Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Produkty i inicjatywy dla klientów Pionu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej

To grupa naszych klientów, do której należą przedsiębiorstwa z obrotami powyżej 40 mln zł i ekspozycjami kredytowymi przekraczającymi 10 mln zł.

Na koniec 2017 roku świadczyliśmy usługi na rzecz 8,7 tys. podmiotów różnych branż, wspierając je wszechstronnie w procesie budowania i rozwoju biznesu.

GRI:
 • [Wskaźnik własny 8] Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresie Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresie

  Przejdź do listy GRI

Dla klientów korporacyjnych pracują nasi doradcy z 12 Centrów Bankowości Korporacyjnej, którzy we współpracy z partnerami kredytowymi i specjalistami ds. poszczególnych linii produktowych oferują zindywidualizowane rozwiązania oraz pełną obsługę kredytów, depozytów, bankowości transakcyjnej, produktów skarbowych, leasingowych, faktoringowych oraz rynku kapitałowego.

W 2017 roku w działaniach dla segmentu korporacyjnego nacisk kładliśmy na:
 • dostarczanie firmom rozwiązań do obsługi handlu zagranicznego,
 • tworzenie oferty dla wybranych branż,
 • digitalizację procesów i produktów,
 • polepszenie efektywności procesów zarządzania ryzykiem,
 • rozwój kanałów bankowości elektronicznej,
 • rozszerzanie programu automatyzacji procesów obsługi klienta we wszystkich kanałach elektronicznych.
GRI:
 • [203-2] Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny

  Przejdź do listy GRI

Najważniejsze innowacje dla klientów korporacyjnych

Wdrożyliśmy zaawansowane rozwiązanie technologiczne umożliwiające przedstawicielom naszych klientów, identyfikację na podstawie analizy głosu. Rozwiązanie jest bardzo wygodne, gdyż nie trzeba pamiętać kolejnego hasła czy PIN-u. Dodatkowe wykorzystanie automatycznego rozpoznawania klienta po numerze telefonu znacznie przyspiesza połączenie z doradcą operacyjnym w Centrum Obsługi Biznesu. Największą zaletą biometrii głosowej jest jednak bezpieczeństwo wynikające m.in. z braku możliwości skopiowania i odtworzenia głosu z nagrania. Połączenie czynników behawioralnych (sposób wypowiadania się charakterystyczny dla danej osoby) i fizycznych (długość kanału głosowego, budowa układu oddechowego) tworzą unikalny wzorzec głosu, nierozerwalnie związany z klientem.

Biometria głosowa skraca czas weryfikacji tożsamości klientów aż o 40%, czyli do kilkunastu sekund. Żeby korzystać z rozwiązania biometrycznego należy zarejestrować próbkę głosu. Dla weryfikacji wystarczy wypowiedzieć frazę: „Mój głos jest moim hasłem, którego nie muszę pamiętać”.

Od sierpnia 2017 roku Santander Bank Polska dołączył do grupy banków w Polsce, które oferują firmom e-Gwarancje, czyli gwarancje bankowe w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. E-Gwarancję możemy udostępnić klientowi w serwisie iBiznes24 lub przesłać do niego mailem, a dodatkowo możemy ją także przekazać elektronicznie bezpośrednio do beneficjenta.

Rozwiązanie skraca czas dostarczenia uzgodnionego zabezpieczenia do kontrahenta i jest bardzo wygodne, ponieważ eliminuje potrzebę drukowania i ręcznego podpisywania dokumentów oraz przesyłania ich pocztą czy kurierem.

Elektroniczna forma gwarancji to także bezpieczeństwo dokumentu i zawartych w nim danych. Dokument nie musi być przekazywany i archiwizowany w formie fizycznej, co znacząco zmniejsza ryzyko dostępu osób trzecich i nieupoważnionych. Beneficjent e-Gwarancji może w prosty sposób zweryfikować autentyczność poświadczenia gwarancji, w tym sprawdzić tożsamość podpisującego pełnomocnika banku, porównując go z listą dostępną na naszej stronie internetowej. W przypadku e-Gwarancji przesłanej e-mailem bezpośrednio do beneficjenta, dokument jest dodatkowo zabezpieczony hasłem, które zleceniodawca e-Gwarancji określa i udostępnia beneficjentowi.

Usługa e-Gwarancji jest dostępna dla wszystkich klientów firmowych Santander Bank Polska.

W kwietniu 2017 r., w systemie iBiznes24 dla naszych klientów korporacyjnych, wdrożyliśmy pierwszą na rynku bankowym funkcjonalność pozwalającą określić najlepsze dla klienta programy unijne w perspektywie 2014-2020. Narzędzie dostępne jest przez nasz portal „Dotacja dla Twojej firmy”.

Klient uzyska informację o programach unijnych najlepiej dostosowanych do jego potrzeb i planów oraz o terminach naboru wniosków o dotacje dla wybranych programów. Dodatkowo klienci uzyskają skróconą informację o podstawowych parametrach tego programu i instytucji odpowiedzialnej za nabór wniosków.

Ponadto firma zainteresowana bardziej szczegółową informacją może, za pomocą Portalu uzyskać bezpłatną konsultację u zewnętrznej firmy profesjonalnie zajmującej się wsparciem w pozyskiwaniu dotacji. Wystarczy za pośrednictwem portalu wysłać mail z podstawowymi informacjami o projekcie i firmie.

Wsparcie klientów w rozwoju handlu zagranicznego pozostaje ważnym aspektem naszej współpracy. Stawiamy sobie ambitny cel, chcemy być pierwszym bankiem w handlu zagranicznym w Polsce i bankiem pierwszego wyboru wśród firm korporacyjnych, które zajmują się eksportem i importem.

W 2017 roku kontynuowaliśmy ,,Program Rozwoju Eksportu”, którego celem jest edukacja rynku przedsiębiorstw w zakresie korzyści, jakie niesie ekspansja zagraniczna, jak również pokazywanie konkretnych rozwiązań umożliwiających taki rozwój.

Program wykorzystuje siłę i obecność geograficzną grupy Santander oraz narzędzia i rozwiązania międzynarodowe ofertowane w ramach Grupy (portal Santander Trade, Santander Trade Club, Santander Paszport, Santander Network, usługi International Desk i International Business).

,,Program Rozwoju Eksportu” prowadzimy wspólnie z partnerami – firmami, które również mają ofertę skierowaną do importerów i eksporterów a nie konkurują między sobą. Partnerzy programu w 2017 roku: Bisnode, KUKE, KPMG oraz PAIiH, a w poszczególnych wydarzeniach brali udział partnerzy dobrani merytorycznie do poszczególnych tematów (np. Deloitte, Mintel).

Zagadnienia i działania w ramach Programu Rozwoju Eksportu doceniane przez przedsiębiorców:

 • praktyczna pomoc w znalezieniu kontrahentów biznesowych,
 • ochrona i ubezpieczenie transakcji,
 • warsztaty dedykowane poszczególnym branżom,
 • wsparcie instytucjonalne ze strony rządu
 • pozyskiwanie doświadczeń biznesowych innych firm,
 • informacje o rynkach zagranicznych, pomoc w rozpoznaniu i wsparcie lokalne,
 • eksport usług,
 • pomoc w zdobywaniu certyfikacji i patentów.

W 2017 roku z programem dotarliśmy do ponad 1400 polskich firm – naszych klientów z segmentu bankowości korporacyjnej.

W 2017 roku odbyła się 5. i 6. edycja programu, w których tematami były:

 • Korytarze handlowe – czyli strategicznie zdefiniowane rynki, a priorytetowe to obecnie Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Ameryki Łacińskiej oraz Chin. Dla tych rynków dedykowaliśmy ekspertów w biznesie międzynarodowym oraz zainicjowaliśmy zdobywanie kompetencji i wiedzy o ich funkcjonowaniu. Ułatwiamy handel oraz inwestycje zagraniczne polskim firmom, które już tam działają i tym dopiero rozważających wejście na te rynki.

W 2017 roku odbyła się seria spotkań na terenie Polski z udziałem przedstawicieli Santander UK, Santander Niemcy oraz naszych partnerów zewnętrznych związanych z rynkiem chińskim (Mazars), poświęconych odpowiednio rynkom Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Chin.

 • Sektory strategiczne – inicjujemy działania i wydarzenia poświęcone nowym trendom żywnościowym oraz sektorowi transportu spedycji i logistyki (TSL).

W 2017 roku we Wrocławiu, Poznaniu oraz Warszawie zorganizowaliśmy spotkania dla przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego pt. „Żywność funkcjonalna: chwilowa moda czy przyszłość całej branży?” Omawiane były m.in. praktyczne aspekty wdrażania linii produktów ekologicznych czy zawierających składniki przeznaczone dla specyficznych grup konsumentów, trendy na rynkach zagranicznych i wynikające z nich szanse dla polskich eksporterów żywności funkcjonalnej.

Przedstawiliśmy również przygotowany na nasze zlecenie raport o nowych trendach żywnościowych „Innowacyjność vs zdrowie. Szanse dla marek spożywczych”. W spotkaniach wzięło udział łącznie prawie 60 przedsiębiorców.

Z kolei dla firm z branży TSL zorganizowaliśmy konferencję „Poszukując najlepszej trasy – spotkanie liderów branży transportowej”, która odbyła się w Gdańsku. Podczas wydarzenia omówione zostały m.in. kwestie Brexit-u oraz sektorowych regulacji unijnych, będących przedmiotem ostrych dyskusji w całej Europie. Został też podjęty problem deficytu kierowców. W warsztatach wzięło udział kilkunastu liderów z branży.

W ramach Programu Rozwoju Eksportu w 2017 roku zorganizowaliśmy liczne warsztaty merytoryczne oraz misje handlowe – wyjazdowe, przyjazdowe oraz wirtualne (w formie webinarów lub/i video konferencji) do wybranych państw. Oto kilka z tych inicjatyw:

 • Wyjazdowa misja handlowa towarzysząca oficjalnej wizycie Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Meksyku odbyła się w maju i wzięło w niej udział 20 naszych klientów bankowości korporacyjnej z różnych branż. Polscy przedsiębiorcy w towarzystwie przedstawicieli banku oraz ich meksykańscy partnerzy uczestniczyli w spotkaniach bilateralnych, mieli okazje do zapoznania potencjalnych lokalnych partnerów handlowych, a także wzięli udział w warsztatach zorganizowanych wspólnie przez nasz bank oraz Santander Mexico dotyczących możliwości współpracy handlowej pomiędzy obydwoma rynkami. Ta misja handlowa jest częścią szerszego programu współpracy naszego banku z Polską Agencją Inwestycji i Handlu.
 • Wyjazdowa misja handlowa do Wielkiej Brytanii dla naszych klientów reprezentujących branżę kosmetyczną odbyła się w październiku. Partnerami inicjatywy były Santander UK oraz OCO & DIT.
 • Sesja networkingowa w postaci webinarium dla naszych klientów – polskich producentów żywności i napojów z chińskimi dystrybutorami odbyła się w listopadzie 2017 roku. Partnerami w rozmowach byli: Santander Asia, Bank of Shanghai, PAITH (Biuro Handlowe w Szanghaju).
 • Sesje networkingowe dla polskich producentów mebli z przedsiębiorcami z Wielkiej Brytanii odbyły się w listopadzie 2017 roku. Partnerem wirtualnego spotkania był Santander UK.

Inicjatywy te wspierają nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych przez naszych klientów korporacyjnych oraz sprzyjają wymianie doświadczeń. Dzięki wiedzy naszych ekspertów z zakresu finansowania handlu, skarbu,  faktoringu oraz International Desk z Polski oraz krajów, gdzie obecna jest Grupa Santander oraz we współpracy z partnerami zewnętrznymi, firmami doradczymi, przedstawicielami ambasad i izb handlowych oraz kancelarii prawniczych, dostarczamy naszym klientom niezbędny know-how i prezentujemy gotowe rozwiązania do rozpoczęcia działalności biznesowej zagranicą.

W 2018 roku planujemy kontynuować wydarzenia sektorowe skierowane do sektora TSL (Transport, Automotive & Logistic) oraz rozwijać działania w korytarzach niemieckim, hiszpańskim, brytyjskim oraz chińskim. Projekty w Polsce wspierane będą poprzez m.in. przyjazdowe misje handlowe hiszpańskich importerów warzyw, owoców oraz mięsa; wyjazdową misję do Chin oraz przyjazdową misję z Wielkiej Brytanii dla sektora lotniczego.

Chcemy być cennym partnerem, dla naszych klientów firmowych dlatego uważamy, że powinniśmy doskonale rozumieć ich działalność biznesową, szanse i zagrożenia w ich sektorach. Chcemy także posiadać odpowiedni know-how, by oferować realne wsparcie. Dlatego w naszym zespole są eksperci przypisani do poszczególnych sektorów, spotykamy się z przedstawicielami branż, publikujemy raporty i analizy. Ogromny nacisk kładziemy także na wyspecjalizowane szkolenia i rozwój bankierów, analityków i specjalistów produktowych.

Aby nasze działania były uporządkowane i zapewniały nam dogłębną orientację w danej branży, obraliśmy strategię sektorową, by kompetentnie służyć konkretnym grupom naszych klientów.

W 2017 roku wybraliśmy następujące sektory i przygotowaliśmy dla nich inicjatywy:

 • Dla branży kosmetycznej, we współpracy z partnerem zewnętrznym, przygotowaliśmy raport „Sektory Santander Bank Polska. Branża kosmetyczna”. Była to przekrojowa analiza przemysłu kosmetycznego wraz z potencjałem rozwoju sprzedaży eksportowej. Raport udostępniliśmy naszym klientom, którzy działają w tym sektorze oraz zaprezentowaliśmy mediom branżowym i ogólnopolskim. Wnioski z publikacji zostały zaprezentowane podczas konferencji dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej.
 • Dla sektora rolno-spożywczego już od kilku lat przygotowujemy specjalne produkty oraz inicjatywy. Naszym celem jest zapewnienie klientom kompleksowej oferty finansowania i wszelkiego możliwego wsparcie w rozwoju.

Od 2015 roku tworzymy materiały analityczne przeznaczone dla pracowników naszego banku, dostarczające informacji o rolnictwie oraz pozwalające zrozumieć specyfikę sektora rolnego.

Od 2016 roku w każdym miesiącu przesyłamy naszym klientom z segmentu korporacyjnego informację zawierającą komentarze do wybranych istotnych wydarzeń w rolnictwie i przetwórstwie żywności.

W 2017 roku:

 • Uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu spotkaniach z rolnikami i przedstawicielami firm spożywczych, podczas których poznawaliśmy ich potrzeby oraz wymienialiśmy opinie na temat rozwoju sytuacji w branży.
 • Rozwijaliśmy współpracę z instytucjami otoczenia rolnictwa oraz organizacjami branżowymi, aby czynnie uczestniczyć w życiu środowiska producentów rolnych oraz firm z branży spożywczej.
 • Nasi eksperci ponad 100 razy pojawiali się w mediach ogólnopolskich i branżowych, wypowiadając się na temat bieżącej i przewidywanej sytuacji na rynkach rolnych. Wypowiedzi te były wielokrotnie cytowane w innych tytułach.

Dzięki współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w 2017 roku Santander Leasing rozszerzył swoją ofertę finansowania inwestycji proekologicznych, przeznaczając 50 mln euro na finansowanie modernizacji polskich przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej, energii odnawialnej, zarządzania odpadami czy zasobami wody oraz inne projekty związane z ochroną środowiska naturalnego.

Również w 2017 roku Santander Leasing sfinansował dziesięć 12-metrowych, elektrycznych autobusów miejskich Urbino 12 electric dla Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie. Łączna kwota finansowania zagwarantowanego przez Spółkę w formie leasingu finansowego opiewa na ponad 30 milionów złotych i stanowi znaczny udział w rozwoju elektromobilności miejskiej w Polsce.