Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

O nas

Jesteśmy jednym z największych banków w Polsce. Bankiem jaki chcesz. Odpowiedzialnie traktujemy klientów i czujemy się odpowiedzialni wobec społeczeństwa.

GRI:
 • [102-1] Nazwa organizacji Nazwa organizacji

  Przejdź do listy GRI
 • [102-5] Struktura własności i forma prawna Struktura własności i forma prawna

  Przejdź do listy GRI

Jesteśmy drugą grupą pod względem aktywów w Polsce i częścią międzynarodowej Grupy Santander. Ubiegły rok był dla nas rokiem zmian – zmieniliśmy nazwę i włączyliśmy wydzieloną część Deutsche Bank Polska w nasze struktury, aby pod nowym szyldem jeszcze efektywniej realizować wyznaczoną strategię.

Santander Bank Polska S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Santander Bank Polska oraz spółką zależną Banco Santander S.A. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Banco Santander posiadał 67,47% udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Pozostała część akcji znajdowała się w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych, z których żaden nie przekroczył progu 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

 

Santander Bank Polska S.A. jest bankiem uniwersalnym notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje Santander Bank Polska wchodzą m.in. w skład WIG20 oraz WIG-Banki (indeks branżowy). Jesteśmy notowani również w RESPECT Index – indeksie spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie.

GRI:
 • [102-2] Działania, produkty i usługi Działania, produkty i usługi

  Przejdź do listy GRI

Bank świadczy pełen zakres usług na rzecz klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw, korporacji i instytucji. Nowoczesna i kompleksowa oferta naszej organizacji zaspokaja różnorodne potrzeby klientów w zakresie rachunków bieżących i osobistych, produktów kredytowych, oszczędnościowo-inwestycyjnych, rozliczeniowych, ubezpieczeniowych i kartowych.

Usługi finansowe Santander Bank Polska obejmują:

 • zarządzanie gotówką

 • obsługę płatności i handlu zagranicznego

 • operacje na rynku kapitałowym, pieniężnym, dewizowym i transakcji pochodnych

 • działalność gwarancyjną, maklerską i powierniczą

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Santander Bank Polska miał prawie 5 mln klientów (4 884 tys.). Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska S.A. świadczyła usługi bankowe dla blisko 7 mln klientów.

GRI:

Santander Bank Polska w liczbach

Klienci

 • 4 884

  tys.

  Liczba klientów bankowych ogółem

 • 4 019

  tys.

  Santander Internet – zarejestrowani klienci

 • 2 345

  tys.

  Santander Internet – klienci aktywni*

 • 1 338

  tys.

  Santander mobile – klienci bankowości mobilnej

 • 17

  tys.

  iBiznes24 – zarejestrowane firmy

* Liczba klientów aktywnie korzystających z serwisu Santander Internet (digital customers), którzy przynajmniej raz w ostatnim miesiącu danego okresu sprawozdawczego logowali się do systemu.

 • [Wskaźnik własny 6] Liczba punktów dostępu banku w Polsce, w tym oddziałów w podziale na placówki prowadzone bezpośrednio przez bank oraz placówki partnerskie. Liczba punktów dostępu banku w Polsce, w tym oddziałów w podziale na placówki prowadzone bezpośrednio przez bank oraz placówki partnerskie.

  Przejdź do listy GRI

Placówki

 • 612

  Oddziały (lokalizacje)

 • 124

  Placówki partnerskie

Centra Bankowości

 • 12

  Centra Bankowości Korporacyjnej

 • 21

  Centra Bankowości Biznesowej

Bankomaty i wpłatomaty

 • 948

  Bankomaty

 • 13

  Wpłatomaty

 • 771

  Urządzenia dualne

Wyniki finansowe

 • 2 365

  mln zł.

  Zysk przypadający akcjonariuszom banku

 • 2 167

  mln zł.

  Zysk za okres

 • 183 038,6

  mln zł.

  Aktywa ogółem

 • 11,4%

  ROE

 • 84,2%

  Kredyty/Depozyty

 • 14,04%

  Współczynnik kapitałowy

2017 2018
Klienci
Liczba klientów bankowych ogółem (w tys.) 4 412 4 884
Santander Internet – zarejestrowani klienci (w tys.) 3 388 4 019
Santander Internet – klienci aktywni*) (w tys.) 2 056 2 345
Santander mobile – klienci bankowości mobilnej (w tys.) 1 094 1 338
iBiznes24 – zarejestrowane firmy (w tys.) 15 17
Placówki
Oddziały (lokalizacje) 576 17
Placówki partnerskie 109 124
Centra Bankowości
Centra Bankowości Korporacyjnej 12 12
Centra Bankowości Biznesowej 21 21
Bankomaty i wpłatomaty
Bankomaty 858 948
Wpłatomaty 4 13
Urządzenia dualne 900 771
Pracownicy
Liczba pracowników (stan na 31.12.) 11 489 12 641
Wyniki finansowe
Zysk przypadający akcjonariuszom banku (w mln zł) 2 213,1 2 365
Zysk za okres (w mln zł) 1 916,2 2 167
Aktywa ogółem (w mln zł) 132 863,3 183 038,6
Zobowiązania razem (tys zł) 112 024 431 159 178 207
Kapitały razem (w mln zł) 20 838,8 23 860,4
ROE 11,0% 11,4%
Kredyty/Depozyty 88,6% 84,2%
Współczynnik kapitałowy 18,95% 14,04%

 

GRI:
 • [102-45] Podmioty objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Podmioty objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

  Przejdź do listy GRI

Ofertę własną Santander Bank Polska uzupełniają specjalistyczne produkty spółek powiązanych z nim kapitałowo, wraz z którymi bank tworzy Grupę Santander Bank Polska S.A. Wszystkie podmioty z Grupy zostały objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

 • Santander Bank Polska S.A. 1)
  • 100% Santander Finanse Sp. z o.o.
   • 100% Santander Factoring Sp. z o.o.
   • 100% Santander Leasing S.A.
    • 0% Santander Leasing Poland Securitisation 01 Designated Activiti Company 2)
   • 100% Santander F24 S.A.
  • 100% Santander Inwestycje Sp. z o.o.
  • 100% Santander Securities S.A. 3)
  • 60% Santander Consumer Bank S.A.
   • 100% Santander Consumer Finanse Sp. z o.o.
   • 100% Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
   • 50% PSA Finance Polska Sp. z o.o. 4)
    • 100% PSA Consumer Finance Polska Sp. z o.o. 4)
   • 0% S.C. Poland Consumer 15-1 Sp. z o.o. 5)
   • 0% S.C. Poland Consumer 16-1 Sp. z o.o. 5)
  • 50% Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 6)
  • 50% PolFund Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
  • 49% Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • 49% Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Czy wiesz, że...?
 • Na koniec roku 2018 Santander Bank Polska miał 612 oddziałów. Było to o 36 więcej niż w roku 2017.
 • W 2018 roku liczba klientów digital wzrosła o 14% w porównaniu do roku 2017, a liczba użytkowników aplikacji mobilnej o 22%.
 • W 2018 roku przenieśliśmy naszą siedzibę główną z Wrocławia do Warszawy.