Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Kultura korporacyjna

Santander Bank Polska zbudował wyróżniającą się kulturę organizacyjną, która wzmacnia i motywuje pracowników. Jest spójna ze strategią biznesową banku. Jej fundamentami są wartości ujęte w „Generalnym kodeksie postępowania”.

GRI:
 • [103-1, 103-2, 103-3] dla aspekt: Zatrudnienie, wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe, bezpieczeństwo dla aspekt: Zatrudnienie, wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe, bezpieczeństwo

  Przejdź do listy GRI

Cele działań w miejscu pracy wyznaczają nam nasze wartości i strategia biznesowa:

 • Chcemy tworzyć środowisko pracy wspierające zaangażowanie pracowników.

 • Naszą kulturę organizacyjną budujemy w oparciu o 3 wartości: Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie.

 • Stawiamy na współpracę, kulturę dialogu i inicjatywy oddolne, z poszanowaniem różnorodności i troską o środowisko naturalne.

Standardy zachowań propagowane w Santander Bank Polska:

 • Aktywnie współpracuję

 • Wspieram innych

 • Mówię wprost

 • Słucham z uwagą

 • Okazuję szacunek

 • Dotrzymuję obietnic

 • Angażuję się w zmiany

 • Pracuję z pasją

W obliczu zmian zachodzących w naszej organizacji, nieustannie pracujemy nad udoskonalaniem naszej kultury korporacyjnej. Nieodłącznym elementem powodzenia zmian w naszym banku jest transformacja kulturowa.

Transformacja kulturowa

Nasza transformacja kulturowa obejmuje:

 • kształtowanie kompetencji przywódczych i pracę nad rozwojem pracowników i zespołów,
 • realizację celów strategicznych i codziennych zadań zgodnie z wartościami: Przyjazny, Rzetelny, dla Ciebie,
 • budowanie zaangażowania pracowników i kreowanie wizerunku Banku jako najlepszego pracodawcy na rynku,
 • wdrażanie wartości Agile.

Działania z zakresu transformacji kulturowej będą realizowane do 2020 roku. Pisaliśmy o nich szczegółowo w ubiegłorocznym raporcie CSR.

Kluczowe wdrożenia w zakresie transformacji kulturowej w 2018 roku

 • Dostosowanie trybu pracy banku do metodyki Agile i transformacja kultury organizacyjnej w kierunku zwinnych metod pracy (kampania Agile)

 • Internal branding – objęcie pracowników Banku działaniami zwiększającymi poczucie dumy z przynależności do globalnej Grupy Santander

 • Digitalizacja procesów kadrowych – mapowane i doskonalenie w trybie ciągłym procesów związanych z rekrutacją, wdrażaniem do pracy, adaptacją, rozwojem, szkoleniami oraz finalizowaniem współpracy

 • Realizacja celów strategicznych i projektów zgodnie z wartościami Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie oraz „Bank jaki Chcesz”

 • Uruchomienie projektu Różnosprawni promującego zatrudnienie osób z niepełnosprawnością

 • Działania przygotowujące pracowników wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do pracy w Santander Bank Polska S.A.

Czy wiesz, że…?
 • Zatrudniamy ponad 12,6 tys. pracowników w banku i ponad 15 tys. pracowników w Grupie Kapitałowej.
 • Średnio pracownicy pracują u nas 10,5 roku.
 • Średni wiek naszych pracowników to prawie 39 lat.

 

Odpowiedzialna kultura organizacyjna stanowi podstawę funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw. To ona, we współczesnym, zdigitalizowanym świecie decyduje o innowacyjności, gotowości do zmiany oraz otwartości zespołu na potrzeby otoczenia. Chcąc odnieść sukces, firmy powinny konsekwentnie dbać o rozwój odpowiednich kompetencji pracowników, a także identyfikować i pozyskiwać talenty. Dobrze przygotowany zespół pomoże bowiem w kreowaniu przewag konkurencyjnych w zgodzie z wartościami organizacji. W dzisiejszych czasach wiarygodna, zbudowana na solidnych podstawach kultura organizacyjna to czynnik konkurencyjny firm.

Dorota Strojkowska, Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A. odpowiedzialna za Pion Partnerstwa Biznesowego