Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Dostawcy Santander Bank Polska

GRI:
 • [102-9] Opis łańcucha dostaw Opis łańcucha dostaw

  Przejdź do listy GRI
 • [414-1] Odsetek dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych Odsetek dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych

  Przejdź do listy GRI
 • [308-1]

  Przejdź do listy GRI
 • [Wskaźnik własny 13] Liczba procesów zakupowych zrealizowanych w skali roku przez Biuro Zakupów Liczba procesów zakupowych zrealizowanych w skali roku przez Biuro Zakupów

  Przejdź do listy GRI
 • [Wskaźnik własny 14] Liczba dostawców, z którymi bank współpracuje w skali raportowanego roku Liczba dostawców, z którymi bank współpracuje w skali raportowanego roku

  Przejdź do listy GRI

Chcemy pracować z odpowiedzialnymi dostawcami

Za relacje z dostawcami odpowiedzialny jest w naszym banku Departament Zarządzania Kontraktami i Zakupami. Zadaniem departamentu jest m.in. pozyskiwanie informacji, czy oferenci spełniają wymagane przez nas kryteria dotyczące:

 • stosowanych praktyk zatrudnienia,

 • respektowania praw człowieka,

 • aspektów środowiskowych, w tym wpływu oferowanych towarów i usług na środowisko naturalne.

Zagadnienia te zawarliśmy w ankiecie CSRCorporate Social Responsibility/Społeczna odpowiedzialność biznesuCorporate Social Responsibility/Społeczna odpowiedzialność biznesu, którą wypełniają nasi potencjalni dostawcy. Informacje z ankiety bierzemy pod uwagę przy merytorycznej ocenie ofert i uwzględniamy przy ostatecznym wyborze przyszłego partnera.

GRI:
 • [414-1] Odsetek dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych Odsetek dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych

  Przejdź do listy GRI

Powyższe działania podejmujemy w stosunku do wszystkich zakupów objętych Polityką Zakupową Banku, czyli tych o wartości powyżej 50 tys. zł.

Ponadto wraz z rozpoczęciem procesu kwalifikacji każdy z dostawców, którego obroty z bankiem wynoszą powyżej 1 mln zł (na podstawie danych za poprzedni rok lub za rok bieżący, uwzględniając w tym planowany zakup – przy czym brana jest pod uwagę wyższa wartość), ma ustalany tzw. biling limit. Ten limit płatności ustalany jest w celu weryfikacji, czy dostawca nie uzależnia się za bardzo od naszego banku. Sprawdzamy wówczas, czy dostawca dywersyfikuje źródła swoich przychodów.

Najważniejsze dokumenty i regulacje

Wszyscy dostawcy, współpracujący z naszym bankiem i innymi spółkami Grupy Santander w Polsce, są objęci jednolitymi zasadami wyboru.
Główne dokumenty, które regulują proces zakupowy, stanowią:

 • „Polityka zakupowa Santander Bank Polska”
 • ,,Procedura wyboru dostawcy Santander Bank Polska”
 • ,,Etyka działań biznesowych – instrukcja”

Po pozytywnym przejściu przez proces wyboru, oferenci mogą stać się naszymi dostawcami. Nasze relacje z nimi regulują:

 • „Polityka współpracy z dostawcami w Santander Bank Polska”
 • „Procedura zarządzania dostawcami w Santander Bank Polska”

Stale podejmujemy działania, aby proces zarządzania dostawcami był dostosowany do zmieniających się realiów biznesowych i społecznych. Pod koniec 2017 roku rozpoczęliśmy prace nad kolejnymi modyfikacjami, aby już od etapu wyboru nasze procedury procesów zakupowych były zadowalające dla obu stron, oraz dostosowane do naszych kryteriów, w tym wymagań społecznych.

Odpowiedzialność naszych dostawców

Od stycznia 2016 roku we wszystkich nowo podpisywanych umowach z dostawcami zawieramy obowiązkowe klauzule dotyczące odpowiedzialności społecznej. Zobowiązują one naszych dostawców do przestrzegania wszystkich dziesięciu zasad Global Compact ustanowionych na posiedzeniu ONZ w Davos w styczniu 1999 roku.

GRI:
 • [308-1]

  Przejdź do listy GRI
 • [Wskaźnik własny 13] Liczba procesów zakupowych zrealizowanych w skali roku przez Biuro Zakupów Liczba procesów zakupowych zrealizowanych w skali roku przez Biuro Zakupów

  Przejdź do listy GRI
 • [Wskaźnik własny 14] Liczba dostawców, z którymi współpracujemy w skali raportowanego roku Liczba dostawców, z którymi współpracujemy w skali raportowanego roku

  Przejdź do listy GRI

Skala zakupów w 2017 roku:

 • 439

  procesów zakupowych zrealizowanych przez Biuro Zakupów

 • 2 122

  dostawców (z obrotami pomiędzy nami wyższymi
  niż 50 tys. zł/rok)

 • 96%

  naszych dostawców to przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce. Wśród nich są firmy polskie oraz zagraniczne z siedzibą lub oddziałem zarejestrowanym w Polsce.

Edukujemy naszych dostawców

Mamy nadzieję, że wymagając wypełnienia ankiety CSRCorporate Social Responsibility/Społeczna odpowiedzialność biznesuCorporate Social Responsibility/Społeczna odpowiedzialność biznesu już na etapie wyboru dostawcy, sprawiamy, że część firm zwraca coraz większą uwagę na zasady i standardy odpowiedzialnego biznesu.

Opracowaliśmy, we współpracy z CSRinfo, praktyczny przewodnik dla dostawców pt. ,,Rozwijaj biznes odpowiedzialnie”.

Publikację tą przekazywaliśmy m.in. dostawcom uczestniczącym w zorganizowanych przez nas warsztatach na temat CSRCorporate Social Responsibility/Społeczna odpowiedzialność biznesuCorporate Social Responsibility/Społeczna odpowiedzialność biznesu. W 2017 roku, podczas Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu, zorganizowaliśmy warsztaty dla dostawców banku, w czasie których mieli oni okazję zapoznać się z pojęciami i zasadami CSRCorporate Social Responsibility/Społeczna odpowiedzialność biznesuCorporate Social Responsibility/Społeczna odpowiedzialność biznesu oraz przekonać się, jak można stosować je w praktyce.