Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Rozwijamy wolontariat

GRI:
 • [Wskaźnik własny 18] Liczba pracowników-wolontariuszy zaangażowanych w projekty wolontariatu pracowniczego w raportowanym roku Liczba pracowników-wolontariuszy zaangażowanych w projekty wolontariatu pracowniczego w raportowanym roku

  Przejdź do listy GRI
 • [Wskaźnik własny 17] Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w danym roku przez banku i/lub Fundację banku Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w danym roku przez banku i/lub Fundację banku

  Przejdź do listy GRI
 • [Wskaźnik własny 19] Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego/rok Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego/rok

  Przejdź do listy GRI
Jesteśmy dumni, że wśród naszych pracowników jest duża grupa osób, które chętnie angażują się w wolontariat pracowniczy.

Nasi Wolontariusze dobrowolnie dzielą się fachową wiedzą i szkolą uczestników w czasie projektów edukacyjnych, biorą udział w organizacji wydarzeń dla społeczności czy też inicjują akcje niesienia pomocy potrzebującym. Bank wspiera Wolontariuszy organizacyjnie i merytorycznie, a nasza fundacja dofinansowuje projekty społeczne zgodne z misją i wartościami banku.

Wolontariat pracowniczy w naszym banku w 2017 roku:

 • 580

  pracowników zaangażowanych minimum raz na rok w wolontariat pracowniczy

 • 27 823

  beneficjentów programów wolontariatu pracowniczego, w tym wolontariatu kompetencyjnego

 • >100

  zrealizowanych akcji społecznych zainicjowanych i przeprowadzonych przez pracowników banku

 • >80

  projektów zrealizowanych w ramach wolontariatu pracowniczego

Wolontariusze sami zgłaszają pomysły działań będących odpowiedzią na realne potrzeby lokalnych społeczności. Pozyskują też dodatkowych sponsorów i partnerów.

Nowe narzędzie wspierania wolontariatu

W czerwcu 2017 roku Fundacja Santander Bank Polska uruchomiła nową platformę internetową dla naszych Wolontariuszy, dzięki której mogą oni wspólnie organizować akcje, a korzyścią dla banku jest zebranie różnych inicjatyw pracowników w jednym miejscu.

Platforma daje możliwość:

 • zarejestrowania się jako Wolontariusz i wybierania preferowanej formy działania,
 • dołączenia do dużych akcji centralnych realizowanych w całym banku,
 • zarejestrowania akcji wolontariackiej lub dołączenia do już istniejącej,
 • wnioskowania o dofinansowanie,
 • rozliczenia wolontariatu,
 • raportowania swoich działań wolontariackich.

Jedną z form promowania i inspirowania do podejmowania działań na rzecz potrzebujących, środowiska naturalnego czy społeczności lokalnych, jest nasz coroczny konkurs „Wolontariat roku”, w którym zwycięzcy otrzymują dodatkowe środki na działalność społeczną.

W 2017 roku za najlepszy uznano projekt „Kiermasz żywności – pomoc dla placówek wspierających samotne matki” zrealizowany przez Wolontariuszy z Pionu Rachunkowości i Kontroli Finansowej oraz Pionu Partnerstwa Biznesowego.

Projekty naszych Wolontariuszy:

Akcja przygotowana przez ambasadorów kultury Pionu Rachunkowości i Kontroli Finansowej oraz Pionu Partnerstwa Biznesowego. W pomoc zaangażowani byli również pracownicy Fundacji Santander Bank Polska oraz Multikanałowego Centrum Komunikacji. W Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu 10 kwietnia 2017 roku odbył się kiermasz żywności. Celem projektu było zebranie funduszy na pomoc ośrodkom dla bezdomnych kobiet i samotnych matek. Przygotowano przeróżne, domowe wyroby, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Zebrane pieniądze trafiły do 3 placówek, które dodatkowo otrzymały wsparcie Wolontariuszy, przy pracach remontowych oraz zakupie niezbędnych materiałów.

Celem projektu było udzielenie wsparcia ojcu, który samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Rodzina mieszkała w przybudówce w bardzo ciężkich warunkach. Podłoga zrobiona była z cienkich płyt i posadowiona na cegłach. Sytuację pogarszały fatalne warunki sanitarne. Pokój przedzielony był meblami na dwie części, zawilgocony, zimą niedogrzany. W pierwszej kolejności, wraz z grupą mężczyzn z okolicy, Wolontariusze zrobili porządną podłogę. Udało się też odświeżyć ściany, postawić ściankę działową, tak by stworzyć dzieciom lepsze warunki do nauki. W zbiórkę niezbędnych materiałów do remontu zaangażowano lokalnych przedsiębiorców.

Projekt polegał na organizacji wydarzania kulturalnego dla dzieci z domów dziecka, placówek opiekuńczych czy rodzinnych domów dziecka. Wolontariuszka napisała bajkę, która łączy w sobie znane dzieciom postacie z różnych baśni. Inni włączyli się w pomoc przy zorganizowaniu spektaklu i wcielili się w bajkowe postaci. Wystawiono dwa przedstawienia. Pierwsze z nich było pełnopłatne, bilety kupowali pracownicy Spółki Santander Leasing i ich rodziny. Zysk umożliwiał organizację drugiego pokazu dla dzieci z domów dziecka i innych placówek opiekuńczych. Po przedstawieniach był czas na gry i zabawy.

Zostaliśmy wyróżnieni w plebiscycie Poznański Wolontariusz Roku, w kategorii najlepszy wolontariat pracowniczy.

Otrzymaliśmy nagrodę za aktywny udział w programie BAKCYL tj. za największą liczbę przeszkolonych Wolontariuszy.”

Dyplom dla banku BZW BK w Projekcie BAKCYL