Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Polityka Santander Bank Polska dotycząca zmian klimatycznych

GRI:
 • [GRI 103-1] dla aspektu: Zielone finanse dla aspektu: Zielone finanse

  Przejdź do listy GRI
 • [GRI 103-2] dla aspektu: Zielone finanse dla aspektu: Zielone finanse

  Przejdź do listy GRI
 • [GRI 103-3] dla aspektu: Zielone finanse dla aspektu: Zielone finanse

  Przejdź do listy GRI
 • [GRI 103-1] dla aspektu: wpływ na środowisko: zasoby, surowce, emisje dla aspektu: wpływ na środowisko: zasoby, surowce, emisje

  Przejdź do listy GRI
 • [GRI 103-2] dla aspektu: wpływ na środowisko: zasoby, surowce, emisje dla aspektu: wpływ na środowisko: zasoby, surowce, emisje

  Przejdź do listy GRI
 • [GRI 103-3] dla aspektu: wpływ na środowisko: zasoby, surowce, emisje dla aspektu: wpływ na środowisko: zasoby, surowce, emisje

  Przejdź do listy GRI

Postrzegamy zmiany klimatyczne jako wyzwanie dla każdego. Dlatego chcemy włączyć się w przeciwdziałanie im tam, gdzie mamy największy wpływ – poprzez nasze produkty i usługi. Do osiągnięcia sukcesu na tym polu niezbędne jest wdrożenie działań w całym łańcuch wartości. Z tego powodu zachęcamy pracowników i klientów do zmian postaw na prośrodowiskowe, a także włączamy kryteria środowiskowe w nasze procesy zakupowe.

„Polityka Santander Bank Polska dotycząca zmian klimatycznych” jest obowiązującym w całej Grupie Kapitałowej dokumentem określającym działania oraz inicjatywy wspierające ochronę środowiska oraz niwelujące skutki zmian klimatycznych.

Działania objęte polityką Santander Bank Polska dotyczą zmian klimatycznych:

 • działalność finansowa,
 • kontrola zużycia zasobów oraz poziom emisji we wszystkich obiektach Banku,
 • pozostałe działania mające na celu ochronę środowiska, m.in. szerzenie świadomości wśród pracowników oraz w łańcuchu dostaw poprzez działania kierowane do dostawców, oraz poprzez zasady doboru produktów i usług.

W zakresie usług finansowych polityka dotycząca zmian klimatycznych jest realizowana poprzez finansowanie i wspieranie projektów w zakresie:

 • energii odnawialnej

 • efektywności energetycznej

 • pojazdów elektrycznych, hybrydowych oraz niskoemisyjnych

 • infrastruktury wykorzystywanej do zarządzania zasobami wodnymi oraz odpadami

 • produktów i usług dla sektora zrównoważonego budownictwa

 • działalności na rynku handlu emisjami gazów cieplarnianych

 • produktów dla branży rolnej oraz hodowli zwierząt (obejmujących takie ryzyka, jak niekorzystne warunki pogodowe oraz inne ryzyka naturalne)

 • odpowiedzialnych inwestycji

Polityki sektorowe

Uzupełnieniem „Polityki Santander Bank Polska dotyczącej zmian klimatycznych” są polityki sektorowe dotyczące finansowania projektów i klientów z tzw. sektorów wrażliwych. Są to:

 • Polityka sektora energetycznego;
 • Polityka soft commodities;
 • Polityka dotycząca sektora obronnego;
 • Polityka dotycząca sektora górniczego i metalurgii – obowiązuje od czerwca 2019

Nasza organizacja respektuje międzynarodowe dobre praktyki i wytyczne dotyczące kwestii społecznych i środowiskowych – szczególnie Zasady Równikowe (Equator Principles). Zasady te wyznaczają wytyczne dla oceny ryzyka środowiskowego i społecznego w finansowanych projektach. Dotychczas zostały podpisane przez 96 instytucji finansowych z całego świata.