Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wstęp

W Santander Bank Polska odpowiedzialność to nie działalność dodatkowa – to nasze podejście do zarządzania. Rozumiejąc rolę i znaczenie banków dla klientów, gospodarki i społeczeństwa, szczególną wagę przykładamy do odpowiedzialnej sprzedaży i przeciwdziałania missellingowi.

Zarządzamy zgodnie z Principles for Responsible Banking. Dbamy o uczciwe i przejrzyste relacje z klientami, pozytywny wkład w życie społeczności oraz prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska, a jednocześnie dobrą kondycję i stabilność finansową.

Odpowiedzialne zarządzanie

Principles for Responsible Banking (dalej: PRB, Zasady odpowiedzialnej bankowości) to sześć zasad, które wyznaczają ramy odpowiedzialnego zarządzania w bankowości. Celem ich opracowania było nie tylko określenie, co oznacza być odpowiedzialnym bankiem, ale też ustanowienie globalnego standardu odpowiedzialności w branży. Zasady, przedstawione do konsultacji 10 lat po kryzysie finansowym, mają zapewnić ramy, dzięki którym banki będą mogły dostosować swoje strategie, ale też produkty i praktyki biznesowe adekwatnie do globalnych wyzwań społeczno-środowiskowych.

Zasady zostały zaproponowane przez UNEP FI – Inicjatywę ds. finansów Programu Narodów Zjednoczonych ds. środowiska – w listopadzie 2018 roku i wypracowane w zamkniętym procesie. W ich tworzeniu uczestniczyło 28 banków z całego świata oraz 12 organizacji pozarządowych.

Zasady odpowiedzialnej bankowości

Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład do zaspokajania potrzeb jednostek oraz osiągania celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.

Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.

Będziemy odpowiedzialnie współpracowali z naszymi klientami biznesowymi oraz indywidualnymi, zachęcając ich do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i umożliwiając działalność gospodarczą, która tworzy wspólny dobrobyt dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.

Będziemy aktywnie i odpowiedzialnie konsultowali się, angażowali i współpracowali z interesariuszami, aby osiągać cele istotne dla społeczeństwa.

Będziemy realizowali nasze zobowiązanie do przestrzegania niniejszych zasad poprzez skuteczne zarządzanie i kulturę odpowiedzialnej bankowości. Wykażemy ambicję
i odpowiedzialność poprzez publiczne wyznaczanie celów w obszarach, w których mamy największy wpływ.

Będziemy dokonywali okresowego przeglądu wdrażania zasad. Będziemy transparentni w kwestii naszego wpływu na otoczenie, rozliczając się z pozytywnych i negatywnych skutków działalności i naszego wkładu w realizację celów istotnych dla społeczeństwa.

Projekt PRB dotychczas poparło 49 banków, ale ostateczna wersja zasad nie została jeszcze przyjęta. Od listopada 2018  roku do 31 maja 2019 ustalono sześciomiesięczny okres konsultacji dokumentu, do którego UNEP FI zaprosił banki, inwestorów, organy regulacyjne oraz społeczeństwo. Sfinansowane zasady odpowiedzialnej bankowości zostaną ogłoszone we wrześniu 2019 roku na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku.