Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Struktura zarządcza i nadzorcza

GRI:
 • [102-18] Struktura zarządcza Struktura zarządcza

  Przejdź do listy GRI
 • [102-22] Skład ciał zarządczych i ich komitetów Skład ciał zarządczych i ich komitetów

  Przejdź do listy GRI
 • [102-23] Przewodniczący najwyższego organu zarządczego Przewodniczący najwyższego organu zarządczego

  Przejdź do listy GRI
 • [102-26] Rola najwyższego organu zarządczego w definiowaniu celów, wartości i strategii Rola najwyższego organu zarządczego w definiowaniu celów, wartości i strategii

  Przejdź do listy GRI

Zarząd Santander Bank Polska S.A. zarządza bankiem i reprezentuje go. Do zakresu jego działania wchodzą wszelkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych władz banku.

Skład Zarządu Santander Bank Polska (stan na 31.12.2018)

 • https://esg.santander.pl/2018/wp-content/uploads/sites/7/2018/09/a16.jpg

  Andrzej Burliga

  Wiceprezes Zarządu

 • https://esg.santander.pl/2018/wp-content/uploads/sites/7/2018/09/a15.jpg

  Michael McCarthy

  Wiceprezes Zarządu

 • https://esg.santander.pl/2018/wp-content/uploads/sites/7/2018/09/a14.jpg

  Juan de Porras Aguirre

  Wiceprezes Zarządu

 • https://esg.santander.pl/2018/wp-content/uploads/sites/7/2019/07/gier.jpg

  Arkadiusz Przybył

  Wiceprezes Zarządu

 • https://esg.santander.pl/2018/wp-content/uploads/sites/7/2018/09/a12-1.jpg

  Feliks Szyszkowiak

  Wiceprezes Zarządu

 • https://esg.santander.pl/2018/wp-content/uploads/sites/7/2018/09/a10.jpg

  Maciej Reluga

  Członek Zarządu

 • https://esg.santander.pl/2018/wp-content/uploads/sites/7/2018/09/a22-1.jpg

  Dorota Strojkowska

  Członek Zarządu

 • https://esg.santander.pl/2018/wp-content/uploads/sites/7/2018/09/a11.jpg

  Carlos Polaino Izquierdo

  Członek Zarządu

W związku z powierzeniem globalnego stanowiska kierowniczego w Grupie Banco Santander S.A. Feliksowi Szyszkowiakowi, z dniem 30.04.2019 złożył on rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Santander Bank Polska S.A.

Informacje o aktualnym składzie Zarządu Banku znajdują się tutaj.

Prezes Zarządu 1 Michał Gajewski Jednoski podległe bezpośrednio:

 • Pion Prawny i Zapewnienia Zgodności,
 • Obszar Audytu Wewnętrznego,
 • Obszar Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu
 • Obszar Transformacji Modelu Biznesowego
 • Centrum Kompetencyjne Jakości, Specjalistyczna Jednostka Organizacyjna ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej

 

Wiceprezesi Zarządu 2 Andrzej Burliga Pion Zarządzania Ryzykiem, Obszar Business Intelligence
3 Michael McCarthy Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej
4 Juan de Porras Aguirre Pion Bankowości Korporacyjnej
5 Arkadiusz Przybył Pion Bankowości Detalicznej
6 Feliks Szyszkowiak Pion Transformacji Cyfrowej
Członkowie Zarządu: 7 Maciej Reluga Pion Zarządzania Finansami
8 Carlos Polaino Izquierdo Pion Rachunkowości i Kontroli Finansowej
9 Dorota Strojanowska Pion Partnerstwa Bizneswoego

Skład Rady Nadzorczej Santander Bank Polska (stan na 31.12.2018)

 • https://esg.santander.pl/2018/wp-content/uploads/sites/7/2018/09/a4.jpg

  José Luis de Mora

  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • https://esg.santander.pl/2018/wp-content/uploads/sites/7/2018/09/a5.jpg

  José Manuel Campa

 • https://esg.santander.pl/2018/wp-content/uploads/sites/7/2018/09/a7.jpg

  Jose Garcia Cantera

 • https://esg.santander.pl/2018/wp-content/uploads/sites/7/2018/09/a9.jpg

  Danuta Dąbrowska

 • https://esg.santander.pl/2018/wp-content/uploads/sites/7/2018/09/14.jpg

  David R. Hexter

 • https://esg.santander.pl/2018/wp-content/uploads/sites/7/2018/09/a1.jpg

  dr Witold Jurcewicz

 • https://esg.santander.pl/2018/wp-content/uploads/sites/7/2018/09/a2.jpg

  John Power

 • https://esg.santander.pl/2018/wp-content/uploads/sites/7/2018/09/a3.jpg

  Jerzy Surma

 • https://esg.santander.pl/2018/wp-content/uploads/sites/7/2018/09/a08.jpg

  Marynika Woroszylska-Sapieha

Informacje o aktualnym składzie Rady Nadzorczej znajdują się tutaj.

Rada Nadzorcza może powoływać komitety i wyznaczać osoby odpowiedzialne za nadzór nad ich pracami. Obecnie w Santander Bank Polska S.A. funkcjonują cztery komitety:

Komitety Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2018 r. i 31.12.2017 r.
Funkcja w Radzie Nadzorczej L.p. Skład na dzień 31.12.2018 r. Komitet Audytu i Zapewnienia Zgodności Komitet ds. Ryzyka Komitet Nominacji Komitet Wynagrodzeń
Przewodniczący Rady Nadzorczej: 1. Gerry Byrne
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 2. José Luis de Mora
Członkowie: 3. José Manuel Campa
4. José Garcia Cantera
5. Danuta Dąbrowska
6.

David Hexter

7.

Witold Jurcewicz

8.

John Power

9.

Jerzy Surma

10.

Marynika Woroszylska­Sapieha

Przewodniczący

Członkowie

GRI:
 • [102-26] Rola zarządu w definiowaniu strategii, celów i wartości Rola zarządu w definiowaniu strategii, celów i wartości

  Przejdź do listy GRI

Członkowie Zarządu określają misję banku, wyznaczają długoterminowe plany, działania i cele strategiczne banku. Ustalają również założenia dla planów biznesowych i finansowych, zatwierdzają plany i monitorują ich wykonywanie. Regularnie informują Radę Nadzorczą o sytuacji banku w zakresie i w terminach uzgodnionych z tym organem. Powołują komitety stałe i doraźne oraz wyznaczają osoby odpowiedzialne za kierowanie ich pracami. W skład komitetów wchodzą członkowie Zarządu oraz osoby spoza Zarządu.

Jednym ze stałych komitetów jest Komitet ds. Odpowiedzialnego Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. O jego zadaniach i kompetencjach oraz składzie pisaliśmy w ubiegłorocznym raporcie.