Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wolontariat pracowniczy

Polityka wolontariatu pracowniczego

GRI:
 • [103-1, 103-2, 103-3] dla aspektu: zaangażowanie społeczne i polityka publiczna dla aspektu: zaangażowanie społeczne i polityka publiczna

  Przejdź do listy GRI

Pracownicy Banku chętnie angażują się w działania społeczne. Zasady udziału w nich wytycza „Polityka Santander Bank Polska S.A. dot. wolontariatu pracowniczego”. Polityka ta określa trzy obszary działań wolontariackich:

 • wspieranie edukacji i rozwoju nauki

 • działania na rzecz równych szans

 • budowanie społeczeństwa obywatelskiego

Polityka zawiera również monitorowane wskaźniki dotyczące wolontariatu oraz procedury, w tym jednostki odpowiedzialne organizacyjnie za tę działalność, którymi są Fundacja Santander Bank Polska oraz Departament Public Relations we współpracy z jednostką HR. Od 1 stycznia 2019 roku każdy pracownik Santander Bank Polska ma do dyspozycji 8 godzin w roku, które może przeznaczyć na wolontariat.

Wolontariat pracowniczy w 2018 roku

W 2018 roku nastąpił bardzo duży wzrost liczby wolontariuszy oraz liczby akcji zorganizowanych przez pracowników Santander Bank Polska. W wolontariat pracowniczy zaangażował się również zarząd naszego banku, który przeprowadził akcję w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Niekłańskiej w Warszawie.

GRI:
 • [Wskaźnik własny 18] Liczba pracowników-wolontariuszy zaangażowanych w projekty wolontariatu pracowniczego w raportowanym roku Liczba pracowników-wolontariuszy zaangażowanych w projekty wolontariatu pracowniczego w raportowanym roku

  Przejdź do listy GRI
 • [Wskaźnik własny 19] Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego / rok Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego / rok

  Przejdź do listy GRI

Dzięki e-platformie dla wolontariuszy zainteresowanie wolontariatem wśród pracowników Santander Bank Polska znacznie wzrosło.

Liczba pracowników banku zaangażowanych w projekty
wolontariackie:

Kwota przeznaczona przez Fundację Santander Bank Polska na wolontariat pracowniczy
(w tys. zł):

Projekty wolontariackie

Razem wspieramy lokalne społeczności

Rebranding przeprowadzony w banku w 2018 roku stał się okazją do tego, by pokazać społecznościom lokalnym, że jesteśmy organizacją, która zna i reaguje na ich potrzeby. Aby na nie odpowiedzieć, każdy z makroregionów zorganizował lokalną akcję wolontariacką:

 • Makroregion północny: bieg charytatywny pod nazwą „Północny pomaga” z udziałem prezesa Michała Gajewskiego, pracowników makroregionu i spółek współpracujących. Bieg miał szczytny cel wsparcia Fundacji Hospicyjnej.

 • Makroregion południowy: zespół wolontariacki zorganizował akcję wparcia dzieci w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miechowie oraz w Domu Dziecka w Bochni pod nazwą “Podaruj dzieciom Uśmiech”. Wolontariusze odnowili oraz wyposażyli lokalne świetlice.

 • Makroregion centralny: zespół wolontariuszy wsparł dzieci z Domu Dziecka w Szamotułach. W trakcie akcji wolontariusze sprzątali teren, sadzili kwiaty oraz skręcali meble.

 • Makroregion zachodni: akcja dla domów dziecka związana z konkursem plastycznym „Mój talent jest we mnie”. Laureaci konkursu spotkali się na Finale Konkursu Plastycznego w Ranczo Grapa.

 • Makroregion wschodni: zespół wolontariuszy zrealizował na terenie Domu Dziecka w Warszawie ogród na Sąsiedzkiej wraz z zagospodarowaniem całego terenu. Dzieci odwiedziły również oddział banku na terenie Galerii Północnej.

My dla innych

Wolontariusze z Santander Leasing wzięli udział w akcji My dla Innych. Razem ze swoimi rodzinami uczestniczyli w przygotowaniu piątej już bajki dla wychowanków domów dziecka. Projekt obejmował całościowe przygotowanie sztuki; od napisania scenariusza, zebrania środków, wynajęcia sali, poprzez zorganizowanie strojów, dekoracji i aranżacji sceny, po odegranie sztuki.

Kiermasz Bożonarodzeniowy

W listopadzie 2018 roku zostały przeprowadzone warsztaty dla pracowników, na których przygotowywali ozdoby i prezenty świąteczne. Wytworzone rzeczy zostały przekazane na grudniowy Kiermasz Bożonarodzeniowy. Celem warsztatów i kiermaszu była integracja pracowników Santander Bank Polska oraz promowanie wartości Grupy Santander. Środki zebrane dzięki akcji zostały przekazane na wsparcie finansowe dla dzieci zmarłej koleżanki.

Sadzimy dla Niepodległej

Wielka akcja sadzenia drzew w Lipuszu na terenach zniszczonych przez Nawałnicę. Wolontariusze posadzili ponad 800 drzew. W roku 2017 przez rejon pomorza przeszła ogromna nawałnic niszcząc wiele hektarów lasów. Postanowiliśmy wesprzeć naturę poprzez sadzenie drzew. Akcja wsparta była również przez Santander TFI – sadzimy drzewa w zamian za rezygnację z wyciągów papierowych.

Im więcej nas, tym większy las

Dzięki inicjatywie zrealizowanej przez wolontariuszy Banku, wspólnie z Fundacją Aeris Futuro oraz Dyrekcją Ojcowskiego Parku Narodowego, w kwietniu 2018 r. na terenie Parku pojawiło się aż 6 tys. młodych buków. Organizując akcję sadzenia drzew, chcieliśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na pilną potrzebę troski o przyrodę wokół nas, a także zachęcić do aktywnego włączenia się w działania prośrodowiskowe. Już ponad 2 mln klientów banku korzysta z Santander mobile i Santander internet, a tym samym chroni polskie lasy. Rezygnując z drukowanych wyciągów z kont, pozwalają nam zaoszczędzić ogromne ilości papieru. Chcąc im podziękować oraz zachęcić pozostałych naszych klientów do korzystania z proekologicznych rozwiązań, postanowiliśmy zasadzić drzewa.

Wielka Przygoda w Dźwirzynie

Wolontariusze zorganizowali kolonie dla dzieci pochodzących z ubogich rodzin. Wyjazd dał dzieciom możliwość rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności. Podopieczni uczyli się respektowania norm i zasad obowiązujących w społeczeństwie. Wyjazd dał im szanse na rozwój sfery społecznej, umysłowej, emocjonalnej, fizycznej. Dzieci uczyły się kreatywności na specjalnie zorganizowanych zajęciach. Wolontariusze z ramienia Santander Bank Polska wsparli wyjazd oraz brali czynny udział w zajęciach z dziećmi.

Fit Senior

W 2018 roku nasi wolontariusze zorganizowali dedykowane zajęcia sportowe dla seniorów na terenie Klubu seniora 82 oraz – nordic walking – na terenach zielonych na Starym Mieście w Poznaniu. Działanie ma charakter długofalowy. Jego celem dodatkowym jest włączenie społeczne, integracja seniorów oraz zachęcenie do stałej aktywności fizycznej. Wolontariusze Santander Bank Polska pomagali w przygotowaniu sali oraz sprzętu potrzebnego dla seniorów.

Międzynarodowy Turniej na wózkach Poznań Open

Międzynarodowy Turniej Tenisa na wózkach z serii Uniqlo Wheelchair Tennis Tour jest jednym ze 160 turniejów organizowanych na całym świecie dla tenisistów poruszających się na wózkach inwalidzkich. Turniej odbył się już po raz trzeci w 2018 roku na kortach najstarszej w Polsce, bo działającej bez przerwy od 1914 roku, Sekcji Tenisowej Klubu Sportowego Warta Poznań. Nasi wolontariusze poprzez organizację zawodów zachęcali osoby niepełnosprawne do aktywnego trybu życia i uprawiania sportu, który jest jedną z najlepszych form rehabilitacji zarówno fizycznej, jak i psychicznej.

Wszystkie akcje z udziałem wolontariuszy Santander Bank Polska koordynowane są przez Fundację Santander.

Czy wiesz, że…?
 • W 2018 roku nasze programy wolontariatu pracowniczego (w tym wolontariat kompetencyjny) objęły 25 270 beneficjentów.
 • Liczba wolontariuszy w naszym banku wzrosła w 2018 roku z 580 osób do 1300.
 • W ramach wolontariatu pracowniczego zrealizowaliśmy w 2018 roku 145 projektów.

Wolontariuszem być i zaangażować się w coś, czego nigdy nie robiliśmy. Zaufać ludziom, z którymi nigdy nie współpracowaliśmy i wyjść z treścią do innych, których nie znamy – dla jednych to proste, dla innych trudne lub nieosiągalne. A dla wolontariuszy Fundacji Santander Bank Polska to absolutnie naturalne działanie realizowane z pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem. Oddziaływanie z wolontariuszami Fundacji Santander Bank Polska w ramach programu „Bezpiecznie to wiedzieć i znać” zyskało w środowisku szkolnym wielkie uznanie. Przygotowane treści, materiały i sposób przeprowadzenia zajęć sprawił, że cele programu zostały osiągnięte, a odbiorcy z przyjemnością zaspokoili swoją ciekawość i zyskali wiedzę o elementarnych zasadach bezpieczeństwa.  Kiedy spotykają się ludzie nastawieni na działanie, żadna bariera nie zablokuje ich motywacji płynącej z serca i własnej potrzeby. Chęć działania zawsze motywuje innych i zaraża do kolejnych wyzwań, czego z całego serca życzę Państwu, dziękując i jednocześnie gratulując dotychczasowych osiągnięć.

Nadkomisarz Michał Królikowski i Komisarz Szymon Witczak z I Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Fundacja Santander Bank Polska wspiera Festiwal Zaczarowanej Piosenki organizowany przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko” już od kilku lat. Z radością obserwujemy, jak pięknie rozwija się współpraca pomiędzy naszymi wolontariuszami. Razem pokazujemy, że jeśli ma się wyznaczony wspólny cel i jest się otwartym na innych, praca idzie znacznie lepiej. Wolontariusze uczą się od siebie, pomagają, wspierają się nawzajem. To niezwykłe móc patrzeć na przykład na menedżera, pracownika ogromnego banku, współpracującego z uczniem lub studentem w zielonej koszulce. Każdy jest potrzebny i każdy może się czegoś nauczyć. A praca wszystkich wolontariuszy jest dla nas bardzo ważna.

Katarzyna Walaszek, Zastępca Dyrektora ds. Projektów Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”