Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Produkty i inicjatywy dla klientów indywidualnych

GRI:
 • [Wskaźnik własny 8] Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresie Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresie

  Przejdź do listy GRI
 • [103-1, 103-2 i 103-3 ] dla Aspektu raportowania: Portfolio produktów, w tym nowe produkty i innowacje w tym zakresie dla Aspektu raportowania: Portfolio produktów, w tym nowe produkty i innowacje w tym zakresie

  Przejdź do listy GRI

Obsługujemy ponad 4 mln klientów indywidualnych w segmentach Standard, Premium, VIP i Private Banking.

W 2017 roku w działaniach dla klientów indywidualnych kładliśmy nacisk na:

pogłębianie lojalności klientów w oparciu o siłę relacji i poziom zadowolenia z obsługi bankowej

rozwój oferty produktów i usług pod względem przejrzystości, elastycznego zaspokajania różnorodnych oczekiwań klientów oraz jej dostępności w kanałach zdalnych

coraz bardziej efektywną eksploatację kanałów zdalnego dostępu dzięki zwiększaniu intensywności ich wykorzystania przez klientów w rosnącym zakresie usług

rozwój wiedzy i umiejętności doradców klientów

Nasze produkty dla klientów indywidualnych:
 • konta osobiste i oszczędnościowe
 • kredyty gotówkowe, mieszkaniowe
 • karty płatnicze
 • lokaty i inwestycje
 • ubezpieczenia

Nasze konta w liczbach

 • 3,2 mln

  kont – liczebność portfela kont osobistych Santander Bank Polska na koniec grudnia 2017 r.

 • 2,5%

  zwiększenie się liczby kont osobistych w stosunku rocznym

 • 4 mln

  tyle obsługiwaliśmy kont osobistych łącznie z kontami walutowymi

Nowości, innowacje, ważne inicjatywy

GRI:
 • [Wskaźnik własny 8] Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresie Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresie

  Przejdź do listy GRI

W sierpniu 2017 roku wprowadziliśmy do naszej oferty nowy produkt – ,,Konto Jakie Chcę” wraz z debetową ,,Kartą Dopasowaną” (Visa lub Mastercard) oraz pakietem usług i funkcjonalności. Rachunek ten może być dowolnie konfigurowany przez klientów odpowiednio do indywidualnych potrzeb i preferencji. Nasze nowe konto to jeden z elementów strategii marki zamykającej się w haśle ,,Bankuj Jak Chcesz”.

Cechy ,,Konta Jakie Chcę”:

 • Możliwość samodzielnego konfigurowania przez klienta dostępnych w jego ramach rozwiązań jest jedną z głównych właściwości wyróżniających produkt na rynku.
 • Konto dostępne jest w dwóch wariantach, tj. dla klientów do 26 roku życia i dla pozostałych klientów.
 • Rachunek prowadzony jest bezpłatnie i zapewnia bezpłatną realizację dyspozycji przelewu złożoną za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej (Santander internet i mobile).
 • Wysokość i tryb pobierania opłat za kartę można dostosować do preferencji klientów.
 • Otwarcie i konwersję na konto KJC (bez konieczności zmiany numeru) przeprowadzić można w oddziale, przez usługi bankowości elektronicznej i telefonicznej.

W okresie od 21 sierpnia 2017 r. do końca grudnia 2017 r. otwartych zostało 335 tys. ,,Kont Jakie Chcę”.

Zalety Konta „Jakie Chcę” zostały dostrzeżone w branżowych rankingach produktowych. Konto zajęło 1. miejsce w rankingu najlepszych kont osobistych portalu gazeta.pl (11 września 2017 r.) oraz w rankingu najbardziej przyjaznych kont Comperia.pl (26 września 2017 r.).

Nasz flagowy produkt stanowi kluczowy element uproszczonej oferty Santander Bank Polska w zakresie kont osobistych i kart debetowych.

Od 1 listopada 2017 r. w sprzedaży dostępne jest wyłącznie ,,Konto Jakie Chcę” z kartą Dopasowaną, Konto VIP z kartą Dopasowaną lub kartą VIP oraz Konto24 walutowe.

Umożliwiamy klientom samodzielne zarządzanie parametrami kart naszego banku w kanałach zdalnych.

Od 3 czerwca 2017 r. zakres samoobsługi użytkowników Santander internet i Santander mobile został rozszerzony o funkcjonalność blokowania i odblokowywania kart debetowych i kredytowych, a po wdrożeniu ,,Konta Jakie Chcę” o dodatkowe procesy umożliwiające konfigurację funkcji i opłat związanych z kartą dopasowaną zgodnie z preferencjami klienta.

Na koniec grudnia 2017 r. nasz portfel kart debetowych łącznie z kartami firmowymi liczył 3,6 mln sztuk.

Nowością w ofercie depozytowej naszego banku jest ,,Konto Systematyczne” udostępnione w sierpniu 2017 r. jako element pakietu usług i produktów powiązanych z ,,Kontem Jakie Chcę”.

Produkt służy do regularnego oszczędzania, oferuje relatywnie wysokie oprocentowanie i cieszy się dużym zainteresowaniem klientów. Od sierpnia do grudnia 2017 r. skorzystało z tej propozycji ponad 50 tys. osób.

W 2017 r. kontynuowaliśmy aktywność na rynku lokat strukturyzowanych, umożliwiając klientom osiągnięcie zysku uzależnionego od zmienności kursów walutowych, indeksów giełdowych lub notowań funduszy inwestycyjnych przy 100-procentowej ochronie powierzonego kapitału na koniec okresu depozytowego.

Przeprowadziliśmy łącznie 46 subskrypcji, oddając do dyspozycji klientów 99 produktów o różnorodnych terminach inwestycji.

W 2017 r. zwiększyliśmy atrakcyjność oferty kredytów gotówkowych, wprowadzając następujące rozwiązania: zmienne oprocentowanie dla kredytów udzielonych na okresy dłuższe niż 24 miesiące, minimalne oprocentowanie stałe na poziomie 4,99% dla kredytów z przedziału od 4 do 15 tys. oraz promocyjną stawkę prowizji dla kredytów z pakietem ,,Spokojny Kredyt” lub kredytów do 4 tys. zaciąganych za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej Santander online.

W marcu 2017 r. zmodyfikowana została oferta kredytów gotówkowych przeznaczonych na konsolidację zobowiązań poprzez wydłużenie, powyżej 72 miesięcy, okresu kredytowania dla klientów naszego banku.

W 2017 r. dostosowywaliśmy ofertę kredytów hipotecznych do potrzeb klientów oraz wymogów ustawowych i regulacyjnych.

W ramach tych działań, zgodnie z Rekomendacją S, standardowy minimalny wkład własny wymagany przy udzielaniu kredytów hipotecznych został podwyższony do 20%.
Na podstawie umowy z PZU S.A., nasz bank dopuszcza niższy wkład własny (min. 10%) pod warunkiem ubezpieczenia ryzyka braku spłaty kredytów mieszkaniowych ze wskaźnikiem LTV przekraczającym 80%.

Realizując Ustawę z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, z dniem 22 lipca 2017 roku. wprowadziliśmy kolejne zmiany do oferty i procesu udzielania kredytów hipotecznych, w tym:

 • zawiesiliśmy ofertę w euro,
 • wycofaliśmy prowizję za wcześniejszą spłatę dla kredytów i pożyczek ze stałym oprocentowaniem,
 • znieśliśmy opłatę za monity w sprawie nieterminowej spłaty kredytów,
 • dostosowaliśmy proces wnioskowania o kredyt, wydawanie formularza informacyjnego i decyzji kredytowej,
 • dostosowaliśmy do ustawy zasady współpracy z pośrednikami kredytowymi.

W odpowiedzi na oczekiwania klientów, w lutym 2017 roku, zmodyfikowaliśmy ofertę kredytów hipotecznych na budowę domu, co zwiększyło dostępność produktu i usprawniło proces wnioskowania o taki kredyt.

To był kolejny rok, kiedy wdrażaliśmy rozwiązania ułatwiające klientom indywidualnym obsługę kredytów hipotecznych. W tym celu nasz bank:

 • Zapewniał wsparcie kredytobiorcom posiadającym kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich (CHF) poprzez:
  • uwzględnianie ujemnej stopy referencyjnej LIBORLondon Interbank Offered RateLondon Interbank Offered Rate CHF;
  • obniżony do 2% spreadRóżnica między kursem sprzedaży a kursem kupna aktywówRóżnica między kursem sprzedaży a kursem kupna aktywów walutowy dla CHF;
  • możliwość bezpłatnego okresowego obniżenia raty, m.in. poprzez stosowanie karencji w spłacie kapitału, wakacji kredytowych czy wydłużenia okresu spłaty;
  • możliwość przewalutowania kredytu na PLN po kursie średnim NBPNarodowy Bank PolskiNarodowy Bank Polski bez dodatkowych opłat;
  • rezygnację z opłat za aneksy ułatwiające obsługę kredytów w CHF.
 • Umożliwiał sprzedaż nieruchomości obciążonej kredytem walutowym z jednoczesnym przeniesieniem zabezpieczenia na nowo nabytą nieruchomość.
 • Przyjmował wnioski klientów posiadających kredyt mieszkaniowy o pomoc finansową w maksymalnej wysokości 1,5 tys. zł miesięcznie na okres do 18 miesięcy zgodnie z Ustawą o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
 • Nasi klienci mogą już składać wnioski posprzedażowe dla kredytów detalicznych i kart kredytowych w Santander internet oraz samodzielnie nimi zarządzać.
  • Ułatwiliśmy samodzielne zarządzanie kredytami gotówkowymi. Klient może samodzielnie zlecić wcześniejszą spłatę kredytu, zmianę rachunku do obsługi kredytu oraz skrócenie okresu kredytowania oraz zmianę terminu płatności raty oraz wcześniejszej częściowej spłaty kredytu.
  • Umożliwiliśmy zmianę limitu w koncie osobistym z nieodnawialnego na odnawialny, zmniejszenie kwoty limitu czy wprowadzenie limitu malejącego.
 • Ułatwiliśmy zarządzanie produktami hipotecznymi udostępniając w Santander internet możliwość skrócenia okresu kredytowania, zmiany terminu płatności raty, wcześniejszej spłaty kredytu oraz dołączenia skanu zawartej polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu hipotecznego lub dowodu opłacenia składki.

W związku z coraz liczniejszą grupą klientów-nierezydentów, zwłaszcza z Ukrainy, przygotowaliśmy materiały marketingowe oraz regulacyjne w języku ukraińskim.

Dla naszych doradców opracowaliśmy specjalną stronę „Nierezydenci” z informacjami i materiałami dotyczącymi obsługi ww. klientów. Dodatkowo w Multikanałowym Centrum Komunikacji od 1 czerwca 2017 roku uruchomiona została telefoniczna obsługa w języku ukraińskim.

Już od ponad dwóch lat Santander Bank Polska znajduje się w gronie partnerów programu Karta Dużej Rodziny.

W jego ramach rodziny, w których jest przynajmniej trójka dzieci, mogą skorzystać z przygotowanej przez nas specjalnej oferty zniżek i dodatkowych uprawnień dających wymierne korzyści finansowe.

W 2017 roku odnowiliśmy ofertę produktową w ramach Karty Dużej Rodziny – główna zmiana to włączenie ,,Konta Jakie Chcę” i ,,Karty Dopasowanej”.

Korzyści dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny biorących udział w naszej promocji:

 • Ci, którzy otworzą ,,Konto Jakie Chcę” zostaną zwolnieni z comiesięcznej opłaty za ,,Kartę Dopasowaną”. W ten sposób w kieszeni rodziny wielodzietnej w skali roku pozostanie 36 zł za każdą uruchomioną kartę.
 • Możliwość otrzymania Karty kredytowej 1I2I3, która jest zwolniona z dwóch opłat, rocznej i miesięcznej w pierwszym roku, oraz z opłaty miesięcznej w kolejnych latach przez cały okres trwania umowy na tę kartę. W pierwszym roku korzystanie z tej oferty może dać oszczędności na poziomie nawet 240 zł, a w kolejnych latach – 120 zł.

Ponadto płacenie w Polsce przy użyciu Karty kredytowej 1I2I3 za zakupy w supermarketach, na stacjach paliw czy w restauracjach oznacza dodatkowe bonusy finansowe – zwrot 1%, 2% lub 3% wartości dokonywanych transakcji. Dzięki temu do budżetu rodzin wielodzietnych w ciągu roku może wrócić nawet 760 zł (miesięcznie ok. 63 zł).

W ramach nowej promocji wszyscy uczniowie, którzy ukończyli 13 i nie ukończyli 20 lat, jeżeli posiadają lub założą ,,Konto Jakie Chcę” i pokażą nam swoje świadectwo za poprzedni rok szkolny ze średnią co najmniej 4.0, otrzymają na swoje konto nagrodę 50 zł.

Nagrodę przyznajemy za rok szkolny 2016/17 oraz 2017/18, dlatego jeżeli na ostatnim świadectwie uczeń miał średnią ocen niższą, to wciąż jeszcze miał szansę na bonus za bieżący rok szkolny. Najambitniejsi, którzy zawsze mają średnią powyżej 4.0, mogą otrzymać dwie nagrody. Świadectwem można pochwalić się w naszym dowolnym oddziale bankowym lub placówce partnerskiej. Zależy nam na promocji zdolnych uczniów i wyrobieniu wśród młodzieży przekonania, że dobre oceny i szeroka wiedza to powód do dumy, a nie przezwiska ,,kujon”.

Podstawowym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych poprzez uniemożliwienie osobom nieuprawnionym wstępu na ich teren. W każdej szkole objętej programem instalowany jest system kontroli dostępu obsługiwany m.in. przez zbliżeniowe karty wydawane przez nasz bank.

 

Projekt realizujemy od 2012 roku. Warunkiem przystąpienia do programu jest zgoda władz lokalnych, aby placówka stała się szkołą partnerską naszego banku, następnie finansujemy instalację dostępową, a uczniowie mogą korzystać z naszych kart.

Obecnie działa ok. 300 instalacji w 107 miastach w Polsce. Najwięcej instalacji jest w Ostrołęce, Głogowie, Lublinie, Sosnowcu, Wałbrzychu, Wrześni, Zamościu, Bolesławcu i Chełmie. W 2017 roku wydaliśmy ok. 60 tys. kart dla nowego rocznika. Łącznie w ramach projektu wydaliśmy 182 405 kart. Termin ważności ostatniej karty – grudzień 2019 r.

Projekt realizowaliśmy od czerwca do sierpnia 2017 roku.

W ramach Wakacji z kartą kredytową + promocji Priceless Specials” klient oprócz pieniędzy zdobywał voucher o wartości 100 zł, którym mógł m.in. wesprzeć WFP – World Food Program.

Kampania skierowana była do nowych klientów, którzy nie mieli karty kredytowej od co najmniej 3 m-cy, do obecnych klientów – posiadających kartę kredytową, ale nie mających jeszcze karty mobilnej oraz klientów chcących otworzyć kartę dodatkową.

Dla klientów, którzy aktywnie korzystali z karty, do zdobycia były trzy nagrody o łącznej wartości 350 zł:

 • nagroda główna – 100 zł
 • nagroda dodatkowa – 50 zł
 • nagroda od Mastercard – voucher o wartości 100 zł (klient miał do wyboru voucher do Decathlon, RTV Euro AGD, Cinema City, New Balance lub wsparcie WFP – World Food Program).