Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Edukacja finansowa

Uważamy, że edukacja finansowa przydaje się każdemu, niezależnie od wieku. Wiedza o finansach, zdobywana od najmłodszych lat, pomaga wyrobić nawyki w zakresie efektywnego gospodarowania pieniędzmi i sprzyja przedsiębiorczej postawie w dorosłym życiu. Dzielimy się naszą wiedzą na temat finansów, wspieramy i promujemy projekty, dla młodych ludzi, dotyczące tej dziedziny.

Nasze autorskie programy

 • logo-finansiaki
 • logo-liderzy europy

Przykłady projektów, które wspieramy

Projekt „Komiksy ekonomiczne”

„Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”
Program dla Edukacji Finansowej Młodzieży „Bakcyl”

 

GRI:
 • [Wskaźnik własny 17] Liczba beneficjentów projektów i   inicjatyw społecznych z   obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w   danym roku przez banku i/lub Fundację banku Liczba beneficjentów projektów i   inicjatyw społecznych z   obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w   danym roku przez banku i/lub Fundację banku

  Przejdź do listy GRI

Udział naszego banku w projekcie Bakcyl, w 2017 r.

 • 5 985

  uczniów – beneficjentów

 • 135

  wolontariuszy z banku

 • 280

  lekcji

Celem tej ogólnopolskiej akcji jest podnoszenie poziomu wiedzy finansowej wśród uczniów gimnazjum.

,,Bakcyl” jest oparty na współdziałaniu firm i instytucji sektora bankowego. Wolontariusze programu, na co dzień pracownicy partnerskich banków, prowadzą dla gimnazjalistów lekcje z tematów: „Twoje pieniądze”, „Pożyczaj z głową”, „Mądre inwestowanie” oraz „Finanse na całe życie”. Cykl czterech lekcji stanowi kompendium wiedzy na temat finansów i jest dostosowane formą oraz treścią do młodego człowieka. Pomysłodawcą i organizatorem programu ,,Bakcyl” jest Warszawski Instytut Bankowości, partnerem Związek Banków Polskich.

Istotną zaletą programu ,,Bakcyl” jest systematyczność i regularność, z jaką pracownicy banków przekazują praktyczną wiedzę finansową. W procesie takiej nauki młodzież nabywa umiejętności korzystania z usług finansowych, co powinno pomóc jej w świadomym i pomyślnym starcie w dorosłe życie.

Serwis Finansiaki.pl

To nasz internetowy portal edukacji finansowej, którego celem jest wspieranie kształtowania kompetencji z obszaru finansów i przedsiębiorczości.

 • Materiały edukacyjne zostały przygotowane zgodnie z podstawą programową dla szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.
 • Atrakcyjna forma przekazu pozwala dotrzeć do różnych grup odbiorców: rodziców, dzieci (już od 3 roku życia), młodzieży i nauczycieli.

Zapraszamy na portal Finansiaki.pl

Finansiaki.pl to dla rodziców:

 • Porady: jak dobrze rozmawiać z pociechami o finansach i jak nauczyć je właściwego stosunku do pieniędzy

 • Bajki edukacyjne dla najmłodszych

 • Infografiki i animacje dla dzieci starszych

 • Strefa zabawy z quizami i grami edukacyjnymi

Finansiaki.pl to dla nauczycieli:

17 scenariuszy lekcji dotyczących zagadnień wydawania i oszczędzania pieniędzy, bankowości i przedsiębiorczości

Ciekawe materiały dla nauczycieli nauczania początkowego, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Program realizowany wspólnie przez Związek Banków Polskich oraz osiem banków i instytucji sektora finansowego, w tym nasz bank. Celem programu jest promowanie wiedzy z  zakresu cyberbezpieczeństwa, gospodarki elektronicznej oraz płatności elektronicznych.

Program obejmuje działania edukacyjno-informacyjne skierowane do:

 • dzieci i młodzieży szkolnej

 • nauczycieli i rodziców

 • studentów i pracowników uczelni

 • pracowników sektora bankowego

 • seniorów (Uniwersytet Trzeciego Wieku)

Bezpośrednio, czyli poprzez wykłady, lekcje, konkursy projekt dotarł do 27 022 odbiorców.

W 2017 r. nawiązano współpracę z 315 instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za edukację. Wśród nich znajdują się: samorządy, uczelnie, organizacje pozarządowe oraz Ministerstwo Cyfryzacji, które objęło Projekt „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni” rocznym patronatem.

W ramach projektu nawiązano współpracę z:

 • 201

  szkołami

 • 58

  uczelniami

 • 16

  Uniwersytetami Trzeciego Wieku

 

Na podstawie 300 porozumień podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego przeprowadzono m.in.:

 

 • konkurs „Cyberbezpieczni” dla szkół w województwie dolnośląskim (53 szkoły wzięły udział),
 • 500 lekcji dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpiecznego oszczędzania, cyberbezpieczeństwa i płatności bezgotówkowych,
 • 30 wykładów dla studentów,
 • 13 wykładów z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz bankowości elektronicznej na Uniwersytetach Trzeciego Wieku.
767

lekcji i wykładów obejmujących tematykę projektu

Ponadto powstały następujące prace i materiały:

 • raport „Wpływ zmian technologicznych na pracowników sektora finansowego”,
 • wspólnie z Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBPZwiązek Banków PolskichZwiązek Banków Polskich, opracowano szkolenie e-learningowe z zakresu podstaw cyberbezpieczeństwa dla pracowników sektora bankowego wraz z testem weryfikującym poziom zdobytej wiedzy,
 • Prezentacje do lekcji i wykładów z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (szkoły, uczelnie, UTW),
 • Raport „Cyberbezpieczny Portfel”,

 

 • Dwie edycje Raportu „Portfel Studenta”,
 • Folder „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”,
 • Ulotka informacyjna „Bankowcy dla Edukacji”,
 • 12 filmów edukacyjnych dotyczących zagadnień: bezpieczne płatności bezgotówkowe; bezpieczne finanse i tożsamość, świadome pożyczanie oraz bezpieczeństwo finansowe,
 • 16 tekstów edukacyjnych dotyczących cyberbezpieczeństwa i płatności bezgotówkowych.

Filmy edukacyjne skierowane do różnych grup odbiorców, zamieszczone w Intranecie, są dostępne dla wolontariuszy bankowych.

Bezpośrednio Projekt dotarł do 27 022 odbiorców.

Wykłady i lekcje

GRI:
 • [Wskaźnik własny 17] Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w danym roku przez banku i/lub Fundację banku Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w danym roku przez banku i/lub Fundację banku

  Przejdź do listy GRI
 • 16 623

  uczniów

 • 3 757

  studentów

 • 1 510

  seniorów

Konkursy

Pilotażowy konkurs IT i Cyberbezpieczeństwo, w którym udział wzięło 2600 uczestników ze szkół średnich w całej Polsce.

Konkurs Cyberbezpieczni woj. Dolnośląskie: 1500 osób.

Konkurs IT i Cyberbezpieczeństwo dla studentów: 1032 osoby.

Pośrednio projekt dotarł do 797 822 odbiorców.

Materiały z zakresu cyberbezpieczeństwa, ukazały się m.in.:

 • Aktywny student – 7 322 egz.
 • publikacja w dodatku „Dziennika Gazety Prawnej” – łącznie 80 000 egz.
 • publikacje w mediach szkolnych („Victor Junior”) – łącznie 30 000 egz.
 • publikacja w mediach akademickich („Niezbędnik akademicki PWN”) – łącznie 70 000 odbiorców
 • Kalendarze i Broszura – Uczelnie (50 000 egz.)
 • Ekrany Student TV (400 000)

Teksty z zakresu cyberbezpieczeństwa ukazały się w:

 • „Płyń pod prąd” (9 000 egz.)
 • „Kumpel” (15 000 egz.)
 • „Eurostudent” (100 000 egz.)
 • „Koncept” (20 000 egz.)

Materiały promocyjne dla słuchaczy UTW (1 510 osób)

Nauka ekonomii z komiksów

Nasz bank od wielu lat jest głównym partnerem wyjątkowego projektu z obszaru edukacji finansowej – ,,Komiksy ekonomiczne”, realizowanego przez Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR).

Celem programu jest zwiększenie świadomości ekonomicznej i społecznej młodych Polaków, poprzez przedstawianie zagadnień związanych z gospodarką, w atrakcyjnej i przystępnej formie komiksu, zapoznanie ich z praktycznym wymiarem zdobytej wiedzy; przygotowanie nauczycielom przedmiotów ekonomicznych materiałów ułatwiających przekazywanie wiedzy i rozwijanie kompetencji uczniów.

Na każdą edycję składa się konkurs na najlepsze komiksy o tematyce ekonomicznej oraz wydanie antologii zwycięskich prac. Kolejnym elementem projektu są, opracowane przez ekspertów, scenariusze lekcji z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie oraz podstawy przedsiębiorczości. Scenariusze oraz komiksy (album zawierający wybrane prace), przekazywane są bezpłatnie nauczycielom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Dzięki przystępnej formie komiksowej uczniowie mogą łatwiej zrozumieć, jak działa gospodarka oraz poznają praktyczne zastosowanie wiedzy, którą zdobywają na zajęciach w szkole. Interesująca forma pozwala na efektywniejszą naukę. Historie rysunkowe pomagają również nauczycielom w atrakcyjny sposób przekazać ekspercką wiedzę, wyjaśnić uczniom, na prostych przykładach, złożone zagadnienia życia gospodarczego i społecznego. Komiksy pokazują m.in. korzyści z prowadzenia własnej firmy, zalety oszczędzania czy tworzenia dobrego prawa.

Dodatkowo, w ramach programu, raz w roku FOR zaprasza nauczycieli z całej Polski do Warszawy na konferencję naukową. Natomiast pracownicy FOR regularnie prowadzą warsztaty ekonomiczne w całym kraju.

W 2017 roku odbyła się już IX edycja konkursu ,,Komiksy ekonomiczne”. Aby wziąć w nim udział, należało stworzyć komiks na jeden z czterech tematów:

 • Korzyści z migracji dla gospodarki.
 • Unia możliwości – o swobodnym przepływie dóbr, usług, osób i kapitału w Unii Europejskiej.
 • Cyberbezpieczeństwo – jak dbać o swoje pieniądze w sieci?
 • Prywatne czy państwowe – o negatywnych konsekwencjach upolitycznienia gospodarki.
GRI:
 • [Wskaźnik własny 17] Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w danym roku przez banku i/lub Fundację banku Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w danym roku przez banku i/lub Fundację banku

  Przejdź do listy GRI

Projekt ,,Komiksy ekonomiczne” w 2017 roku to:

 • 374 prace nadesłane na konkurs (wzrost o 66% r/r);
 • komiksy (z VIII edycji) wysłano do niemal 500 nauczycieli;
 • w okresie styczeń-grudzień przeprowadzono warsztaty ekonomiczne z wykorzystaniem komiksów w 113 klasach szkół w całej Polsce, w których wzięło udział 2703 uczniów;
 • zamówione przez nauczycieli komiksy zostaną wykorzystane w ponad 2 300 klasach, czyli szacunkowo z komiksami (za pośrednictwem nauczycieli) zetknie się ponad 57500 uczniów;
 • w konferencji dla nauczycieli przedmiotów ekonomiczno-społecznych w maju 2017 r. wzięło udział 161 osób;
 • fanpage projektu na Facebooku ma 1 557 polubień i liczba ta stale rośnie.

Z okazji 10-lecia Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju Bank został wyróżniony srebrną statuetką za wieloletnią współpracę.