Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Proces raportowania

GRI:
 • [102-44] Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony

  Przejdź do listy GRI
 • [102-46] Proces definiowania treści raportu Proces definiowania treści raportu

  Przejdź do listy GRI
 • [102-47] Zidentyfikowane istotne tematy Zidentyfikowane istotne tematy

  Przejdź do listy GRI

Raport zrównoważonego rozwoju Santander Bank Polska za 2017 rok (wcześniej Bank Zachodni WBK) to już piąty raport, który kompleksowo prezentuje wpływ naszej organizacji na kwestie społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Opracowaliśmy go zgodnie z najpopularniejszym, międzynarodowym standardem Global Reporting Initiative (GRIGlobal Reporting InitiativeGlobal Reporting Initiative), na poziomie podstawowym (Core). Obejmuje on dane z okresu od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku. Nasze raporty publikujemy w cyklu rocznym. Poprzedni raport za 2016 rok wydaliśmy w 2017 roku.

W celu określenia kluczowych tematów raportowania, które najlepiej zobrazują skalę naszej działalności:

 • Przeprowadziliśmy wewnętrzną analizę naszych praktyk i ich wpływu na społeczeństwo, gospodarkę oraz środowisko naturalne,
 • Zapytaliśmy przedstawicieli naszych kluczowych interesariuszyPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływemPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływem o oczekiwania wobec nas i dostarczanych przez nas danych – w tym celu przeprowadziliśmy ankietę do pracowników Santander Bank Polska oraz do naszego otoczenia zewnętrznego,
 • Przeprowadziliśmy panel interesariuszyPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływemPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływem wg wytycznych standardu dialogu z interesariuszamiPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływemPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływem AA1000SES (wzięło w nim udział 24 interesariuszyPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływemPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływem Santander Bank Polska),
 • Finalne decyzje dotyczące istotności zidentyfikowanych tematów raportowania podjęli przedstawiciele najwyższej kadry zarządzającej Banku. Członkowie zarządu i menedżerowie dokonali analizy istotności raportowanych tematów podczas warsztatu walidacyjnego dotyczącego struktury raportu i raportowanych danych.

W bieżącym raporcie nie zaszły znaczące zmiany dotyczące zasięgu raportowania czy też zastosowanych metod pomiaru w stosunku do raportu poprzedniego. Odnosi się on przede wszystkim do działań spółki Santander Bank Polska oraz efektów tych działań.

Wszystkie aspekty raportowania, które zostały wyróżnione w procesie określania treści raportu jako najistotniejsze, wpływają zarówno na naszą organizację i jej cele, jak i nasze otoczenie.

Aspekty raportowania

Priorytetowe aspekty raportowania za rok 2017:

Aspekty
l.p. Aspekt Wpływ na bank Wpływ na otoczenie
1 Odpowiedzialna sprzedaż i przeciwdziałanie missellingowi Tak Tak
2 Etyczna komunikacja marketingowa i rzetelne, zrozumiałe dla klientów informowanie o produktach i usługach Tak Tak
3 Jakość obsługi klientów i poziom ich satysfakcji Tak Tak
4 Bezpieczeństwo usług, transakcji i danych klientów Tak Tak
5 Różnorodność i równość szans w miejscu pracy, w tym równe wynagradzanie kobiet i mężczyzn Tak Tak
6 Rola wartości i etyki w kulturze organizacyjnej, w tym budowanie odpowiedzialnych postaw pracowników Tak Tak
7 Zgodność z regulacjami Tak Tak
8 Bankowość mobilna i internetowa oraz podejście do bezpośredniego kontaktu z klientem (sieć placówek) Tak Tak
9 Portfolio produktów, w tym nowe produkty i innowacje Tak Tak
10 Strategia banku i kierunki jego rozwoju Tak Tak
 • Wyniki ekonomiczne banku
 • Pośredni wpływ ekonomiczny
 • Dostępność usług i otwartość banku na różnorodnych klientów, w tym dla niepełnosprawnych, seniorów itp.
 • Wsparcie klientów w trudnych sytuacjach
 • Transparentne zasady współpracy z dostawcami, w tym zrozumiałe dla nich informowanie o kryteriach społecznych i środowiskowych wyboru.
 • Skala zatrudnienia i zapewnianie miejsc pracy
 • Benefity dla pracowników i ich rodzin
 • Przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka w miejscu pracy.
 • Przeciwdziałanie korupcji
 • Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Edukacja i szkolenia pracowników
 • Edukacja finansowa dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym klientów.
 • Zaangażowanie społeczne i wspieranie społeczności lokalnych
 • Wpływ na odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego. Emisje. Energia. Transport i jego wpływ na środowisko.
 • Produkty i inicjatywy dla MŚPMałe i średnie przedsiębiorstwaMałe i średnie przedsiębiorstwa
 • Edukacja i szkolenia przedstawicieli banku niebędących jego pracownikami

Podziękowania

Co roku w pracę nad raportem zaangażowanych jest wiele osób, za co serdecznie dziękujemy i co bardzo doceniamy.

Chcielibyśmy podziękować naszym pracownikom i interesariuszomPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływemPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływem zewnętrznym za poświęcony czas na ocenę ubiegłorocznego raportu oraz wskazanie tematów, które ich zdaniem powinny zostać uwzględnione w raporcie.

Do powstania tego raportu szczególnie przyczynili się zaangażowani w proces pracownicy Santander Bank Polska, którzy uczestniczyli w konsultacjach tegorocznego raportu, dostarczali niezbędne dane oraz uczestniczyli w procesie weryfikacji raportu przez niezależnego audytora.

Byli to:

 • Atkielska Marzena
 • Banasiak Beata
 • Bąk Katarzyna
 • Berdych Katarzyna
 • Białowąs Wioletta
 • Błażukiewicz Anna
 • Borowczyk Agnieszka
 • Broniarz Małgorzata
 • Brzeziński Sławomir
 • Brzozowska Genowefa
 • Ceitel Lidia
 • Cieślak Konrad
 • Deskowska Magdalena
 • Dominiczak Katarzyna
 • Dudziński Piotr
 • Dziewulska – Mucha Aleksandra
 • Floriańczyk Karol
 • Gierasimowicz Kamil
 • Glińska-Pytlarz Agnieszka
 • Gniatkowska Anna
 • Gozdowski Maksym
 • Hoppel Michał
 • Husarz Łukasz
 • Janiak Maria
 • Kaczmarczyk Agata
 • Kamińska Justyna
 • Kaźmierczak Bartosz
 • Kędzierski Kamil
 • Kijewska Natalia
 • Knapik Radosław
 • Kozińska Małgorzata
 • Krawczuk Marcin
 • Krukowska Anna
 • Księżak Michał
 • Kubiak Natalia
 • Kurtyka Joanna
 • Lew-Kucharska Katarzyna
 • Łapiński Piotr
 • Łukasiak-Osajda Justyna
 • Łukawski Dariusz
 • Majewska Magdalena
 • Malesa-Danieluk Roksana
 • Maras Joanna
 • Matyjuk-Mach Kaja
 • Mikołajczak Tomasz
 • Mikułowska Anna
 • Notz Teresa
 • Nowacka Alina
 • Papała Przemysław
 • Parfieniuk Anna
 • Pietrzak Agnieszka
 • Płonka Wioletta
 • Popis Antoni
 • Prokopowicz Paweł
 • Przybysz Jarosław
 • Pszczoła Marta
 • Sańpruch Maciej
 • Słaba Dorota
 • Słowik Grzegorz
 • Stadler Dorota
 • Staśczak Dariusz
 • Taterka Leszek
 • Tomaszewska Małgorzata
 • Walaszczyk-Szymańska Marta
 • Włodarski Maciej
 • Wolf Ewa
 • Zembko Łukasz
 • Żłobińska Anna
 • Żulewski Jakub

Raz jeszcze, wszystkim serdecznie dziękujemy.