Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Rekrutacja

Zatrudnianie pracowników w Santander Bank Polska odbywa się w oparciu o zasoby wewnętrzne oraz rynek pracy.

Szukamy pracowników poprzez:

  • rekrutacje wewnętrzne,

  • Program Poleceń,

  • firmy zewnętrzne,

  • media społecznościowe,

  • praktyki,

  • staże,

  • targi pracy

  • wydarzenia organizowanych przez uczelnie wyższe, koła naukowe oraz biura karier.

Podstawowym kryterium selekcji kandydatów jest zgodność z wymaganym profilem stanowiska pod względem kompetencji, doświadczenia, wiedzy, motywacji i osobowości, a także dopasowania do kultury organizacyjnej. Wszystkie osoby zaangażowane w proces rekrutacji są zobowiązane do stosowania zasad etyki wynikających z Kodeksu Pracy i regulaminów wewnętrznych, a także zapisów dotyczących poufności i zakazu dyskryminacji.

Santander Bank Polska ma jasne i przejrzyste zasady rekrutacji zawarte w dokumencie „Organizacja procesu rekrutacji”. Pierwszeństwo udziału w procesach rekrutacji mają pracownicy Banku w ramach rekrutacji wewnętrznej. W ten sposób poszerzamy możliwości rozwoju pracowników oraz wspieramy budowanie indywidualnych ścieżek kariery. Pracownicy banku są również włączani w proces rekrutacji poprzez Program poleceń pracowniczych, pozwalający rekomendować kandydatów na wakujące stanowiska pracy.

Narzędziem wspierającym proces rekrutacji jest Program Praktyk i Staży Santander Bank Polska prowadzony we współpracy z uczelniami wyższymi na terenie kraju, który pozyskuje młodych, wykształconych i uzdolnionych pracowników.

Rekrutacja w 2018 roku

Aby usprawnić proces rekrutacyjny i uczynić go w jak największym stopniu przyjaznym dla kandydata, w 2018 roku korzystaliśmy z nowoczesnych narzędzi i rozwiązań. Ogłoszenia rekrutacyjne były zamieszczane w mediach społecznościowych – na Linkedinie oraz Facebooku. W utrzymaniu kontaktu z kandydatami pomagały najnowocześniejsze narzędzia: chatbot rekrutacyjny na Messengerze oraz Waywer – wideo wiadomości potwierdzające terminy spotkań rekrutacyjnych. W procesie rekrutacji promowaliśmy zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami poprzez program Różnosprawni.

Chatbot rekrutacyjny na Messengerze

Nasz bank jako pierwszy bank w Polsce skorzystał w procesie rekrutacji na Messengerze ze specjalnego chatbota – programu komputerowego służącego do prowadzenia konwersacji przy użyciu naturalnego języka. Emplobot wykorzystywany przez Santander Bank Polska w rekrutacji na Messengerze zachowuje się jak osobisty doradca zawodowy; komunikuje się z kandydatami 24 godziny na dobę i zbiera informacje na temat doświadczenia oraz wymagań. W trakcie rozmowy z Emplobotem kandydaci są proszeni o określenie m.in. swojego doświadczenia zawodowego, umiejętności oraz oczekiwań finansowych. Dane kandydata są anonimowe do momentu spotkania z rekruterem. Odpowiedzi niepasujące do aktualnych rekrutacji są zapamiętywane i wykorzystywane do przyszłych rekrutacji przy pełnej zgodności z RODO.