Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Cyberbezpieczeństwo

Ponieważ w dzisiejszej rzeczywistości kluczowe zagrożenia czyhają w sieci, nasze działania są skoncentrowane na obszarze cyberbezpieczeństwa. Wdrażamy kolejne rozwiązania i nieustannie edukujemy oraz ostrzegamy klientów. Rozumiemy naszą odpowiedzialność wynikającą z zarządzania danymi wrażliwymi naszych klientów. Podejmujemy ciągłe działania pozwalające nam zapewnić bezpieczeństwo tych danych.

  • [Wskaźnik własny 7] Działania realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych klientów Działania realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych klientów

    Przejdź do listy GRI

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

W proces zapewnienia bezpieczeństwa angażujemy wszystkich pracowników naszej organizacji, a także podmioty zewnętrzne – w ramach outsourcingu oraz zadań wykonywanych we współpracy ze stronami trzecimi.

Kluczowe jednostki odpowiedzialne za kwestie cyberbezpieczeństwa:

Komitet stanowi forum bezpośredniej współpracy i komunikacji wszystkich jednostek organizacyjnych zaangażowanych w procesy związane z szeroko pojętym cyberbezpieczeństwem.

Departament podejmuje liczne działania poprawiające bezpieczeństwo usług, transakcji i danych klientów.

W 2018 roku nasi specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa zajmowali się rozwojem i modernizacją obszaru prewencji poprzez wdrażanie najnowocześniejszych mechanizmów zapewniających najwyższą jakość w przeciwdziałaniu zagrożeniom, a także poszerzaniem obszaru wymiany danych dotyczących zagrożeń. Rozwijaliśmy mechanizmy analizujące zagrożenia oraz poszerzyliśmy zespoły szybkiego reagowania na incydenty i zarządzania bezpieczeństwem systemów IT.

GRI:
  • [GRI 418-1] Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych

    Przejdź do listy GRI

Bezpieczeństwo danych klientów

Zgodnie z wymaganiami RODO – Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych obowiązującego od 25 maja 2018 roku – chronimy dane osobowe poprzez systematyczne działania obejmujące aktualizację odpowiednich procesów, procedur i polityk, zmiany w zarządzaniu przepływem i przechowywaniem danych, odpowiednią komunikację oraz uwzględnianie wymagań RODO w projektach i w sposobie zarządzania systemami.