Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Odpowiedzialny łańcuch dostaw

GRI:
 • [102-9] Łańcuch dostaw organizacji Łańcuch dostaw organizacji

  Przejdź do listy GRI
 • [Wskaźnik własny 14] Liczba dostawców, z którymi współpracuje bank w skali raportowanego roku Liczba dostawców, z którymi współpracuje bank w skali raportowanego roku

  Przejdź do listy GRI
 • [Wskaźnik własny 13] Liczba procesów zakupowych zrealizowanych w skali roku przez Biuro Zakupów Liczba procesów zakupowych zrealizowanych w skali roku przez Biuro Zakupów

  Przejdź do listy GRI

Dostawcy w 2018 roku

 • 1258

  dostawców z obrotami przekraczającymi rocznie 50 tys. zł, w tym 1051 dostawców podlegających kwalifikacji.

 • 423

  procesy zakupowe.

 • 95%

  dostawców banku to firmy polskie lub zagraniczne, ale z siedzibą lub oddziałem zarejestrowanym w Polsce.

Zasady współpracy z dostawcami

GRI:
 • [103-1, 103-2, 103-3] aspekt: praktyki zakupowe i współpraca z dostawcami aspekt: praktyki zakupowe i współpraca z dostawcami

  Przejdź do listy GRI

Proces doboru dostawców oraz zasady współpracy z nimi zostały uregulowane w Banku odpowiednimi politykami i procedurami. W procesie wyboru dostawcy zastosowanie mają:

 • Polityka zakupowa Santander Bank Polska S.A.

 • Procedura wyboru dostawcy Santander Bank Polska S.A.

W procesie zarządzania dostawcami obowiązują zapisy dokumentów:

 • Polityka Współpracy z Dostawcami w Santander Bank Polska S.A.

 • Procedura Zarządzania Dostawcami w Santander Bank Polska S.A.

Proces zarządzania dostawcami jest dostosowany do międzynarodowych standardów Grupy Santander. W praktyce oznacza to zarówno stosowanie odpowiednich polityk i procedur, jak i objęcie wszystkich oferentów biorących udział w procesach zakupowym oraz kwalifikacji dostawców jednolitymi zasadami wyboru.

Proces zarządzania dostawcami jest rozwijany i dostosowywany do ciągle zmieniających się realiów biznesowych i społecznych. W II połowie 2018 roku rozpoczęły się prace nad kolejnymi zmianami w procesie. Powstał portal dla dostawców banku, który ma przyspieszać kontakty z dostawcami oraz przebieg wymaganych procesów. W pierwszym etapie został uruchomiony proces kwalifikacji dostawców. Kolejne prace skupiły się na dwóch modułach:

 • zakupowym,
 • zamówień u dostawców.

Równolegle z wprowadzanymi rozwiązaniami technologicznymi zostały rozpoczęte prace nad zmianami w wyżej wymienionych politykach i procedurach.

1. Do procesów zakupowych bank możliwie często (w zależności od zakupu) zaprasza nowych dostawców.

2. Nowo podpisywane umowy z naszymi dostawcami zawierają obowiązkowe klauzule CSR-owe. Zobowiązują one dostawców do przestrzegania 10 zasad Global Compact ustanowionych na posiedzeniu ONZ w Davos w styczniu 1999 roku.

3. Każdy zakup o wartości przekraczającej 50 tys. zł jest objęty Polityką Zakupową Banku. Dostawca produktu lub usługi w takim procesie ma obowiązek załączenia do swojej oferty wypełnionej ankiety CSR dotyczącej odpowiedzialności społecznej, spełniania kryteriów dotyczących praktyk w zakresie zatrudnienia oraz respektowania praw człowieka, a także spełniania kryteriów środowiskowych (wpływ towarów i usług na środowisko naturalne). Poziom odpowiedzialności społecznej dostawców – oceniany na podstawie wypełnionej ankiety CSR – jest brany pod uwagę przy ocenie ofert i wyborze dostawcy banku.

4. Każdy dostawca banku z obrotami powyżej 1 mln zł (pod uwagę brane są obroty za poprzedni rok) na początku procesu kwalifikacji ma ustalany biling limit – limit płatności – w celu weryfikacji, czy nie uzależnia się za bardzo od banku i czy dywersyfikuje źródła swoich przychodów. Dostawcy podlegający kwalifikacji oraz świadczący usługi krytyczne z punktu widzenia banku są pytani o prowadzenie działań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Ich odpowiedzi są brane pod uwagę przy ostatecznej akceptacji współpracy z dostawcą. Przy porównywalnej merytorycznej ocenie ofert dostawców poziom odpowiedzialności społecznej dostawcy może mieć ostateczny wpływ na wybór dostawcy.

 

 • Dzięki wymogowi wypełnienia ankiety CSR, przez wszystkich dostawców zaproszonych do procesów zakupowych banku, wiele firm dopiero zapoznaje się z tematyką odpowiedzialności społecznej. Oznacza to, że ankietyzacja wywołuje efekt edukacyjny.

GRI:
 • [308-1] Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych

  Przejdź do listy GRI
 • [414-1] Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani weryfikacji pod kątem praktyk w zakresie zatrudnienia oraz przestrzegania praw człowieka Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani weryfikacji pod kątem praktyk w zakresie zatrudnienia oraz przestrzegania praw człowieka

  Przejdź do listy GRI

W procesach zakupowych pod uwagę brani są tylko Ci oferenci, którzy terminowo dostarczą pełne oferty. Ankieta CSR jest częścią oferty, zatem jej brak dyskwalifikuje oferenta na kolejnym etapie procesu zakupowego.

W 2018 roku Biuro Zakupów banku zrealizowało 423 procesy zakupowe. W każdym z nich składanych było po kilka, a czasem nawet kilkanaście ofert, a wraz z nimi – ankiet CSR. Bank nie dysponuje danymi dotyczącymi liczby wszystkich ofert złożonych w procesach zakupowych w 2018 roku, które spełniały kryteria formalne (m.in. zawierały wypełnioną ankietę CSR) dlatego też nie jest możliwe podanie liczby dostawców, którzy zostali poddani weryfikacji pod kątem odpowiedzialnego zarządzania.

423

procesów zakupowych w 2018 roku

Czy wiesz...?
 • Bank w skali roku współpracuje z 1258 dostawcami.
 • Ponad 95% naszych dostawców to firmy polskie lub zarejestrowane w naszym kraju.

Od wielu lat Rhenus Data Office wspiera Santander Bank Polska w procesie wdrażania polityki ochrony środowiska w ramach stosowanych przez bank praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu. Poprzez świadome inwestowanie w środowisko naturalne, a w efekcie – zastosowanie systemowych rozwiązań z zakresu bezpiecznej zbiórki i niszczenia dokumentów – możliwe stało się uzyskanie trwałego i pozytywnego wpływu na otoczenie. W wyniku przekazania zniszczonego papieru do recyklingu wspólnie uratowaliśmy tysiące dorosłych drzew, co przyczyniło się do zachowania naturalnych miejsc bytowania chronionych gatunków ptaków w Polsce. Tym samym Santander Bank Polska stał się jednym z najważniejszych partnerów w programie ekoaktywni.com i dwukrotnie został nagrodzony „Certyfikatem Złotego Dudka”, który potwierdza wkład banku w ochronę środowiska naturalnego.

Krzysztof Choma

Członek Zarządu Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o