Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wprowadzenie

Jesteśmy przekonani, że o sile naszej organizacji stanowią pracownicy. Dbamy o rozwój zatrudnionych w Santander Bank Polska, bo wiemy, że to nasza najlepsza inwestycja. Tworzymy przyjazne środowisko pracy. Cenimy różnorodność, która pozwala optymalnie wykorzystać możliwości i potencjał zatrudnionych. Szanujemy naszych pracowników i chcemy, żeby czuli się u nas dobrze. W trosce o ich zdrowie nie tylko dbamy o bezpieczeństwo, ale też zachęcamy do zdrowego trybu życia. Prowadzimy odpowiedzialną politykę zatrudnienia. Odpowiedzialność pracodawcy wobec pracownika oznacza dla nas odpowiedzialność od momentu rekrutacji do rozstania się.

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska:*

Zatrudnienie w Santander Bank Polska:*

* Stan na 31 grudnia 2018 r.

W konsekwencji nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. zatrudnienie w Banku wzrosło odpowiednio o: 8,5% r/r. W ujęciu porównywalnym, tj. po wyłączeniu kadr przejętego banku w liczbie 1 513 etatów i spółki inwestycyjnej w liczbie 16 etatów, zatrudnienie w Banku zmniejszyło się o 5,0% r/r etatów.

Spadek porównywalnego zatrudnienia wynika z transformacji modelu biznesowego Santander Bank Polska, zwłaszcza digitalizacji i zwiększania udziału zdalnych kanałów dystrybucji w sprzedaży i obsłudze klientów. Przekłada się to na ograniczanie obsady kadrowej w sieci oddziałów Banku z jednoczesnym wzmacnianiem obszarów wsparcia biznesu.  Transformacja odbywa się przy maksymalnym wykorzystaniu naturalnej fluktuacji pracowników i z uwzględnieniem aktualnych potrzeb biznesowych oraz uwarunkowań rynkowych.

GRI:
 • [GRI 102-8] Informacje dotyczące pracowników i współpracowników Informacje dotyczące pracowników i współpracowników

  Przejdź do listy GRI

Łączna liczba pracowników w podziale na płeć

(w przeliczeniu na etaty)

 

Łączna liczba pracowników w podziale na płeć

(w przeliczeniu na osoby)

Informacje dot. pracowników i współpracowników wg typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu oraz płci w 2018 roku
Łączna liczba pracowników na koniec 2018 roku 12641
Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na etaty) w podziale na płeć
Kobiety 8 704,91
Mężczyźni 3 548,11
Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć
Kobiety 8 931
Mężczyźni 3 710

Liczba pracowników w podziale na wymiar etatu:

(w przeliczeniu na osoby)

Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wymiar etatu 
Pełny etat 12 068
Kobiety 8 558
Mężczyźni 3 510
Niepełny etat 573
Kobiety 373
Mężczyźni 200
Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wymiar etatu i na regiony
Pełny etat
Stolica
2278
Aglomeracje 4975
Duże Miasta 2205
Pozostałe 2610
Niepełny etat
Stolica 173
Aglomeracje 289
Duże Miasta 82
Pozostałe 29

Liczba pracowników w podziale na czas zatrudnienia:

(w przeliczeniu na osoby)

Liczba pracowników i współpracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na czas zatrudnienia
Czas określony (łącznie) 1 559
Kobiety 1 053
Mężczyźni 506
Czas nieokreślony (łącznie) 11 082
Kobiety 7 878
Mężczyźni 3 204

Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umów innych niż umowy o pracę w podziale na:

(w przeliczeniu na osoby)

Liczba pracowników i współpracowników zatrudnionych na podstawie umów innych niż umowy o pracę (w przeliczeniu na osoby) w podziale na:
Zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia (łącznie) 704
Kobiety 483
Mężczyźni 221
Zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło (łącznie) 2
Kobiety 2
Mężczyźni 0

Liczba pracowników w podziale na miejsce pracy:

Liczba pracowników i współpracowników w podziale na miejsce pracy:
Centrum Wsparcia Biznesu 6 411
Kobiety 3 868
Mężczyźni 2 543
Bankowość oddziały 6 230
Kobiety 5 063
Mężczyźni 1 167
GRI:
 • [GRI 401-1] Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania

  Przejdź do listy GRI

Liczba pracowników na koniec 2018 roku

Liczba pracowników na koniec 2018 roku 12 641
w tym kobiet: 8931
w tym mężczyzn: 3710

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników w 2018 roku, w podziale na płeć:

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć: 
Liczba nowo zatrudnionych pracowników: 1783
w tym kobiet: 1105
w tym mężczyzn: 678
Udział nowo zatrudnionych pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na płeć: 14%
w tym kobiet: 9%
w tym mężczyzn: 5%
Udział nowo zatrudnionych kobiet w łącznej liczbie nowozatrudnionych pracowników: 62%
Udział nowo zatrudnionych mężczyzn w łącznej liczbie nowozatrudnionych pracowników: 38%

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników w 2018 roku, w podziale na grupy wiekowe:

(w przeliczeniu na osoby)

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na grupy wiekowe
Liczba pracowników <30 2203
Liczba pracowników 30-50 8957
Liczba pracowników >50 1481
Liczba nowo zatrudnionych pracowników w wieku <30 911
Liczba nowo zatrudnionych pracowników w wieku 30-50 840
Liczba nowo zatrudnionych pracowników w wieku >50 32
Udział nowo zatrudnionych pracowników <30 w łącznej liczbie pracowników 7%
Udział nowo zatrudnionych pracowników 30-50 w łącznej liczbie pracowników 7%
Udział nowo zatrudnionych pracowników >50 w łącznej liczbie pracowników 0%
Udział nowo zatrudnionych pracowników <30 w łącznej liczbie nowozatrudnionych pracowników 51%
Udział nowo zatrudnionych pracowników 30-50 w łącznej liczbie nowozatrudnionych pracowników 47%
Udział nowo zatrudnionych pracowników >50 w łącznej liczbie nowozatrudnionych pracowników 2%
Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników w 2018 roku (w przeliczeniu na osoby), w podziale na lokalizację:
Pełny etat
Stolica 287
Aglomeracje 644
Duże Miasta 265
Pozostałe 328
Niepełny etat
Stolica 56
Aglomeracje 200
Duże Miasta 2
Pozostałe 1

Łączna liczba odejść pracowników w podziale na płeć:

(w przeliczeniu na osoby)

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć
Liczba pracowników ogółem: 12641
w tym kobiet: 8931
w tym mężczyzn: 3710
Liczba odejść pracowników: 2340
w tym kobiet: 1617
w tym mężczyzn: 723
Udział odejść pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na płeć: 19%
w tym kobiet: 13%
w tym mężczyzn: 6%
Udział odejść kobiet w łącznej liczbie odejść pracowników: 69%
Udział odejść mężczyzn w łącznej liczbie odejść pracowników: 31%

Łączna liczba odejść pracowników w podziale na kategorie wiekowe:

(w przeliczeniu na osoby)

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na kategorie wiekowe
Liczba pracowników <30 2203
Liczba pracowników 30-50 8957
Liczba pracowników >50 1481
Liczba odejść pracowników w wieku <30 675
Liczba odejść pracowników w wieku 30-50 1375
Liczba odejść pracowników w wieku >50 290
Udział odejść pracowników <30 w łącznej liczbie pracowników w danej grupie wiekowej 31%
Udział odejść pracowników 30-50 w łącznej liczbie pracowników w danej grupie wiekowej 15%
Udział odejść pracowników >50 w łącznej liczbie pracowników w danej grupie wiekowej 20%
Udział odejść pracowników <30 w łącznej liczbie odejść pracowników 29%
Udział odejść pracowników 30-50 w łącznej liczbie odejść pracowników 59%
Udział odejść pracowników >50 w łącznej liczbie odejść pracowników 12%

10 stycznia 2019 r. Zarząd Santander Bank Polska S.A. podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, a 31 stycznia 2019 r. zawarł porozumienie określające zasady zwolnień grupowych ze wszystkimi organizacjami związkowymi działającymi w Banku.

Zamiarem Zarządu Banku jest przeprowadzenie zwolnień maks. 1400 pracowników Banku (ok. 11% wszystkich zatrudnionych 31 grudnia 2018 r.) w okresie od lutego do 31 grudnia 2019 r. Wysokość kosztów redukcji szacowana jest na 70-90 mln zł.

Program Wsparcia dla Pracowników objętych zwolnieniami grupowymi

Jako organizacja odpowiedzialna społecznie staramy się jak najlepiej przygotować naszych pracowników do procesu zwolnień grupowych. W tym celu przygotowaliśmy kompleksowy Program Wsparcia dla Pracowników objętych zwolnieniami grupowymi. Program składa się z uzupełniających się wzajemnie filarów wsparcia, obejmujących warsztaty i szkolenia dotyczące pięciu obszarów tematycznych.

Program Wsparcia dla Pracowników:

 • poszukiwanie nowego miejsca zatrudnienia,

 • budowanie własnej marki jako kandydata,

 • wykorzystywanie nowoczesnych kanałów rekrutacji,

 • networking,

 • rozwijanie i wzmacnianie kompetencji pracowników.

Prowadzimy także inne działania wspierające pracowników:

 • Współpraca z Urzędami Pracy polegająca na organizacji spotkań informacyjnych dla pracowników;
 • Organizacja spotkań z wybranymi firmami z lokalnych rynków potencjalnie zainteresowanych pracownikami objętymi zwolnieniami grupowymi;
 • Rozwój kompetencji osób objętych programem poprzez udostępnienie platformy do nauki języków obcych, a także kursów w zakresie kompetencji twardych biznesowych;
 • Konsultacje psychologiczne dla pracowników czujący potrzebę wsparcia emocjonalnego.