Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Generalny kodeks postępowania

Etyka i przeciwdziałanie korupcji

  • [103-1, 103-2, 103-3] dla aspektu: etyka i przeciwdziałanie korupcji dla aspektu: etyka i przeciwdziałanie korupcji

    Przejdź do listy GRI

Drogowskazem wszelkich naszych działań są wartości i Generalny Kodeks Postępowania. Uważamy jednak, że do budowania kultury opartej na etyce nie wystarczą idee. Dlatego dbamy o edukację oraz podejmujemy szereg inicjatyw mających za zadanie poszerzanie wiedzy pracowników na temat etyki. Umożliwiamy też zgłaszanie naruszeń naszych zasad postępowania i wyciągamy konsekwencje wobec osób, które naruszeń dokonały.

GRI:
  • [102-16] Wartości, normy, zasady postępowania Wartości, normy, zasady postępowania

    Przejdź do listy GRI

Podstawowymi normami zachowań w codziennej działalności naszej organizacji, wynikającymi z naszych wartości, są: uczciwość, rzetelność i szczerość.

Generalny Kodeks Postępowania

Przywiązujemy dużą wagę do utrzymywania wysokich standardów etycznych w relacjach z akcjonariuszami, klientami i pracownikami. Nadrzędnym dokumentem wyznaczającym standardy działania oraz promującym postawy i sposób postępowania pracowników Grupy Santander jest Generalny Kodeks Postępowania (dalej: Kodeks). Kodeks jest oparty na wartościach Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie i stanowi zbiór zasad obowiązujących wszystkich pracowników naszego banku niezależnie od pełnionych przez nich funkcji.

Wartości etyczne, na których opiera się Kodeks Postępowania Grupy
Równe szanse dla wszystkich
Szacunek dla innych
Równowaga między życiem osobistym i zawodowym
Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
Ochrona środowiska i odpowiedzialność społeczna
Prawa zbiorowe pracowników
Postawy promowane wśród pracowników
Przestrzeganie prawa, regulacji wewnętrznych i zewnętrznych, zasad etyki i odpowiedzialności społecznej
Zakaz konkurencji
Odpowiedzialność (profesjonalizm)
Zaangażowanie (działanie w dobrze pojętym interesie Banku/ Grupy)

Kodeks został znowelizowany pod koniec 2018 roku. Zmienione treści dotyczą m.in.:

  • zasad zatrudniania osób zajmujących stanowiska publiczne,
  • ochrony środowiska oraz przestrzegania polityki w zakresie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej,
  • przeformułowania Komisji Etyki Biznesu na Radę Etyki Biznesu.

 

 

Generalny Kodeks Postępowania w formie pdf