Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Santander Bank Polska

GRI:

Bank jaki chcesz

Wartości Santander Bank Polska

Przyjazny

Nasza oferta jest dostosowana do potrzeb i oczekiwań klientów, obejmuje proste i zrozumiałe produkty oraz usługi.

Rzetelny

Nasi pracownicy traktują innych tak, jak sami chcieliby być traktowani. Działalność banku jest prowadzona w sposób przejrzysty i zgodnie z zasadami.

 

Dla Ciebie

Budujemy długotrwałe relacje z klientami. Oferujemy produkty i usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

 

GRI:
Jesteśmy jedną z największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce, która świadczy usługi bankowe dla osób indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm i instytucji.

Naszą dumą jest zaufanie prawie 4,5 mln klientów. Motywuje nas ono do stałej koncentracji na rozpoznawaniu potrzeb klientów i do oferowania im produktów, maksymalnie dopasowujących się do ich indywidualnych wymagań.

Oferujemy klientom ,,Bank Jaki Chcesz” – to nasz priorytet i obietnica.

Klientocentryczność w praktyce oznacza dla nas, że każde działanie i każde nowe rozwiązanie określamy z perspektywy klienta i jego potrzeb. Takie podejście definiuje strategię i model biznesowy naszego banku i całej Grupy Kapitałowej Santander. Dla klientów dostępni jesteśmy w oddziałach i placówkach partnerskich (tworzących jedną z największych tego typu sieci w kraju) oraz za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, w tym usług bankowości mobilnej. Fundamentem naszej siły są kompetentni i zaangażowani pracownicy. To dzięki nim jesteśmy skutecznym partnerem dla akcjonariuszy, klientów oraz społeczności lokalnych. Klientocentryczność w praktyce oznacza dla nas, że każde działanie i każde nowe rozwiązanie określamy z perspektywy klienta i jego potrzeb. Takie podejście definiuje strategię i model biznesowy naszego banku i całej Grupy Kapitałowej Santander. Dla klientów dostępni jesteśmy w oddziałach i placówkach partnerskich (tworzących jedną z największych tego typu sieci w kraju) oraz za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, w tym usług bankowości mobilnej. Fundamentem naszej siły są kompetentni i zaangażowani pracownicy. To dzięki nim jesteśmy skutecznym partnerem dla akcjonariuszy, klientów oraz społeczności lokalnych.
GRI:
 • [Wskaźnik własny 4] Liczba klientów korzystających z bankowości mobilnej i internetowej Liczba klientów korzystających z bankowości mobilnej i internetowej

  Przejdź do listy GRI
 • [Wskaźnik własny 6] Liczba punktów dostępu banku w Polsce, w w tym oddziałów w podziale na placówki prowadzone bezpośrednio przez bank oraz placówki partnerskie Liczba punktów dostępu banku w Polsce, w w tym oddziałów w podziale na placówki prowadzone bezpośrednio przez bank oraz placówki partnerskie

  Przejdź do listy GRI

Nasz bank w 2017 roku1

 • 11 489

  pracowników

 • 576

  oddziałów

 • 109

  placówek partnerskich

 • 12

  Centrów Bankowości Biznesowej
  i Korporacyjnej

 • 4,41 mln

  klientów indywidualnych       i biznesowych

 • 3,39 mln

  zarejestrowanych użytkowników bankowości mobilnej i internetowej

 • 1 732

  bankomatów i wpłatomatów (włącznie z urządzeniami dualnymi)

 • 2,5

  mld PLN
  zysku brutto

 • 6

  raz z rzędu w prestiżowym gronie spółek odpowiedzialnych RESPECT IndexIndeks spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie notowanych na GPW w WarszawieIndeks spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie notowanych na GPW w Warszawie

 • 4

  kierunki strategii działań odpowiedzialnego biznesu banku korespondują w szczególności z 8 globalnymi, ogłoszonymi przez ONZ, „Celami Zrównoważonego Rozwoju 2015-2030”

 • 85%

  naszych pracowników2 zna cele strategiczne Grupy Santander Bank Polska, doskonale rozumiejąc, co znaczy być bankiem „Przyjaznym, Rzetelnym, dla Ciebie”

1 Stan na 31.12.2017 r.

2 Wynik uzyskany w badaniu zaangażowania pracowników Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. przeprowadzonym w 2017 roku. W badaniu wzięło udział 89% pracowników Grupy.

8 najbardziej związanych z działaniami banku Celów Zrównoważonego Rozwoju 2015-2030 ONZ:

 • Cel 3: dobre zdrowie i jakość życia

 • Cel 4: dobra jakość edukacji

 • Cel 5: równość płci

 • Cel 8: wzrost gospodarczy i godna praca

 • Cel 9: innowacyjność, przemysł, infrastruktura

 • Cel 11: zrównoważone miasta i społeczności

 • Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

 • Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

Oferta Santander Bank Polska jest kompleksowa i zaspokaja różnorodne potrzeby klientów w zakresie rachunków własnych, produktów kredytowych, oszczędnościowo-inwestycyjnych, rozliczeniowych, ubezpieczeniowych i kart płatniczych.

Usługi finansowe Santander Bank Polska obejmują zarządzanie gotówką, obsługę płatności i handlu zagranicznego, operacje na rynku kapitałowym, pieniężnym, dewizowym i transakcji pochodnych, a także działalność gwarancyjną, maklerską i powierniczą.

Ponadto w ramach współpracy z innymi spółkami z Grupy Santander, umożliwiamy klientom dostęp do jednostek uczestnictwa/certyfikatów funduszy inwestycyjnych, portfeli aktywów, produktów ubezpieczeniowych, leasingowych i faktoringowych.

GRI:
 • [102-5] Forma własności i struktura prawna organizacji Forma własności i struktura prawna organizacji

  Przejdź do listy GRI

Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest Banco Santander S.A.

Udział akcji w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na WZA na 31 grudnia 2017 roku:

Udział akcji w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na WZA na 31 grudnia 2017 roku:
Banco Santander S.A. Pozostali
Udział akcji 69,34% 30,66%

Akcje Santander Bank Polska wchodzą w skład wielu indeksów giełdowych, w tym indeksu WIG-Banki (indeks branżowy), WIG20 (indeks polskich dużych spółek) i RESPECT IndexIndeks spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie notowanych na GPW w WarszawieIndeks spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie notowanych na GPW w Warszawie.

Jesteśmy dumni, że jako jedna z 28 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, należymy do indeksu RESPECT IndexIndeks spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie notowanych na GPW w WarszawieIndeks spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie notowanych na GPW w Warszawie. Kwalifikują się do niego wyłącznie te spółki, które w swojej działalności uwzględniają czynniki ekologiczne, społeczne i pracownicze, kierują się zasadami ładu korporacyjnego oraz dbają o relacje z interesariuszamiPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływemPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływem i inwestorami. W 2017 roku zostaliśmy zakwalifikowani do tego indeksu już po raz szósty.

logo respekt index

dyplom respekt index
GRI:
 • [102-3] Lokalizacja siedziby głównej organizacji Lokalizacja siedziby głównej organizacji

  Przejdź do listy GRI

W strukturze Santander Bank Polska wyodrębniliśmy cztery centrale – są to Centra Wsparcia Biznesu w Warszawie, Poznaniu, Lublinie i Wrocławiu. Siedziba rejestrowa banku mieści się w Warszawie.

Szczegółowe informacje o strukturze Grupy Kapitałowej, do której należy Santander Bank Polska, zamieściliśmy na 15. i 16. stronie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2017 roku.

07.09.2018 Bank Zachodni WBK S.A. zmienia nazwę na Santander Bank Polska