Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Nasze podejście do ochrony środowiska

GRI:
 • [103-1, 103-2, 103-3] dla Aspektów raportowania: „Wpływ na odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego”, „Energia”, „Emisje”, „Transport” dla Aspektów raportowania: „Wpływ na odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego”, „Energia”, „Emisje”, „Transport”

  Przejdź do listy GRI
 • [102-11] Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności

  Przejdź do listy GRI

W naszej codziennej działalności, jak każdy podmiot gospodarczy, korzystamy z zasobów naturalnych i wywieramy wpływ na środowisko. Rozumiemy rosnące oczekiwania otoczenia społecznego wobec dbałości biznesu o kwestie środowiskowe i podzielamy je.

Dlatego:
 • świadomie podchodzimy do naszego wpływu środowiskowego,
 • staramy się zminimalizować ewentualny negatywny wpływ poprzez podejmowanie różnorodnych inicjatyw,
 • respektujemy wymogi prawne,
 • wdrażamy nasze własne szczegółowe polityki i procedury dotyczące kwestii korzystania z zasobów naturalnych i wpływu na stan środowiska naturalnego.

Polityki Santander Bank Polska dotyczące zagadnień środowiskowych

GRI:
 • [103-1, 103-2 i 103-3] dla Aspektów: Wpływ na odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego. Emisje. Energia. Transport i jego wpływ na środowisko. dla Aspektów: Wpływ na odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego. Emisje. Energia. Transport i jego wpływ na środowisko.

  Przejdź do listy GRI
 • [102-11] Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności

  Przejdź do listy GRI
 • [302-1] Zużycie energii w organizacji Zużycie energii w organizacji

  Przejdź do listy GRI

Pożądane i niedopuszczalne dla nas zachowania wobec otoczenia, w tym także podejście do środowiska naturalnego, określa „Polityka Santander Bank Polska dotycząca zrównoważonego rozwoju (CSRCorporate Social Responsibility/Społeczna odpowiedzialność biznesuCorporate Social Responsibility/Społeczna odpowiedzialność biznesu)”. Zgodnie z tym dokumentem bank i Grupa Kapitałowa i zobowiązują się do:

 • minimalizowania wpływu swoich placówek i prowadzonej działalności na środowisko,
 • promowania produktów i usług uwzględniających poszanowanie dla środowiska,
 • brania pod uwagę i oceniania wpływu finansowanych projektów na zmiany klimatyczne.

Politykę tę uzupełnia „Polityka Santander Bank Polska dotycząca zmian klimatycznych”. Określa ona działania i inicjatywy wspierające ochronę środowiska oraz niwelujące skutki zmian klimatycznych. Obejmują one:

 • kontrolę zużycia zasobów oraz poziom emisji we wszystkich obiektach banku,
 • działalność finansową,
 • pozostałe działania mające na celu ochronę środowiska, takie jak szerzenie świadomości wśród pracowników oraz w łańcuchu dostaw, poprzez działania kierowane do dostawców oraz poprzez zasady doboru produktów i usług.

Naszą politykę środowiskową realizujemy m.in. poprzez finansowanie projektów z zakresu:

 • energetyki odnawialnej czy wspierających efektywność energetyczną

 • produktów i usług w branży rolnej i hodowli zwierząt

 • pojazdów elektrycznych, hybrydowych oraz niskoemisyjnych

 • infrastruktury wykorzystywanej do zarządzania zasobami wodnymi oraz odpadami

Wspieramy produkty i usługi dla sektora zrównoważonego budownictwa . Opracowujemy sprofilowaną ofertę dla branży rolnej oraz hodowli zwierząt (obejmującą takie ryzyka jak niekorzystne warunki pogodowe oraz inne ryzyka naturalne). Finansujemy również tzw. odpowiedzialne inwestycje (socially responsible investments).

Powyższe polityki uzupełniają polityki sektorowe dotyczące finansowania projektów i klientów z tzw. sektorów wrażliwych, w szczególności:

 • „Polityka społeczno-środowiskowa. Sektor energetyczny”

 • „Polityka społeczno-środowiskowa. Soft commodities”

 • „Polityka społeczno-środowiskowa. Sektor obronny”

Respektujemy międzynarodowe dobre praktyki w zakresie odpowiedzialności społecznej, zwłaszcza Zasady Równikowe (Equator PrinciplesMiędzynarodowa inicjatywa dotycząca ryzyka społecznego i środowiskowego, skupiająca instytucje finansoweMiędzynarodowa inicjatywa dotycząca ryzyka społecznego i środowiskowego, skupiająca instytucje finansowe). Zasady te poruszają m.in. kwestie środowiskowe, takie jak ochrona różnorodności biologicznej i długoterminowe zarządzanie zasobami naturalnymi, zapobieganie zanieczyszczeniu i emisjom toksycznych odpadów oraz zmiany klimatyczne.

Zielone obligacje

Dbałość o środowisko to jeden z ważnych aspektów naszej działalności kredytowej. Jesteśmy pierwszym bankiem komercyjnym w Polsce, który wyemitował zielone obligacje.

 • Wartość obligacji: 137 mln euro (575 mln zł).
 • Zainwestowała w nie inwestycyjna agenda Banku Światowego: Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC).
  • Przychody ze sprzedaży zielonych obligacji w całości przeznaczamy na cele związane z ochroną środowiska: na kredytowanie inwestycji w energetykę odnawialną, energooszczędne budownictwo itp.

Łączny wolumeny udzielonych kredytów, do 30 czerwca 2018 roku, wyniósł 1,73 mld PLN.

Zidentyfikowaliśmy ponad 100 mln euro kredytów gotówkowych, z których środki zostały przeznaczone na modernizację i implementację rozwiązań energooszczędnych w mieszkaniach i domach – zidentyfikowaliśmy 13 962 kredyty o łącznym wolumenie 467 471 325 mln PLN, na przestrzeni czasu 12/10/2015 – 21/07/2017.

Preferencyjna cena dla projektów wspierających utrzymywanie i powstawanie nowych miejsc pracy – do dnia 30 czerwca 2018 roku, kredyty zostały udzielone 59 klientom. Wartość kredytowania to 60 266 303 mln Euro. Dzięki temu zostało zachowanych 4 332 miejsc pracy, a dodatkowo zostało stworzonych 112 nowych miejsc prac.

Bardzo ważnym elementem jest dla nas edukacja pracowników w zakresie ekologii. W 2017 roku z okazji obchodów Dnia Ziemi, przez cały tydzień w Intranecie odbywała się edukacyjna akcja środowiskowa pod hasłem #EKOakcja, a wraz z nią dwa konkursy dla pracowników.

Akcja miała na celu zwiększyć wiedzę pracowników, na temat ekologicznych zachowań na co dzień. Przez cały tydzień publikowaliśmy informacje na temat środowiska oraz tego, co bank robi w temacie ekologii. Dodatkowo przekazana została wiedza m.in. na temat segregacji odpadów, energooszczędności i wpływu jakie człowiek ma na środowisko. Wiedza przekazywana była w postaci infografik, ciekawostek, rad. Akcja organizowana była we współpracy z UNEP/GRID, w ramach zawiązanego Partnerstwa dla Środowiska, którego inicjatorem jest UNEP/GRID, a bank jednym z partnerów.

Inicjatywie towarzyszyły dwa konkursy: fotograficzny, połączony w zewnętrznym serwisem społecznościowym banku – Intragram, na którym pracownicy mogli umieszczać zdjęcia z różnych inicjatyw i konkurs na eko rozwiązanie dla banku. Aby wziąć w nim udział, trzeba było wypełnić quiz wiedzy i uzyskać w nim min 50% poprawnych odpowiedzi. W quizie połączonym z konkursem, który towarzyszył inicjatywie, wzięło udział 267 osób, w tym 252 uzyskało co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi.

Główne wskaźniki wpływu Santander Bank Polska na środowisko

Poziom zużycia energii

GRI:

 

poziom zużycia energii
Zużycie
w 2016 roku w 2017 roku
Całkowite zużycie energii elektrycznej [MWh] 34 055,72 36 555,65
Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych [MWh] 21 189,26 18 799,70
     w tym z gazu ziemnego 16 516,18 14 631,50
     w tym z oleju opałowego 2 858,90 3 033,47
     w tym z oleju napędowego 1 814,18 1 134,73

Emisje dwutlenku węgla

GRI:
 • [305-1] Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych

  Przejdź do listy GRI
Emisje dwutlenku węgla
2016 r. 2017 r.
Emisje CO2 wynikające z zakupionej na potrzeby banku energii elektrycznej [tony] 27 176,46 28 549,96
Emisje CO2 związane z wytwarzaniem ciepła [tony] 3 888,02 3 568,02
Emisje CO2 związane z transportem i paliwem spalanym w silnikach pojazdów służbowych [tony] 8 622,49 6 788,19

Gospodarowanie papierem

GRI:
Gospodarowanie papierem
2016 r. 2017 r.
Zużycie papieru [tony] 448,96 312,97
Papier przekazany do recyklingu [tony] 1 437,38 1255,61
47 naszych oddziałów posiada certyfikat „Zielonego biura”.

Od 2018 roku prawie połowa naszych pracowników pracuje w certyfikowanych ekologicznie budynkach.

Nowa proekologiczna inwestycja we Wrocławiu

W 2017 roku generalny wykonawca, na zlecenie właściciela budynku tj. Santander Leasing, kontynuował budowę  nowego biurowca we Wrocławiu. W nadzór inwestycyjny, w tym aranżację wnętrz, zaangażowani byli nasi pracownicy. Kamień węgielny pod ten budynek wmurowano w październiku 2016 roku, a w 2018 roku nastąpiła relokacja do niego naszych pracowników z pięciu, dotychczasowych, wrocławskich lokalizacji.

Naszym celem było zbudowanie siedziby z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, tak, by w sposób oszczędny czerpała z zasobów naturalnych, ale także przez funkcjonalność zachęcała pracowników i wszystkich w niej przebywających do proekologicznych i prospołecznych zachowań.

Powstał przestronny (17 tys. m2), nowoczesny biurowiec zbudowany i wyposażony z troską o środowisko oraz zapewnienie przyjaznego miejsca pracy dla 1350 pracowników.

Rozwiązania i udogodnienia zastosowane w nowej siedzibie:

 • Zintegrowany system sterowania klimatyzacją, oświetleniem, roletami wewnętrznymi oraz otwieraniem okien.
 • Dzięki zastosowaniu technologii led, budynek w inteligentny sposób ogranicza zużycie wody o ok. 50%, a zużycie energii elektrycznej o ok. 30%. W czerwcu 2018 r. budynek uzyskał certyfikację na poziomie LEED GOLD.
 • Dach budynku pokryty jest białą membraną, dzięki czemu biurowiec, z uwagi na wyższy współczynnik odbijania promieni słonecznych, nagrzewa się dużo mniej niż inne budynki, czyli nie uczestniczymy w tworzeniu tzw. wysp ciepła.
 • Zastosowane we wnętrzach okładziny drewniane posiadają certyfikat FSC – tzn. znamy od początku całą drogę drewna (nie ma mowy o użyciu drzewa nielegalnie wyciętego).
 • Materiały użyte do wykończenia wnętrz nie zawierają szkodliwych substancji lotnych, czyli ograniczyliśmy emisję jakichkolwiek pyłów i gazów niebezpiecznych dla zdrowia.
 • Na poziomie -1 i 0 znajdują się miejsca rowerowe, a dla rowerzystów przygotowane są szatnie i natryski, wspieramy tym sposobem ekologiczny styl dojazdu do pracy.
 • Na parkingu znajdują się specjalne miejsca dla samochodów niskoemisyjnych.
 • Budynek jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych (m.in. są wytyczone specjalne miejsca parkingowe).
 • Budynek posiada kantynę dla pracowników, strefy relaksu i wiele innych przestrzeni ułatwiających spotkania i integrację.
GRI:

Poziom zużycia paliw aut służbowych

Poziom zużycia paliw
Zużycie
w 2016 roku w 2017 roku
Benzyna [m3] 3 510,56 2 797,64
Gaz ziemny [m3] 1 551 301,76 1 374 495,33
Olej napędowy [m3] 181,42 113,50