Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Polityki i procedury

Ład korporacyjny i zarządzanie ryzykiem

Obowiązujący w Santander Bank Polska S.A. ład korporacyjny wynika z przepisów prawa (w szczególności Kodeksu spółek handlowych, Prawa bankowego i przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego) oraz zaleceń zawartych w dokumentach: „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” oraz „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

Opracowane przez nas polityki i procedury pomagają nam zarządzać bankiem i pieniędzmi naszych klientów efektywnie i bezpiecznie. Regulują wszelkie aspekty naszej działalności. Szereg polityk dotyczy kwestii CSR i zrównoważonego rozwoju; tego, w jaki sposób rozumiemy te zagadnienia oraz jak zarządzamy nimi w banku. Nadrzędnym dokumentem w tym zakresie jest Polityka Santander Bank Polska dotycząca zrównoważonego rozwoju (CSR) uzupełniona o polityki odnoszące się do konkretnych obszarów naszej działalności.

Polityki sektorowe:

  • Polityka dotycząca przemysłu zbrojeniowego,
  • Polityka dotycząca sektora energetycznego,
  • Polityka dotycząca sektora soft commodities,
  • Polityka sektora górnictwa i przemysłu metalurgicznego – NOWA

 Polityki społeczno – środowiskowe:

  • Polityka dotycząca zrównoważonego rozwoju,
  • Polityka zarządzania zmianami klimatycznymi i ochroną środowiska,
  • Polityka dotyczącą praw człowieka.

Polityka dotycząca zrównoważonego rozwoju