Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Działania branżowe

Rozumiemy, że naszą odpowiedzialnością jest nie tylko wdrażanie określonych standardów dotyczących odpowiedzialnej sprzedaży w naszym banku, ale też wyznaczanie standardów, promowanie odpowiedzialnych zachowań oraz integrowanie branży wokół tematyki odpowiedzialnej sprzedaży. Dlatego też jesteśmy inicjatorem, współinicjatorem lub członkiem następujących inicjatyw i organizacji:

GRI:
  • [102-12] Inicjatywy zewnętrzne (częściowo) Inicjatywy zewnętrzne (częściowo)

    Przejdź do listy GRI

Dobra Praktyka Bankowa, czyli Kodeks etyki bankowej

Kodeks Etyki Bankowej to zbiór zasad postępowania związanych z działalnością banków, odnoszących się odpowiednio do: banków, osób w nich zatrudnionych oraz osób, za których pośrednictwem banki wykonują czynności bankowe. Kodeks składa się z dwóch części: Kodeksu Dobrych Praktyk Bankowych oraz Kodeksu Etyki Pracownika Banku.

Więcej

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego to zbiór 16 zasad etycznych opracowanych przez 30 organizacji zrzeszających firmy oraz instytucje oferujące produkty I usługi finansowe. Powstanie Kanonu Dobrych Praktyk zainspirowała Komisja Nadzoru Finansowego. Oprócz podmiotów rynku finansowego w tworzeniu dokumentu uczestniczyli eksperci akademiccy, a także organizacje reprezentujące interesy klientów.

Więcej