Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Nasze plany na 2019 rok

Klient indywidualny:

 • Zwiększenie liczby samodzielnych klientów.
 • Zapewnienie najwyższych standardów obsługi.
 • Budowanie doskonałego doświadczenia użytkowników i ułatwianie im życia.
 • Udostępnianie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
 • Dalszy rozwój związany z biometrią.
 • Optymalizacja procesów oraz budowanie centrów kompetencji w naszym Multikanałowym Centrum Komunikacji.
 • Coraz więcej procesów end-to-end (E2E).
 • Zapewnienie obsługi posprzedażowej i doskonalenie procesów sprzedażowych.
 • Stała dbałość o bezpieczeństwo.
 • Dalszy rozwój płatności mobilnych.
 • Rozwój sprzedaży i dbanie o spójność.
 • Wprowadzanie wszelkich udogodnień zgodnie z oczekiwaniami klientów.
 • Sprawne włączenie obsługi przejętych kredytów z byłego Deutsche Banku.
 • Wdrożenie ww. kredytów w standardy monitoringu i restrukturyzacji banku Santander.
 • Kontynuowanie strategii indywidualnego podejścia do każdego klienta z problemami w spłacie przez przydzielonego opiekuna, który dostosowuje elastycznie propozycje restrukturyzacji do aktualnej konkretnej sytuacji klienta.
 • Sprawne wdrożenie rozwiązań wynikających ze zmiany ustawy o wsparciu kredytobiorców.

Klient MŚP:

 • Uruchomienie zautomatyzowanego procesu kredytowego dla klientów MŚP Smart Loans, który skróci proces kredytowy, poprawi ergonomię oraz elastyczność. Produkty kredytowe będą jeszcze bardziej atrakcyjne i proste, a wnioskowanie stanie się dużo szybsze i przyjemniejsze dla klienta.
 • Wdrożenie usługi AIS i PIS. W III kwartale 2019 roku planujemy udostępnić naszym klientom usługę dostępu do informacji o rachunkach z innych banków (AIS) oraz usługę inicjowania płatności (PIS). Korzystanie z usług będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do rachunków dostępnych za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej. Oznacza to, że klient będzie mógł zobaczyć swoje rachunki płatnicze, tj. złotowe i walutowe, oszczędnościowe oraz rachunek karty kredytowej z innych banków w bankowości internetowej i mobilnej Santander Bank Polska, a także robić przelewy z wybranego rachunku innego banku.
 • Wprowadzenie silnego uwierzytelnienia klienta. Zmiany związane z PSD2 nakładają na bank obowiązek tzw. silnego uwierzytelniania klienta (SCA, ang. Strong Customer Authentication), co powoduje, że w trakcie logowania klient będzie proszony o dodatkowe potwierdzenie tożsamości smsKodem, tokenem, mobilnym podpisem lub zaufanym urządzeniem.

Klient Pionu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej:

Dalszy Rozwój Programu Rozwoju Eksportu. Kontynuacja wydarzeń, szczególnie dotyczących kluczowych dla banku sektorów, a także rozwój działań w korytarzach niemieckim, hiszpańskim, brytyjskim oraz chińskim. Dodatkowo bank zamierza zmodyfikować formułę wydarzeń – tak, aby wydarzenia w ramach PRE były atrakcyjne nie tylko dla polskich eksporterów, ale również dla potencjalnych zagranicznych inwestorów planujących rozpocząć działalność w Polsce. Ze zdobytej wiedzy wynika, że interesujące byłyby następujące tematy i działania:

 • Praktyczna pomoc w znalezieniu kontrahentów biznesowych;
 • Ochrona i ubezpieczenie transakcji;
 • Warsztaty dedykowane poszczególnym branżom;
 • Wsparcie instytucjonalne ze strony rządu;
 • Pozyskiwanie doświadczeń biznesowych innych firm;
 • Informacje o rynkach zagranicznych, pomoc w rozpoznaniu i wsparcie lokalne;
 • Eksport usług;
 • Pomoc w zdobywaniu certyfikacji i patentów.

Klient Pionu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej:

 • Poprawa doświadczeń klientów poprzez rozwój rozwiązań digital, m.in. w obszarze Kantor Santander oraz w obszarze zarządzania przepływami gotówkowymi.
 • Rozwój obszaru kredytów konsorcjalnych, biznesu pozaodsetkowego oraz dystrybucji aktywów.
 • Implementacja i wdrożenie strategicznych inicjatyw.
Czy wiesz, że…?
 • W 2018 roku nasz wskaźnik NPS dla klienta indywidualnego wzrósł o 3 punkty proc. w porównaniu do roku poprzedniego.
 • Zbieramy w trybie ciągłym informacje zwrotne od ponad 10 tys. klientów miesięcznie w ramach 20 modułów badań.
 • Już 1,5 mln klientów posiada Konto Jakie Chcę.