Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Sprawność działania

W dzisiejszych czasach kluczowe znaczenie dla klientów oraz instytucji ma sprawność działania. Wdrażamy kolejne rozwiązania nie tylko po to, by nadążyć za potrzebami klientów, ale przede wszystkim po to, aby te potrzeby wyprzedzić.

Transformacja Agile

Prace nad wdrożeniem nowego systemu pracy – opartego na tzw. zwinnych metodach współpracy (z ang. Agile) – Santander Bank Polska rozpoczął w 2017 roku, a w 2018 roku je kontynuował.

Model pracy Agile oznacza działanie w małych interdyscyplinarnych zespołach będących blisko klienta i potrafiących szybko i efektywnie wdrażać nowe rozwiązania. Dzięki temu skraca się czas wprowadzania produktów na rynek, szybciej znajdowane są i testowane nowe innowacyjne rozwiązania, a klienci są bardziej zadowoleni.

Główne zasady Agile:

 • Ludzie i interakcje są ważniejsze od procesów oraz narzędzi

 • Działające oprogramowanie jest ważniejsze od szczegółowej dokumentacji

 • Współpraca z klientem jest ważniejsza od negocjacji umów

 • Reagowanie na zmiany jest ważniejsze od realizacji założonego planu

Tak działają Agile’owe zespoły

 

 • Krótkie odcinki zamiast długich dystansów. Prace realizowane są w sposób przyrostowy – zamiast długofalowych cyklów zostają podzielone na krótkie, łatwe do zmodyfikowania moduły.
 • Lista priorytetów zamiast sztywnego planu. Harmonogram działań zostaje zastąpiony listą zadań niezbędnych do realizacji prac w określonym czasie. Zespół nadaje zadaniom priorytety i elastycznie nimi zarządza tak, aby adaptować swoje działania do aktualnych wymagań procesu.
 • Regularna prezentacja wyników. Po zakończeniu każdego z modułów, efekt prac zespołu jest omawiany z biznesem lub klientami testującymi rozwiązanie. Wnioski ze spotkań pozwalają wprowadzić poprawki, kształtować zakres zadań na kolejnych odcinkach i harmonizować prace między zespołami.

Wdrożenie metody pracy Agile pozwoli nam już dziś znajdować odpowiedzi na przyszłe potrzeby naszych klientów – innowacyjne produkty i usługi finansowe dopasowane do ich wymagań.

Zmieniając organizację na Agile, chcemy:

 • skrócić czas realizacji i wdrażania nowych produktów na rynek,

 • zwiększyć satysfakcję naszych klientów,

 • usprawnić współpracę między działami – biznesem i IT,

 • stworzyć więcej możliwości rozwoju pracownikom,

 • poszerzyć ofertę wartościowych narzędzi finansowych,

 • zwiększyć wyniki finansowe.

Aby pracować wspólnie nad rozwojem w metodzie Agile, zorganizowaliśmy się w nowe jednostki:

Tribe’y
Większe jednostki zbudowane z Chapterów i Squadów realizujące cele biznesowe banku
Squady
Kilkuosobowe interdyscyplinarne zespoły realizujące konkretny cel
Chaptery
Jednostki skupiające ekspertów o podobnej specjalizacji z różnych Squadów

Efektem pracy Agile jest szereg innowacyjnych rozwiązań m.in.: mobilny podpis, decyzja kredytowa w internecie, interaktywna taryfa opłat i prowizji, współdzielony wniosek kredytowy z doradca online (co-browsing),  czy przebudowa sekcji „Obsługa Klienta” w Santander Internet.

Czy wiesz, że…?

Na metodach Agile bazowały Google, Netflix, Spotify – marki, które wypracowały przełomowe rozwiązania dla klientów.

Jedną z kluczowych przesłanek przemawiających za wdrożeniem metodologii Agile w Santander Bank Polska jest Klient. Dzięki niej dokładniej wsłuchujemy się w głos klienta, a jego potrzeby i oczekiwania wyznaczają kierunek naszych działań. Pracując zwinnie… działamy zwinnie – zależy nam na szybszym dostarczaniu wartościowych rozwiązań dla klientów. Agile wspiera również rozwój pracowników i ich indywidualną przedsiębiorczość; wspiera współpracę, kreatywne myślenie i sprawne działanie na rzecz wspólnego celu.

Dzięki wdrożeniu Agile’a jesteśmy w stanie dostarczać klientom częściej nowe rozwiązania, które dopasowane są do ich potrzeb i oczekiwań. Na przykład, wdrożyliśmy nowe produkty – nową stronę www.santander.pl, język ukraiński i rosyjski w  Santander mobile i Santander internet; w ramach upraszczania procesów wdrożyliśmy dla wszystkich klientów banku nowy proces udzielania kredytu gotówkowego, nowy proces kredytowy dla klientów MŚP czy otwarcia konta poza oddziałem dla nierezydentów.

Arkadiusz Przybył, Wiceprezes Zarządu Pion Bankowości Detalicznej