Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Bezpieczeństwo

GRI:
 • [103-1, 103-2, 103-3] dla aspektu: Zatrudnienie, wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe, bezpieczeństwo dla aspektu: Zatrudnienie, wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe, bezpieczeństwo

  Przejdź do listy GRI

Troszczymy się o to, by tworzyć pracownikom bezpieczne oraz przyjazne środowisko pracy. Dbamy o planowanie urlopów oraz zgadzamy się na elastyczny czas pracy. Promujemy programy prozdrowotne, zachęcające pracowników banku do aktywnego trybu życia. W celu minimalizacji ryzyka wypadków w miejscu pracy wdrożyliśmy i przestrzegamy procedur z zakresu BHP oraz polityk dotyczących tego obszaru.

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w 2018 roku to:

 • przyjęcie zaktualizowanej Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

 • aktualizacja procedur „Organizacja i zadania służby BHP” oraz 5 innych,

 • przeprowadzenie audytów BHP we wszystkich placówkach i centrach wsparcia biznesu, w których pracują pracownicy Santander BP,

 • 64 pracowników przeszkolonych z udzielania pierwszej pomocy,

 • doszkalanie pracowników służby BHP w prowadzeniu szkoleń z pierwszej pomocy poprzez np. uczestnictwo w Zawodach Medicover „Bezpieczna Firma”.

Nasze osiągnięcia w 2018 roku

 • Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego w całej sieci oddziałów Banku

 • Spadek odsetka wypadków przy pracy o 13% w relacji rocznej

Wypadki przy pracy w 2018 roku w podziale na płeć

GRI:
 • [403-2] Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy, oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według płci i regionów. Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy, oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według płci i regionów.

  Przejdź do listy GRI

Wypadki i incydenty

Liczba pracowników na koniec 2018 roku 12641
Wypadki (incydenty) przy pracy w 2018 roku w podziale na płeć
Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy – kobiety 41
Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy – mężczyźni 8
Liczba wypadków (incydentów) śmiertelnych – kobiety 0
Liczba wypadków (incydentów) śmiertelnych – mężczyźni 0
Liczba wypadków ciężkich (incydentów) – kobiety 0
Liczba wypadków ciężkich (incydentów) – mężczyźni 0
Liczba wypadków lekkich (incydentów) – kobiety 41
Liczba wypadków lekkich (incydentów) – mężczyźni 8
Całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach 52
Wskaźnik częstotliwości wypadków (IR, liczony jako całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach/zatrudnienie x 1000) – ogółem 3,9
Wskaźnik częstotliwości wypadków (IR, liczony jako całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach/zatrudnienie x 1000) – kobiety 3,2
Wskaźnik częstotliwości wypadków (IR, liczony jako całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach/zatrudnienie x 1000) – mężczyźni 0,6
Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy (LDR, liczona jako wskaźnik łącznej liczby dni straconych do liczby planowanych godzin pracy pracowników w raportowanym okresie * 200000) – ogółem 1824
Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy (LDR, liczona jako wskaźnik łącznej liczby dni straconych do liczby planowanych godzin pracy pracowników w raportowanym okresie * 200000) – kobiety 1310
Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy (LDR, liczona jako wskaźnik łącznej liczby dni straconych do liczby planowanych godzin pracy pracowników w raportowanym okresie * 200000) – mężczyźni 514
Wskaźnik ciężkości wypadków (liczony jako liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba wypadków) – ogółem 37,22
Wskaźnik ciężkości wypadków (liczony jako liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba wypadków) – kobiety 32
Wskaźnik ciężkości wypadków (liczony jako liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba wypadków) – mężczyźni 64,25
Wskaźnik absencji (AR, liczony jako całkowita liczba dni nieobecności w pracy/ liczba przepracowanych dni w roku * 200000) – ogółem brak danych
Wskaźnik absencji (AR, liczony jako całkowita liczba dni nieobecności w pracy/ liczba przepracowanych dni w roku * 200000) – kobiety brak danych
Wskaźnik absencji (AR, liczony jako całkowita liczba dni nieobecności w pracy/ liczba przepracowanych dni w roku * 200000) – mężczyźni brak danych

Źródło: Analiza stanu BHP za rok 2018; wewnętrzny rejestr wypadków