Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Zgłaszanie skarg i wątpliwości dotyczących etyki

GRI:
 • [102-17] Mechanizmy zgłaszania skarg i wątpliwości dotyczących etyki Mechanizmy zgłaszania skarg i wątpliwości dotyczących etyki

  Przejdź do listy GRI

Konsekwentnie realizujemy politykę otwartego dialogu z pracownikami umożliwiającą zgłaszanie naruszeń zasad Generalnego Kodeksu Postępowania oraz zachęcającą do dzielenia się spostrzeżeniami i wątpliwościami.

Pracownicy mogą zgłaszać wszelkie skargi i wątpliwości poprzez wskazane kanały komunikacyjne:

 • wysyłając zgłoszenie na adres mailowy etyka@santander.pl,

 • dzwoniąc pod dwa numery telefonu zaufania – jeden dedykowany kwestiom etycznym oraz drugi przeznaczony do zgłaszania spraw związanych z relacjami pracowniczymi.

Zgłoszeń mogą dokonywać anonimowo.

Wszystkim zgłaszającym bank gwarantuje zachowanie poufności oraz zakaz stosowania wobec nich jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym. Gwarancja ta wynika z zapisów Polityki „Szacunek i Godność”.

W celu zapewnienia skuteczności i sprawności rozpatrywania zgłoszonych kwestii oraz odpowiedniego zarządzania nimi w strukturze Pionu Partnerstwa Biznesowego powołano Biuro Etyki i Relacji. Kompetencje Biura zostały poszerzone o psychologię biznesu.

 • W 2018 roku zidentyfikowano znaczący wzrost liczby spraw zgłaszanych z wykorzystaniem dedykowanych kanałów komunikacji w zakresie etyki i relacji pracowniczych. Był on efektem szerokiej kampanii informacyjnej skierowanej do pracowników, dotyczącej dostępnych w organizacji narzędzi i form kontaktu oraz zasad zgłaszania wątpliwości w kwestiach etycznych.

  Ponadto, w ramach Badania zaangażowania odnotowano duży poziom otwartości pracowników w zakresie możliwości zgłoszenia naruszenia bez obawy o działania represyjne – na poziomie 86%.

 • [Wskaźnik własny 16] Liczba zgłoszeń nieprawidłowości i/lub zagadnień do wyjaśnienia na ,,skrzynkę etyki” oraz telefon zaufania Liczba zgłoszeń nieprawidłowości i/lub zagadnień do wyjaśnienia na ,,skrzynkę etyki” oraz telefon zaufania

  Przejdź do listy GRI

W 2018 roku do banku wpłynęło 85 zgłoszeń dotyczących relacji pracowniczych rozpatrzonych zgodnie z polityką „Szacunek i godność”.

Poprzez telefony zaufania oraz skrzynkę etyki do banku zostało zgłoszonych łącznie 212 spraw. W tym okresie bank udzielił 17 porad dotyczących zagadnień etycznych.

Udzielone porady dotyczyły: możliwości dodatkowego zatrudnienia pracownika, warunków prowadzenia własnej działalności równolegle do zatrudnienia w Banku, identyfikacji konfliktu interesów oraz możliwości kandydowania do władz samorządowych.