Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

2018 to był dla nas rok zmian

Rok 2018 był dla Santander Bank Polska czasem intensywnych zmian związanych m.in. z rebrandingiem oraz przejęciem wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

GRI:
 • [102-10] Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości

  Przejdź do listy GRI

Fuzja z wydzieloną częścią DB Polska i rebranding

14 grudnia 2017
• Podpisana umowa transakcyjna z Deutsche Bank AG dotycząca nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. i 100% akcji DB Securities S.A
7 września 2018
• W Krajowym Rejestrze Sądowym została wpisana zmiana marki firmy z BZ WBK S.A. na Santander Bank Polska S.A.
Od 7 września 2018
• Wprowadzono nowe logo, wspólne dla wszystkich krajów, w których działa Grupa Santander.
• Nasze nazwy noszą też spółki zależne i stowarzyszone z Grupy Kapitałowej Banku posługujące się wcześniej skrótem „BZ WBK”.
• Zmiana siedziby rejestrowej banku z Wrocławia na Warszawę (al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa).
9 listopada 2018
• Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
• Santander Bank Polska S.A. przejął bankowość detaliczną, <span lang=”en”private banking, bankowość biznesową (obsługa małych i średnich przedsiębiorstw) oraz DB Securities S.A. (obecnie Santander Securities S.A.)*

*Transakcja nie objęła Bankowości Inwestycyjnej i Korporacyjnej oraz Globalnej Bankowości Transakcyjnej, a także portfela walutowych produktów kredytowych zabezpieczonych hipoteką, które nadal obsługiwane są przez Deutsche Bank Polska S.A.

Integracja w jeden weekend

Po raz pierwszy na polskim rynku bankowym włączenie prawne, operacyjne i zmiana oznaczenia placówek odbyły się w jeden weekend. W ciągu 72 godzin bank przeprowadził migrację danych prawie 400 tys. klientów i ich produktów do systemów Santander Bank Polska oraz zmianę oznakowania 113 oddziałów. W projekt połączenia zaangażowanych było ponad 1900 osób z obu organizacji. Do banku dołączyło 2200 osób, w tym 1700 pracowników. Dzięki transakcji Santander Bank Polska umocnił pozycję jednej z największych instytucji finansowych w Polsce.

Proces integracji zrealizowano tak, aby Santander Bank Polska działał w pełni efektywnie i bez jakichkolwiek negatywnych skutków dla klientów. Przejęci klienci Deutsche Bank Polska zachowali dotychczasowe numery rachunków bankowych i warunki finansowe obsługi bankowej. W dniu włączenia otrzymali pełen dostęp do oferty produktów i usług Santander Bank Polska, w tym nowoczesne rozwiązania w zakresie bankowości internetowej oraz mobilnej. Od tego momentu bank funkcjonuje w oparciu o jednolity model biznesowy, wykorzystujący elementy modelu przejmowanej działalności oraz silne kompetencje Deutsche Bank Polska w obszarze bankowości prywatnej, obsłudze klienta zamożnego, współpracy z zewnętrznymi kanałami dystrybucji i oferty kredytowej kierowanej do wybranych segmentów rynku.

Przejęcie wydzielonej części Deutsche Bank Polska, z portfelem kredytowym w wysokości 18,8 mld zł. i depozytami klientów o wartości 13,0 mld zł., umocniło pozycję rynkową Santander Bank Polska, przyniosło synergie i oszczędności oraz wzbogaciło organizację.

 • 18,8

  mld zł.

  Wartość przejętego portfela kredytowego

 • 13

  mld zł.

  Wartość przejętych depozytów klientów

Przejęcie wydzielonej części Deutsche Bank Polska – podstawowe korzyści biznesowe i operacyjne:

 • wzbogacenie oferty produktowej,
 • zwiększenie bazy klientów i wolumenu biznesu banku,
 • rozwój sieci sprzedaży,
 • poprawa efektywności operacyjnej dzięki wykorzystaniu potencjału, wdrożeniu najlepszych praktyk banku przejmującego oraz realizacji korzyści skali,
 • wysoki wzrost wartości przy ograniczonym wpływie na współczynniki kapitałowe.
Korzyści dla dotychczasowych klientów Deutsche Bank Polska Korzyści dla dotychczasowych klientów Santander Bank Polska
Dostęp do:

 • jednej z największych sieci oddziałów w Polsce
 • innowacyjnych kanałów sprzedaży
 • bogatej oferty produktów i usług
Możliwość korzystania z:

 • szerokiej oferty bankowości prywatnej
 • unikalnej sieci agentów, pośredników i partnerów finansowych współpracujących z przejętym bankiem

Rebranding

Od 7 września 2018 roku Bank Zachodni WBK zmienił nazwę na Santander Bank Polska. Było to związane z rozwojem banku w strukturach Grupy Santander. Zmiana marki była idealną okazją do wzmocnienia pozycji rynkowej oraz polepszenia komunikacji na temat postępów w transformacji cyfrowej. Pojawiły się nowe rozwiązania, które sprawiły, że klienci jeszcze łatwiej i bardziej efektywnie mogą zarządzać finansami osobistymi oraz rozwijać własne firmy.

Co istotne, rebranding nie pociągał za sobą konieczności podejmowania jakichkolwiek działań przez klientów. Nie było potrzeby podpisywania żadnych aneksów, w mocy pozostały aktualne wówczas umowy, numery rachunków bankowych, terminy ważności kart oraz numery PIN.

Plany na 2019 rok:

 • rozwój oferty Bankowości Prywatnej

 • pełne wykorzystanie modelu dystrybucji w oparciu o kanały zewnętrzne, funkcjonujące dotychczas w Deutsche Bank Polska.

Rebranding w liczbach:

 • 673

  oddziałów i placówek partnerskich oznakowanych na nowo

 • 1730

  bankomatów i wpłatomatów z wymienionymi ekranami i oznakowaniem zewnętrznym

 • 29

  nowych wizerunków kart

 • 140

  zaktualizowanych systemów IT

 • 1837

  zmienionych regulacji i wzorów dokumentów dla klientów

Włączenie w 72 godziny:

 • 1900

  osób zaangażowanych w proces połączenia z obu organizacji

 • 1700

  nowych pracowników

 • 400

  tys.

  Blisko 400 tys. przeniesionych klientów

 • 60

  TB

  zmigrowanych danych

Rebranding był dla nas naturalnym, kolejnym krokiem po 8 latach naszej obecności w Grupie Santander oraz efektem realizacji globalnego projektu unowocześnienia marki we wszystkich krajach Grupy. Razem wzmacniamy silną pozycję naszej marki i dążymy do kreowania innowacyjnych trendów na rynku finansowym. Mamy ambicję być globalną platformą usługową oraz technologiczną i efektywnie konkurować na szeroko zdefiniowanym rynku.

Artur Sikora, dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu Santander Bank Polska