Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wynagradzanie

GRI:
 • [GRI 102-35] Polityki wynagradzania pracowników Polityki wynagradzania pracowników

  Przejdź do listy GRI
 • [103-1, 103-2, 103-3] dla aspektu: Zatrudnienie, wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe, bezpieczeństwo dla aspektu: Zatrudnienie, wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe, bezpieczeństwo

  Przejdź do listy GRI

Zasady wynagradzania pracowników Santander Bank Polska reguluje Polityka wynagrodzeń obowiązująca wszystkich pracowników Banku. Polityka definiuje zasady ustalania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia oraz kryteria wypłaty zmiennych wynagrodzeń i pozostałych elementów. Taka konstrukcja systemu wynagrodzeń pozwala Santander Bank Polska pozyskać i utrzymać najlepiej wykwalifikowanych pracowników w sektorze finansowym.

 

 • Polityka wynagrodzeń Santander Bank Polska wyklucza różnicowanie wynagrodzeń według płci. W naszej organizacji nie ma akceptacji dla dyskryminacji płacowej. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach są porównywalne.

wynagrodzenie zasadnicze + wynagrodzenie zmienne = całkowite wynagrodzenie pracownika

Struktura wynagrodzenia całkowitego w Banku jest zgodna z praktyką rynkową, a wysokość wynagrodzeń odpowiada poziomowi oferowanemu w sektorze bankowym.

Pracownicy otrzymują również świadczenia dodatkowe dopasowane do swoich potrzeb, m.in.: opiekę medyczną oraz system kafeteryjny zapewniający dostęp do szerokiego wachlarza świadczeń kulturalnych, sportowych i turystycznych. Więcej o świadczeniach dodatkowych zapewnianych pracownikom etatowym można przeczytać tutaj.

Okresowo weryfikujemy system wynagrodzeń w oparciu o raporty płacowe wiodących firm doradczych oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego. W II kwartale 2018 roku został przeprowadzony kompleksowy przegląd wynagrodzeń zasadniczych w relacji do rynku, który zakończył się regulacją wynagrodzeń w Banku. Ponadto, w 2018 r. Polityka wynagrodzeń została dostosowana do wymogów Wytycznych dotyczących zarządzania ekspozycjami nieobsługiwanymi i restrukturyzowanymi  (EBA/GL/2016/06 i 13/12/2016) w zakresie wynagrodzeń związanych ze sprzedażą i dystrybucją detalicznych produktów i usług bankowych.

GRI:
 • [GRI 202-1] Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej

  Przejdź do listy GRI

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników na najniższym szczeblu

Procent płacy minimalnej

Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej w 2018 roku
Kobiety Mężczyźni
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników na najniższym szczeblu 3 204 3 008
Procent płacy minimalnej 153% 143%
GRI:
 • [GRI 405-2] Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska

  Przejdź do listy GRI
Średnie wynagrodzenie podstawowe kobiet wg kategorii zatrudnienia Średnie wynagrodzenie podstawowe mężczyzn wg kategorii zatrudnienia Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet do podstawowego wynagrodzenia mężczyzn
stolica: kierownictwo wyższego szczebla 26 807 35 365 76%
stolica: kierownictwo średniego szczebla 12 734 15 858 80%
stolica: pozostali pracownicy 6 681 9 465 71%
Aglomeracje: kierownictwo wyższego szczebla 20 282 24 656 82%
Aglomeracje: kierownictwo średniego szczebla 10 151 11 960 85%
Aglomeracje: pozostali pracownicy 5 414 7 241 75%
Duże miasta: kierownictwo wyższego szczebla 16 916 19 234 88%
Duże miasta: kierownictwo średniego szczebla 8 133 9 848 83%
Duże miasta: pozostali pracownicy 4 398 5 477 80%
Pozostałe: kierownictwo wyższego szczebla 18 133 15 892 114%
Pozostałe: kierownictwo średniego szczebla 8 326 9 626 86%
Pozostałe: pozostali pracownicy 4 115 4 834 85%

* Z kategorii ,,kierownictwo wyższego szczebla” wyłączono członków Zarządu.