Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Produkty i inicjatywy dla klientów z sektora MŚP

GRI:
 • [Wskaźnik własny 8] Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresie Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresie

  Przejdź do listy GRI
 • [Wskaźnik własny 9] Produkty i inicjatywy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Produkty i inicjatywy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

  Przejdź do listy GRI
 • [203-2] Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny

  Przejdź do listy GRI

Obsługujemy małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu całej Polski reprezentujące wszystkie sektory poza wykluczonymi ze względu na politykę compliance (np. ze względu na wspieranie terroryzmu, podejrzenie prania brudnych pieniędzy, handel bronią). Dla niektórych branż, m.in. rolnictwa, posiadamy specjalną ofertę.

Wspieramy naszymi usługami prawie 308 tys. podmiotów gospodarczych o obrotach do 40 mln zł rocznie.

Zgodnie z realizowaną strategią wspieramy rozwój biznesu małych i średnich firm (MŚPMałe i średnie przedsiębiorstwaMałe i średnie przedsiębiorstwa) w oparciu o trzy filary:

 • Wysoką jakość obsługi z udziałem kompetentnych doradców oraz zdalnych, wielofunkcyjnych kanałów komunikacji (stawiamy na multikanałowość i digitalizację procesów oraz produktów)

 • Budowanie lojalności i długoterminowych partnerskich relacji z klientami (słuchamy, reagujemy, doradzamy)

 • Wyróżniającą się prostą ofertę z dodatkowym pakietem usług pozafinansowych (naszą mocną stroną są przyjazne produkty oraz wspieranie klientów dopasowanymi inicjatywami)

Kładziemy duży nacisk na specjalistyczne szkolenia doradców tego segmentu, aby obsługa była efektywna i dopasowana do potrzeb klienta. Nasi doradcy dedykowani MŚPMałe i średnie przedsiębiorstwaMałe i średnie przedsiębiorstwa edukują się również w zakresie zrozumienia modelu biznesowego klienta, analizy ekonomiczno-finansowej i oceny ryzyka kredytowego.

W trosce o najwyższe standardy obsługi prowadzimy także centralnie Rejestr Certyfikatów Kredytowych nadawanych w oparciu o zapisy regulacji Zasady nabywania Certyfikatów kredytowych w Santander Bank Polska.

Swoją rolę postrzegamy jako partnera służącego MŚPMałe i średnie przedsiębiorstwaMałe i średnie przedsiębiorstwa doradztwem oraz szerokim zakresem usług niefinansowych, m.in. pomocą w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi kontrahentami i inwestorami, informacjami branżowymi, specjalistycznymi warsztatami i szkoleniami.

Zakres naszej oferty dla klientów MŚP:

konta firmowe dostosowane do potrzeb podmiotów

szeroka gama kredytów, w tym kredyty na finansowanie działalności bieżącej, kredyty inwestycyjne (m.in. ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego), kredyty udzielane na zasadach preferencyjnych we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także gwarancje, leasing i faktoring

Santander Leasing, jako jedna z niewielu firm, oferuje finansowanie start-upów. Firma, która dopiero rozpoczęła działalność może sfinansować zakup pojazdu dzięki produktowi Autoleasing.

Trwałe relacje z klientami skutecznie wspiera nasza zróżnicowana oferta lokat i produktów inwestycyjnych, nowoczesne kanały dystrybucji, kompleksowe usługi z zakresu handlu zagranicznego oraz produkty skarbowe.

Nowości, innowacje, ważne inicjatywy

 • Wdrożyliśmy portfelową obsługę klientów dla jak najlepszej jakości usługi oraz zrozumienia klienta i jego potrzeb. Nasi doradcy zostali ku temu odpowiednio przeszkoleni. Ponadto doradca z sieci sprzedaży ma wsparcie operacyjne doradcy z jednostki centralnej, czyli Centrum Obsługi Klientów Firmowych.
 • Udostępniliśmy usługę wystawiania gwarancji bankowych w formie elektronicznej. Taka e-Gwarancja może zostać udostępniona klientowi w serwisie iBiznes24 lub przesłana do niego mailem, a dodatkowo przekazana bezpośrednio do beneficjenta gwarancji. Rozwiązanie to skraca czas potrzebny na uzyskanie gwarancji i dostarczenie uzgodnionego zabezpieczenia do swojego kontrahenta.
 • W celu usprawnienia procesów, a tym samym obsługi, wykorzystujemy już pierwsze roboty do obsługi elementów księgowych produktów Trade Finance. Aktualnie wspierają one nasze procesy w zakresie: księgowego zamykania gwarancji ponadto trwają prace nad księgowego otwierania gwarancji oraz akredytyw.
 • Wdrożyliśmy narzędzie pozwalające na szybszą obsługę zleceń wydawania dużej ilości kart dla jednej firmy. Za pośrednictwem tego narzędzia w 2017 roku zrobiliśmy dokumentację dla około 1 000 kart.
 • Stworzyliśmy dedykowany zespół ekspertów „na froncie”, świadczący profesjonalne doradztwo z zakresu produktów Trade Finance dla klientów, jak i naszych pracowników. Zespół służy także wsparciem przy transakcjach niestandardowych i poufnych.
 • Od początku 2018 roku wdrożyliśmy nowe rozwiązanie obsługi płatności ZUS zgodne z Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. dotyczącą nowego sposobu opłacania składek przez płatnika. Klient realizuje jeden przelew do ZUS na swój indywidualny rachunek, który zastępuje trzy lub cztery dotychczasowe, przeznaczone na poszczególne rodzaje składek. Zmiana po naszej stronie wymagała skoordynowania 15 systemów bankowych, tak by zachować szczelność danych pomiędzy nimi.
 • Stosujemy nowe narzędzie w procesie monitoringu wczesnych przeterminowań – CCS (Customer Communication Services). Ta nowa samoobsługowa platforma dostępna jest 24/7, a uruchomiliśmy ją na początku 2018 roku.
 • Wdrożyliśmy nowy model oferowania Funduszy Inwestycyjnych ARKA dostarczając platformę do obsługi funduszy dostępną z poziomu Santander online. Zalogowało się oraz zapoznało z ofertą funduszy już 150 tys. klientów.
 • Ułatwiliśmy klientom wysyłkę płatności masowych. Służy do tego wdrożony kanał Host2Host, dzięki któremu klient może zrealizować dużą liczbę płatności na rachunki do banków adresata korzystając ze swojego systemu płatniczego bez konieczności korzystania z systemu bankowego.

Nowości w bankowości internetowej, mobilnej i telefonicznej

Poszerzyliśmy grono klientów sektora MŚPMałe i średnie przedsiębiorstwaMałe i średnie przedsiębiorstwa z uruchomioną usługą telefoniczną, pozwalającą na wygodną współpracę z bankiem przez telefon.

Rozbudowaliśmy usługę telefoniczną o nowe funkcjonalności, w tym wdrożyliśmy biometryczne metody identyfikacji klientów. Korzysta z nich już 700 klientów.

Wprowadziliśmy usprawnienia w obsłudze w kanałach zdalnych:

 • Klienci dzwoniący na infolinię iBiznes24 są automatycznie przekierowywani do doradcy, z którym rozmawiali wcześniej, co skraca czas oczekiwania.
 • Uruchomiliśmy nowe kanały kontaktu: czat z doradcami iBiznes24 oraz Poczta 2.0 – nowa funkcjonalność iBiznes24, poprzez którą klient może złożyć reklamacje i inne zapytania;
 • Umożliwiliśmy klientowi wykonywanie operacji bankowych z poziomu jego programu księgowego. Jest to usługa iBiznes24 connect – automatyczna i bezpieczna wymiana danych pomiędzy systemami FK a iBiznes24, bez konieczności manualnych czynności.

Nasze inicjatywy wspierają przedsiębiorczość klientów Santander Bank Polska

Wspieramy firmy będące eksporterami i importerami realizując program Trade Com. Poza zapewnieniem kompleksowej oferty produktowej, odpowiadającej specyficznym potrzebom tej grupy klientów, wspieramy ich także dostarczając informacje na temat potencjalnych klientów czy dostawców oraz światowych rynków zbytu. Ponadto oferujemy zabezpieczenia kursów walut (tj. możliwość „zabukowania” przez klienta określonych kursów w terminie dłuższym niż 2 dni robocze) oraz zabezpieczenie płatności lub wykonania kontraktu (akredytywa i inkaso).

Wspieramy szczególną grupę klientów – firmy rodzinne. Większość polskich firm po raz pierwszy przygotowuje się do sukcesji lub ją realizuję. Dla właścicieli i firm pozytywny przebieg tego procesu gwarantuje bezpieczeństwo i rozwój. Dlatego bardzo ważna jest rola banku jako partnera w procesie zmian następujących w wyniku wymiany generacyjnej lub pozyskiwania inwestora zewnętrznego.

Jako wsparcie projektu, 9 marca 2017 roku w Warszawie, na Akademii Leona Koźmińskiego, odbyła się konferencja ,,Firmo Rodzinna QUO VADIS”. Wydarzenie poświęcone było wyzwaniom, z którymi muszą zmierzyć się polscy przedsiębiorcy rodzinni zaangażowani w procesy sukcesji. Głównymi celami konferencji było poszerzenie postrzegania sukcesji w firmie rodzinnej, w tym wskazanie innych, poza pozostaniem firmy w rękach rodziny, możliwych scenariuszy sukcesji oraz przedyskutowanie zmiany przywództwa, jako jednego z kluczowych efektów procesu sukcesji.

W lutym 2017 roku wspólnie z Polsko-Portugalską Izbą Gospodarczą zorganizowaliśmy w Warszawie konferencję, która zgromadziła przedstawicieli 40 firm z obydwu krajów  zainteresowanych ekspansją zagraniczną. Firmy zostały dobrane w taki sposób, by każdy znalazł potencjalnego partnera, np. portugalscy producenci wina i polscy przedstawiciele sieci handlowych. To spotkanie było jednym z elementów realizacji strategii wspierania eksporterów i importerów.

Inicjatywy, które podejmiemy w 2018 roku:
 • Udostępnimy nowy kanał cyfrowy ułatwiający pozyskiwanie i obsługę klientów – ,,Zdalny Doradca MŚPMałe i średnie przedsiębiorstwaMałe i średnie przedsiębiorstwa”. Rozwiązanie to zapewni klientowi m.in. łatwy dostępu do swojego opiekuna bankowego z każdego miejsca i w dowolnym momencie.
 • Uruchomimy portal Działalność.pl. Jego zadaniem będzie przeprowadzenie krok po kroku ,,startującego” przedsiębiorcy przez cały proces zakładania działalności gospodarczej, bez konieczności wychodzenia z domu. Portal udostępni wymagane formularze, narzędzie wspierające zakładanie działalności gospodarczej oraz bogatą bazę wiedzy, w tym filmy, webinary i rozmowy. W procesie przedsiębiorca będzie wspierany przez doświadczonego księgowego, a dodatkowo będzie miał możliwość skorzystania z najlepszej na rynku platformy eKsięgowość oraz innych narzędzi do rozliczeń.
 • Promujemy inwestycje ekologiczne. W marcu 2018 r. Santander wprowadził promocyjną ofertę na finansowanie pojazdów o napędzie elektrycznym „Zero emisji, zero odsetek”. Jest to leasing o sumie opłat 100%.

Produkty leasingowe

Santander Leasing to firma z 19-letnim doświadczeniem. Jest w ścisłej czołówce firm leasingowych, będąc wieloletnim liderem finansowania maszyn i urządzeń. Jako uniwersalny leasingodawca oferuje finansowanie szerokiej gamy środków trwałych klientom z sektora małych i średnich firm oraz korporacyjnym. Od zawsze kładzie nacisk na wysoką jakość świadczonych usług oraz gwarancje rzetelności we współpracy z klientami. W ofercie ma produkty dla wybranych grup zawodowych, m.in. dla rolnictwa.

Propozycja naszej oferty i inicjatyw dla rolnictwa:
 • Santander Leasing oferuje pożyczkę na finansowanie gruntów rolnych umożliwiającą sfinansowanie inwestycji z udziałem już od 1% nawet na 30 lat. W spłacie kapitału uwzględniamy karencję, co ułatwia klientowi rozszerzenie skali prowadzonej działalności.
 • Santander Leasing przygotował dla rolników ofertę pożyczki na finansowanie pojazdów potrzebnych w codziennej pracy na roli. Oferta jest przeznaczona zwłaszcza dla rolników indywidualnych, którzy nie są płatnikami podatku VAT.
 • Przedstawiciele Santander Leasing corocznie spotykają się z rolnikami, dostawcami sprzętu rolniczego oraz innymi przedsiębiorcami związanymi z rolnictwem w czasie targów rolniczych AGRO SHOW. Spółka  jest zawsze aktywnym uczestnikiem tego wydarzenia.