odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju

  Przejdź do listy GRI
 • [102-15] Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

  Przejdź do listy GRI

Nasza wizja, misja i wartości

Doskonale wiemy, do czego dążymy, jaką chcemy pełnić rolę w systemie gospodarczym i jakie wartości są naszym drogowskazem w osiąganiu zamierzonych celów biznesowych i społecznych.

,,Temu, kto nie wie, do jakiego portu zmierza, nie sprzyja żaden wiatr”.

Seneka Starszy

Wizja określa nasz cel bycia:

Być najlepszym bankiem detalicznym i biznesowym, który dba o lojalność pracowników, klientów, akcjonariuszy i społeczności lokalnych.

Motywuje nas nasza misja:

„Wspieranie ludzi i firm w ich rozwoju”.

Nasza wizja przekłada się na konkretne działania w odniesieniu do najważniejszych grup interesariuszy. Oto cele banku i całej naszej Grupy Kapitałowej na lata 2018-2020:

bank wspierający osoby i firmy zgodnie z wartościami: przyjazny, Rzetelny, dla Ciebie bank wspierający osoby i firmy zgodnie z wartościami: przyjazny, Rzetelny, dla Ciebie

Strategia Santander Bank Polska na lata 2018-2020 zakłada, że:

Będziemy wiodącym bankiem pod względem jakości obsługi, skoncentrowanym na potrzebach i oczekiwaniach klientów,

Będziemy rozwijać w trybie ciągłym produkty, usługi i rozwiązana wsłuchując się w potrzeby klienta i antycypując je,

Zbudujemy długoterminowe relacje z klientami oparte na zaufaniu, lojalności i podnoszeniu poziomu zadowolenia klientów,

Unowocześnimy obsługę poprzez transformację cyfrową obejmującą kompletne cykle procesów (od rozpoczęcia do zakończenia) oraz zmianę modelu działania na bardziej efektywny i mniej kapitałochłonny,

Wykreujemy środowisko pracy wzmacniające zaangażowanie pracowników poprzez współpracę, komunikację oraz inicjatywy oddolne powstające we wszystkich jednostkach banku,

Prześcigniemy tempo wzrostu konkurencji,

Staniemy się najlepszym bankiem dla klientów detalicznych i biznesowych, zasługującym na niezachwianą lojalność pracowników, klientów, akcjonariuszy i społeczności lokalnej.

GRI:
 • [201-1] Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona

  Przejdź do listy GRI

Wyniki finansowe i pozycja w sektorze bankowym

Santander Bank Polska jest trzecim pod względem wielkości aktywów bankiem w Polsce w grupie 35 banków komercyjnych[1]. Na koniec 2017 roku udział Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska wynosił 9,8% na rynku kredytów i 9,4% na rynku depozytów[2].

 • 3

  polski bank pod względem wielkości aktywów

 • 9,8%

  udział w rynku kredytów

 • 9,4%

  udział w rynku depozytów

[1] Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pod koniec września 2017 r.
[2] Według statystyk NBPNarodowy Bank PolskiNarodowy Bank Polski dotyczących rynku bankowego.

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych (w tys. zł):

GRI:
 • [Wskaźnik własny 20] Łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznego / rok; Łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznego / rok;

  Przejdź do listy GRI
 • [203-2] Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny

  Przejdź do listy GRI
Strategia i zarządzanie Wyniki finansowe
Dane w tys. zł 2016 r. 2017 r.
Przychody 5 728 009 5 582 658
Koszty operacyjne 1 836 861 1 833 305
Wynagrodzenia i świadczenia 1 176 103 1 216 677
Płatności na rzecz inwestorów 535 866 307 627
Płatności na rzecz państwa 587 383 487 921
Inwestycje w społeczności 14 549 12 456
Wartość zatrzymana 1 577 247 1 724 672

Szczegóły dotyczące naszych wyników finansowych znajdziesz TUTAJ

Nasz plan finansowy na lata 2018-2020 zakłada:
 • Wzrost porównywalnego zysku netto.
 • Pozytywne trendy rozwojowe w zakresie dochodów odsetkowych i prowizji.
 • Rygorystyczne zarządzanie kosztami, skutkujące obniżeniem wskaźnika koszty/dochody.
 • Rosnącą jakość portfela kredytowego.
 • Wzrost średnich aktywów ważonych ryzykiem w tempie wolniejszym niż należności kredytowe.